Zdarzenia

Dodaj zdarzenie, w którym uczestnicy słowami, czynem lub zachowaniem ujawniają swoje poglądy - formularz uproszczony

Nie jesteś zalogowany!

Zaloguj się, albo ten formularz nie zadziała
Nie masz konta?
Zarejestruj się

Podaj URL

Użyj wykopu do wygenerowania nazwy zdarzenia

Wybierz jedną z dwóch nazw eutomatycznych

Wskaż nazwę automatyczną

lub Krótka opisowa nazwa

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Linki z wykopu

Jeśli dodajesz link wykopu, dodaj URL znaleziska, a anie artykułu: URL ma zawierać wykop.pl/link.

Tyle wystarczy!

albo dodaj więcej szczegółów:

Określ tagami typ zdarzenia


Wskaż kontektst (pytanie naprowadzające

Czym są pytania naprowadzające

To kwestie i problemy, w kontekście których podmioty publiczne działają i mówią, przez co ujawniają (czasami mimowolnie) swoje poglądy. Zobacz listę pytań

Wskaż uczestnika...

Uwaga! Stworzysz stanowisko z pustym uczestnikiem

Pozwoli to lepiej zaindeksować zdarzenie, ale zdefiniowane stanowisko będzie musiało być moderowane przez innych!

Określ datę zdarzenia lub jego ujawnienia

Porada

Data zdarzenia

Jest kluczowa przy budowaniu chronologii poglądów uczestników zdarzeń. Chodzi też o wykrywanie hipokrytów, którzy mówią jedno, a robią drugie.

Data zdarzenia:

Data doniesienia medialnego:

Pole zaawansowane

Dla kogo widoczne?

Plik mirror

Zarchiwizuj zrzut ekranu lub film

Limit wielkości pliku: 5 MB

Important variables

Task: create
Itemkind: events
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Seldon

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..