Przykłady

Przeglądasz konkretne przykłady działania NiePozwalam. Pozwolą one zrozumieć możliwości aplikacji w konkretnych sytuacjach.

Zdarzenie Źródło doniesienia medialnego zostało sprawdzone - i potwierdzone negatywnie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Źródło informacji jest wydaje się dość wiarygodne - nie istnieje wypowiedź publiczna ani relacja ze sprawy sądowej, która mogłaby być podstawą zdefiniowania stanowisk uczestników. Strony nie wypowiedziały się też oficjalnie. Dopóki to nie nastąpi, informacja traktowana jest jako pomówienie - o czym informuje typ komunikatu: potencjalne pomówienie.

Do komunikowania problemów z jakością informacji wejściowych używane są `komunikaty`.

Tytuł : Jak autorytety #ACTA2 (ZAiKS i ZPAV) postąpiły z Kazikiem i jego muzyką w 1991...

Powiązanie zdarzeń Podejrzenie korelacji między pedofilią i homoseksualizmem

To dobry przykład dla elementu Powiązania zdarzeń, ponieważ:
Pozwala pokazać, że różne osoby rozmaicie widzą korelację między zjawiskami. Konkretne zdarzenie może być traktowane jako przykład potwierdzająccy istnienie korelacji, inni, że to wyjątek od prawidłowości. W tym konkretnie przypadku mamy kwestię korelacji/współwystępowania homoseksualizmu męskiego i pedifilii u działacza LGBT w 2009 roku. Ciekawym tekstem w tym kontekście będzie ta treść: https://www.piotrskarga.pl/homoseksualizm-pasztunow-odrazajacy-dla-zolnierzy-nato-w-afganistanie,5772,i.html

Stanowisko podmiotu Absurdale słowa kandydatki wyciągnięte z "pamięci Internetu" trzy lata później

To dobry przykład dla elementu Stanowiska podmiotów, ponieważ:
Czsami słowa i działania podmiotu publicznego przechodzą bez większego echa, aż przychodzi miejsce i czas, w których stają się hitem dnia.
Tytuł : W zdarzeniu #12846 uczestniczył Janina Ochojska---(brak tytułu)...

Zdarzenie Autorka krytykowanej pracy odpowiada merytorycznie na negatywną recenzję

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
To zdarzenie dobrze pokazuje działanie mechanizmów filtrujących informacje i opinie sprzeczne. W tym przypadku mamy recenzję i odpowiedź na recenzję, co jest powiązane jako "głos uczestnika". Ten typ treści powiązanej zawiesza działanie wszystkich mechanizmów automatycznego tzw. "dziedziczenia odpowiedzialności".
Tytuł : Tak, to jest "nowa szkoła", ale zakłamywania Holocaustu - Wykop.pl...

Relacja między podmiotami Powierzanie i piastowanie urzędów

To dobry przykład dla elementu Relacje między podmiotami, ponieważ:
To jedna z nielicznych relacji, która na początek roku 2019 ma zdefiniowany urząd powierzany osobie fizycznej. Funkcja pozwala śledzić historię piastowania urzędu i precyzować przypisywanie odpowiedzialności osobistej piastujących za decyzje tego urzędu.

Aplikacja w trakcie budowy