Lista zmian

Zobacz, jak przebiegał rozwój techniczny aplikacji przeglądarkowej

Widzisz listę ciekawych zmian, poprawek i ulepszeń projektu. Ich łączna ilość to 20, a najnowszą wprowadzono 2 lata temu

Korekta systemu śledzenia użytkowników

Zmiana wprowadzona 2 lata temu

Portal NiePozwalam jest dość często odwiedzany przez boty, którym czasem uda się nawet zarejestrować konto użytkownika. W celu zredukowania ryzyka uruchomiliśmy system pułapek na boty, zgodny z filozofią dezinformowania przeciwnika o tym, czy jego działania są skuteczne lub nieskuteczne.

Korekta działania produktów

Zmiana wprowadzona 2 lata temu

Uporządkowaliśmy interfejs. Teraz produkt powiązany z postępkami w przestrzeni publicznej jest lepiej widoczny. Można też łatwo zobaczyć, kto jest jego pomysłodawcą, właścicielem praw dystrybucji i produkcji itp.

Porządki w formularzach dodania obiektów

Zmiana wprowadzona 3 lata temu

Poprawiona estetyka formularzy. Zostały też ujednolicone.

Poprawiony wygląd przykładów

Zmiana wprowadzona 3 lata temu

Teraz przykłady wyglądają bardziej czytelnie. Poprawiony został nagłówek i powiększone odstępy między przykładami.

Korekty interfejsu

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Kolejna porcja poprawek w interfejsie. Można już chować nagłówki i moduły pomocy, a także zmieniać kontrast dzień-noc.

Zestawy przykładów

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Najskuteczniejsza nauka jest przez przykłady. Wybrane, najciekawsze zdarzenia, stanowiska i podmioty publiczne są teraz łatwo dostępne przez system pomocy. Przykłady można przeglądać tutaj.

Poprawki interfejsu

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Kolejna porcja poprawek. Tym razem poprawiliśmy kontrast tekstu i tła oraz usprawniliśmy działanie wyszukiwania.

Zmiana wyglądu graficznego

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Po raz kolejny upraszczamy formularze i listy treści. Miejmy nadzieję, że teraz wygląd będzie bardizej ergonomiczny.

Poprawki do działu zamawiania nowych funkcji

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

W dziale zapytań (http://niepozwalam.pl/zapytania) zmieniliśmy wygląd i działanie formularzy. Teraz jest o wiele prościej

Poprawki interfejsu

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Niektóre formularze wymagały usprawnienia, a nawet udrożnienia. teraz działają prawidłowo.

Korekty formularzy

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Formularze wyglądają o wiele lepiej po serii ostatnich poprawek.

Nowy wygląd i funkcje argumentów w pytaniach

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Argumenty umieszczone pod każdą kwestią mają pomóc użytkownikowi w wyrobieniu opinii. Umożliwiliśmy teraz wskazywanie, którym innym argumentom dany argument się przeciwstawia.

Szereg poprawek interfejsu

Zmiana wprowadzona 4 lata temu

Prace nad poprawą ergonomii (user experience) aplikacji trwają.

Generalny remont formularzy

Zmiana wprowadzona 5 lat temu

Dziś poprawiliśmy definitywnie nie do końca działające formularze. Działają teraz lepiej, prezentują się też znacznie ładniej niż wcześniej

Baza przykładów

Zmiana wprowadzona 5 lat temu

System pomocy osiągnął wyższy poziom użyteczności. Teraz początkujący użytkownik może łatwo przywołać kilka przykładów obiekt, którego zastosowanie jest dla niego niejasne

Generanly remont interfejsu

Zmiana wprowadzona 5 lat temu

Dziś zamist drobnych poprawek wykonaliśmy hurtową modernizację interfejsu. Został uporządkowany zarówno kod widoczny jak i niewidoczny dla użytkownika.

Ponownie otwarta rejestracja użytkowników

Zmiana wprowadzona 5 lat temu

Nowi użytkownicy mogą rejestrować się w aplikacji. Przerwa w dostępności tej funkcji wynikała z konieczności przebudowy procedur bezpieczeństwa.

RC-1

Zmiana wprowadzona 5 lat temu

Aplikacja po szeregu zmian uzyskała status gotowości RC-1. Wszystkie podstawowe funkcje już działają. Implementacja funkcji zaawansowanych to kwestia normalnego rozwoju.

Widżet wyborczy 2015

Zmiana wprowadzona 6 lat temu

Uruchomiliśmy widżet wyborczy, który pozwala dokonać optymalnej decyzji wg kilku kryteriów: obecności w KW postaci lubianej lub nielubianej, ranking uczynków zgodnych i niezgodnych z poglądami użytkownika, obecności skoczków partyjnych na listach kandydatów KW.

Zestawienie incydentów z niemieckimi obozami zagłady

Zmiana wprowadzona 6 lat temu

Teraz oprócz zestawienia zdarzeń w formie raportu mamy zestawienie statystyk z podziałem na kraje. Zapraszamy tutaj.

aaa

Aplikacja w trakcie budowy