Przykłady

Przeglądasz konkretne przykłady działania NiePozwalam. Pozwolą one zrozumieć możliwości aplikacji w konkretnych sytuacjach.

Zdarzenie Źródło doniesienia medialnego zostało sprawdzone - i potwierdzone negatywnie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Źródło informacji jest wydaje się dość wiarygodne - nie istnieje wypowiedź publiczna ani relacja ze sprawy sądowej, która mogłaby być podstawą zdefiniowania stanowisk uczestników. Strony nie wypowiedziały się też oficjalnie. Dopóki to nie nastąpi, informacja traktowana jest jako pomówienie - o czym informuje typ komunikatu: potencjalne pomówienie.

Do komunikowania problemów z jakością informacji wejściowych używane są `komunikaty`.

Tytuł : Jak autorytety #ACTA2 (ZAiKS i ZPAV) postąpiły z Kazikiem i jego muzyką w 1991...

Powiązanie zdarzeń Podejrzenie korelacji między pedofilią i homoseksualizmem

To dobry przykład dla elementu Powiązania zdarzeń, ponieważ:
Pozwala pokazać, że różne osoby rozmaicie widzą korelację między zjawiskami. Konkretne zdarzenie może być traktowane jako przykład potwierdzająccy istnienie korelacji, inni, że to wyjątek od prawidłowości. W tym konkretnie przypadku mamy kwestię korelacji/współwystępowania homoseksualizmu męskiego i pedifilii u działacza LGBT w 2009 roku. Ciekawym tekstem w tym kontekście będzie ta treść: https://www.piotrskarga.pl/homoseksualizm-pasztunow-odrazajacy-dla-zolnierzy-nato-w-afganistanie,5772,i.html

Stanowisko podmiotu Absurdale słowa kandydatki wyciągnięte z "pamięci Internetu" trzy lata później

To dobry przykład dla elementu Stanowiska podmiotów, ponieważ:
Czsami słowa i działania podmiotu publicznego przechodzą bez większego echa, aż przychodzi miejsce i czas, w których stają się hitem dnia.
Tytuł : W zdarzeniu #12846 uczestniczył Janina Ochojska---(brak tytułu)...

Zdarzenie Autorka krytykowanej pracy odpowiada merytorycznie na negatywną recenzję

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
To zdarzenie dobrze pokazuje działanie mechanizmów filtrujących informacje i opinie sprzeczne. W tym przypadku mamy recenzję i odpowiedź na recenzję, co jest powiązane jako "głos uczestnika". Ten typ treści powiązanej zawiesza działanie wszystkich mechanizmów automatycznego tzw. "dziedziczenia odpowiedzialności".
Tytuł : Tak, to jest "nowa szkoła", ale zakłamywania Holocaustu - Wykop.pl...

Relacja między podmiotami Powierzanie i piastowanie urzędów

To dobry przykład dla elementu Relacje między podmiotami, ponieważ:
To jedna z nielicznych relacji, która na początek roku 2019 ma zdefiniowany urząd powierzany osobie fizycznej. Funkcja pozwala śledzić historię piastowania urzędu i precyzować przypisywanie odpowiedzialności osobistej piastujących za decyzje tego urzędu.

Zdarzenie Porównaj wersę niepociętą oraz wersję wskazaną w debacie publicznej jako stroniczą

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Dzięki niezależnemu nagraniu wywiadu przez osobę odpytywaną możemy zweryfikować zarzut nierzetelności dziennikarskiej.
Tytuł : LGBT i metody TVN - porównanie materiału TVN i wersji niepociętej

Podmiot Martin Luter

To dobry przykład dla elementu Podmioty, ponieważ:
W Niepozwalam mogą się pojawiać postacie historyczne. Zarejestrowanie ich uczynków pozwala realizować innowacyjne projekty badawcze, np. porównanie poglądów przywódców głónych państw w wybranym okresie: liberalizm gospodarczy USA, UK i Niemiec w latach 30-tych XX wieku.

Zdarzenie Dyskryminacja płciowa w Szkół Elektronicznych w Radomiu

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Sprawa ewidentna, podparta źródłem w portalu podmiotu ocenianego
Tytuł : Dyskryminacja płciowa w szkole w Radomie - Wykop.pl...

Zdarzenie Manipulacja tytułem wydawcy wiadomości

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Przy ocenie zachowania podmiotów publicznych liczy się nie tylko wiarygodność platformy medialnej, która publikuje doniesienie prasowe - liczy się też jej rzetelność. W tym przypadku manipulancko zaprezentowaną informację o postępku Jacka Skaryusza można uznać za szkalowanie. Uczestnikiem zdarzenia nie jest więc on sam, a redakcja Gazety Wyborczej.
Tytuł : Zamiast wycieczki do europarlamentu dostał... bilet na Perfect - Wykop.pl...

Zdarzenie Kwestia wyprowadzki Cimoszewicza z leśniczówki

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
W tym zdarzeniu widzimy działanie zabezpieczeń przed pomówieniami i fałszywymi wiadomościami
Tytuł : Cimoszewicz zdewastował leśniczówkę. Wyrwał nawet framugi i boazerię. - Wykop.pl...

Zdarzenie Zwalnianie kobiet w ciąży

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Kwestia jest z natury kontrowersyjna. M.in. dlatego, że istnieje praktyka stosowana przez kobiety, aby - planując ciążę - zatrudnić się i pozyskać przywileje i świadczenia obciążające pracodawcę.
Tytuł : Amazon zwalniał ciężarne kobiety - będzie kolejny skandal? - Wykop.pl...

Zdarzenie mBank rozstaje się ze swoją "twarzą" - instagramerką-wandalką

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Zdarzenie dobrze pokazuje istnienie związku współdzielenia odpowiedzialności w sytuacji, w której akt jednoznacznie godny potępienia nastąpił daleko później, niż akt współpracy przy promocji marki (banku).
Tytuł : Bank usunął spot z patoinfluencerką niszczącą pomnik. Zapowiada też konsekwencje - Wykop.pl...

Aplikacja w trakcie budowy