Rekomendacje

Osoby, instytucje i organizacje, które dokonały ewaluacji projektu

Projekt NiePozwalam.pl został doceniony i skomplementowany przez szereg osób i instytucji. Są to m.in.:

 

Z racji kilku innowacyjnych rozwiązań projekt jako narzędzie przetwarzania i analizy informacji publicznej ma bardzo obiecujące perspektywy dalszego rozwoju

– dr hab. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS


 

[...] wszelkie inicjatywy, które wykorzystują współczesne formy komunikacji dla zapobiegania spłecznym nadużyciom są niezwykle cenne. Z całą pewnością należy do nich nowatorska platforma "Nie pozwalam". Gorąco polecam uwadze!

– dr Tomasz Witkowski, autor m.in. książek Psychomanipulacje oraz Inteligencja makiaweliczna


 

Projekt NiePozwalam [...] jest niezwykle cenną inicjatywą obywatelską [...] jest szansą nie tylko na ich [obywateli] aktywizację, ale również na wzmocnienie ich głosu w debacie publicznej.

– Maciej Masłowski, poseł na sejm RP z ramienia KUKIZ'15


 

TLDR dla mediów:

Twórcy aplikacji

koncepcję aplikacji do wspomagania decyzji (wyboromat.pl) oraz jej zastosowanie w postaci NiePozwalam.pl, aplikacji do monitorowania przestrzeni publicznej (in. pamięć internetu,) opracował i - z pomocą życzliwych programistów - wcielił w życie Piotr Plebaniak, absolwent socjologii UW (2009), aktualnie doktorant Nauk Historycznych i stypendysta na Tajwanie, autor m.in. książki 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania .

Osoby lub organizacjezainteresowane współpracą, a także media, zapraszamy do kontaktu za pomocą tego formularza kontaktowego

Czym jest aplikacja NiePozwalam

Jest to realizacja koncepcji aplikacji, która umożliwia pozyskanie tzw. świadomości sytuacyjnej przez konsumenta i obywatela. Główne zamiary to

Zachęcam do starannego przeczytania treści strony głównej, a także podstrony Nasze cele. Kluczowym elementem jest sposób pozyskiwania informacji o zdarzeniach publicznych:

Important variables

Task: recommendations
Itemkind: pages
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Seldon

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..