Zamierzone cele działania aplikacji NiePozwalam

Po co powstało NiePozwalam?

Celem powstania NiePozwalam jest zmienić środowisko działania postaci publicznych, aby maksymalnie uprzykrzyć życie tym, którzy robią, co robią licząc na bezkarność i bierność ofiar. NiePozwalam śledzi uczynki i wzajemne powiązania wszelkich postaci publicznych.

Jak to działa?

Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. My to rejestrujemy, a ty dostajesz podany na tacy bilans zasług i przewin. Względem dowolnych kryteriów.

Dorobek postaci publicznych (firmy, politycy, partie) jest dziedziczony w relacjach między nimi: partia przejmuje bęcki za swoich członków i odwrotnie. Efektem są rankingi i zestawienia takie jak ten ranking mniejszego zła.

Jak zliczane są przewiny i zasługi

Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem...

Ta biblijna wyliczanka ma bardzo głęboki sens. Osoby publiczne albo coś robią, albo mówią, że zrobią. Często kłamią, składają obietnice, których nie mają zamiaru dotrzymać, albo mówią jedno i robią drugie. Zaniedbanie (bezczynnosc, tolerancja) tez jest formą działania. np. wstrzymanie się od głosu w tym glosowaniu sejmowym

Osoba publiczna może wplywać na świat i zachowanie innych ludzi przez albo słowa (np. obietnice wyborcze ) albo dzialania (np. realizacje obietnic). Na swiat mozna odDZIALywac slowami lub czynami. Do zrobienia tego rozroznienia zainspirowala mnie praca z semiotyki pt. "wypowiedzenia dokonawcze i dokonania wypowiadalne" o performatywach. poznalem na seminarium Jerzego Pelca, semiotyka z wydz. filozofii UW. Poza tym nawiazanie do biblii...

Robocza definicja:

Czyn coś, co zmienia status prawny innych osób.

Słowa coś, jest zapowiedzią czynu, ale zamiast skutków prawnych wpływa tylko na wizerunek publiczny, a więc m.in na decyzje osób, do których słowa są skierowane. Mogą to być obietnice wyborcze, opublikowane w mediach deklaracje poglądu w jakiejś sprawie,

Zdarzenie Data Zachowanie Typ działania Punkty
Obietnica wyborcza 2007 ZA Słowa +1
Wypowiedź dla TVN 2010-11-03 ZA Słowa +1
Głosowanie w sejmie #1 2014-02-27 PRZECIW Czyny -3
Głosowanie w sejmie #2 2015-02-27 PRZECIW Wstrzymanie się -3
Łącznie -5 (-6 vs. 1) - pogląd postaci w tej kwestii to PRZECIW

Co brać pod uwagę?

Możesz sam decydować w każdym konkretnym przypadku, w jaki sposób nasze narzędzie wyznacza poglądy uczestników zdarzeń publicznych. Rozważ ten wykres zdarzeń:

działający przykład
Nazwa metody rezultat Co wyznacza odpowiedź Przykłady
Metoda nr 1. Postępek wskazany ręcznie przez użytkownika NIE Przykładowy użytkownik oznaczył ważność zdarzenia #6 (głosowanie posła w sejmie) jako '3' w skali od 0 do 3. Inne zachowania w tym samym kontekście mają ważność mniejszą Niewidoczne na wykresie
Metoda nr 2. Ostatni uczynek NIE Najświeższe zachowanie-czyn, czyli zdarzenie #9 Głosowanie posła w sejmie, wyrok wydany przez sędziego
Metoda nr 6. Bilans wszystkich zachowań NIE Bilans czynów (po 3 punkty) i słów (po 1 pkt.): 4 x 1 + 1 x 3 + 4 x -3 = +7 -12 = -5 obietnice wyborcze, wywiady, głosowania sejmowe itp.
Metody nr 4, nr 5, nr 7. Wskazania społecznościowe NIE Aplikacja sprawdza ile punktów uwagi zostało przyznane zachowanium polityka, a następnie wskazuje to znarzenie, które społecznościowo uznane zostało za decydujace. Ponieważ skala od 0 do 3 służy użytkownikom do wskazania emocji i ważności, można powiedzieć, że zdarzenie decydujące to takie, które wkurzyło użytkowników najbardziej.
5. odpowiedzialność zbiorowa wskazań użytkownika ? Aplikacja weźmie pod uwagę nie tylko zachowanie samego polityka, ale uczestnictwa w zdarzeniach wszystkich podmiotów powiązanych. W przypadku polityka będzie to partia, do której należy, koledzy z ławki.
Metoda nr 8. zachowanie kamratów ? To równie nietypowa, co cielkawa metoda. Nie bierze ona zpod uwagę zachowania samej postaci, ale zachowania postaci powiązanych. W tym wariancie - kamratów, czyli na przykład członków tej samej partii

Przykłady

Metoda 1: Twoja indywidualna decyzja

Postać może wielokrotnie ujawniać publicznie stanowisko w danej kwestii. Po prostu wskaż te z zachowań, które twoim zdaniem najtrafniej ujawnia pogląd postaci publicznej. To na przykład głosowanie sejmowe sprzeczne z wcześniejszymi zapowiedziami i obietnicami.

Metoda 2: Ostatnie zachowanie - czyn

Najświeższe stanowisko ujawnione w przestrzeni publicznej. Nie mogą być to słowa (obietnice), a rzeczywiste działanie (np. spełnienie obietnicy).

Ta metoda wymaga najwięcej wysiłku, ale jest najbardziej miarodajna.

Metoda 3: Ostatnie zachowanie - czyn lub słowa

Najświeższe stanowisko ujawnione w przestrzeni publicznej - mogą być to słowa (obietnice) albo rzeczywiste działanie (np. spełnienie obietnicy).

Metoda 4: Najczęsciej oceniane

Te stanowisko, które zostało najczęściej ocenione (aprobata lub potępienie) przez użytkowników.

Metoda 5: Największa ważność (społecznościowo)

Stanowisko, które dostało społecznościowo najwięcej punktów uwagi (to te w skali od 0 do 3.

Metoda 6: Bilans wszystkich zachowań

Spośród wszystkich zdarzeń, w których postać publiczna wraz z postaciami powiązanymi wyraziła opinię na dany temat, wyliczana jest średnia.

Przykład: partia polityczna dwa razy głosowała w kwestii kwoty wolnej od podatku, ale mniej więcej w tym samym czasie cztery razy obiecała działania obniżenie podatków.

W rezultacie mechanizm zlicza punkty ujemne i dodatnie.

Przykład wyliczenia: 4 x 1 + 1 x 3 + 4 x -3 => +7 -12 => -5

Opis: podmiot badany cztery razy słowami był na TAK, jeden raz czynem na TAK, ale też cztery razy czynami na NIE. Wynik: pogląd postaci jest na NIE.

Metoda 7:Bilans konkretnych wskazań

Choć to metoda podatna na manipulacje, możesz też za wyznacznik poglądów postaci wybrać łączną wagę jej zachowania przyznaną przez wszystkich użytkowników NiePozwalam.

Metoda 8: Bilans zachowań postaci powiązanych

Ktoś działający w grupie często nie ma możliwości działania i mówienia zgodnie z własnymi poglądami. Albo będzie krakał tak jak reszta, albo zostanie wyrzucony.

Ta metoda jest dobra do wyłapania ludzi bez stałych poglądów.

Jak porównujemy poglądy

Na spacerze z psem obaj macie średnio po trzy nogi?

Zwykły sondaż

podobne narzędzia porównują odpowiedzi na ankiety. Ale ankiety ktoś układa - często na zlecenie. Z kolei pytania są sformułowane tak, żeby pytane postacie publiczne zgodziły się odpowiedzieć. Nie mówiąc już o jakości pracy ankieterów, i celów politycznych lub ekonomicznych podmiotu finansującego badanie.

Sondaż NiePozwalam

Nie zadajemy pytań. Bo każde pytanie znaczy co innego dla każdej osoby. Na pytanie „czy aborcja powinna leżeć w gestii matki” praktykujący Katolik odpowie „nie”. Inni mogą odpowiedzieć: to zależy od sytuacji.

Rysunek poglądowy: poglądy w konkretnych przypadkach.

To sześć doniesień prasowych opisujących sytuację, w której kobieta ciężarna chciała usunąć ciążę. Przyczyny mogły być różne i każdy człowiek dopuszcza inne wyjątki od stosowania własnej lub zapożyczonej etyki: zagrożenie życia matki, ciąża będąca wynikiem gwałtu, ciąża nieletniej, ciąża kazirodcza itp.

Jak widziane są te poglądy i ich zbieżność:

Zwykła metoda

Tradycyjne metody dają taki wynik: na podstawie twoich odpowiedzi ustaliliśmy: obaj jesteście na częściowo tak lub warunkowo tak.

Metoda NiePozwalam

Poglądy obu osób są skrajnie odmienne. Metodologia, a nawet może i filozofia porównywania poglądów w obu przypadkach jest zasadniczo odmienna. Zamiast porównywać poglądy, my zliczamy reakcję na zachowanie uczestników zdarzeń publicznych.

Zobacz sekwencję użycia NiePozwalam

Bojkot i wsparcie

Jedną z funkcji aplikacji to mobilizowanie i organizowanie oporu przeciw

Aplikacja umożliwia m.in. zautomatyzowane grup zadaniowych złożonych z ludzi o zbieżnych poglądach i deklarujących chęć działania.

O NiePozwalam nieco głębiej

NiePozwalam to narzędzie bardzo skomplikowane. Jego twórca uznał, że lepiej stracić na popularności, niż dokonać nadmiernych uproszczeń.

NiePozwalam to nie tylko proste śledzenie polityków. Narzędzie jest realizacją w praktyce głębokich przemyśleń filozoficznych, psychologicznych, etycznych, a nawet lingwistycznych. Wszystkie one wpłynęły na sposób działania aplikacji. W telegraficznym skrócie są to:

Koncepcja OODA

Cykl OODA to model sposobu, w w jaki decyzja jest generowana w naszych umysłach. To sekwencja czterech równolegle uruchamianych procesów, które regulują wymianę informacji ze środowiskiem. Cykl OODA jest kręgosłupem całej aplikacji. Pozwala w optymalny sposób przetwarzać dane (zmienić chaos informacyjny w actable knowledge i - co ważniejsze - efektywnie wykorzystać pozyskane rozumienie środowiska działania (chodzi o tzw. świadomość sytuacyjną) do wywierania wpływu na świat zewnętrzny.

Obserwacja

Zbierz informacje o środowisku swojego przyszłego działania

Zdarzenia Kwestie

Orientacja

Zrozum prawidłowości rządzące twoim otoczeniem i kierowuj nimi

Powiązania Rankingi

Decyzja

Zdecyduj jakie kroki będą najlepsze w danej sytuacji

Kontrakcje Taktyki

Akcja

Podejmij działania tak, aby wywarły one jak najlepszy skutek.

Grupy zadaniowe

Link: Znakomity tekst o cyklu OODA w Wikipedii

Rzeczywistość i język ją opisujący

NiePozwalam jest zaawansowanym modelem relacji i zdarzeń zachodzących w świecie społecznym. Jakiekolwiek upraszczanie i wycieczki na skróty skończyłyby się utratą kontaktu z rzeczywistym światem. Urywek książki Time Enough for Love Roberta A. Heinleina, parafraza wywodu Alfreda Korzybskiego, twórcy systemu semantyki ogólnej:

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Wojny informacyjne

Człowieka bezbronnym wobec manipulacji czyni bałagan w myśleniu. Z kolei społeczeństwo, ale też mniejsze grupy ludzi, staje się bezbronne, gdy traci zdolność do dostrzeżenia i realizowania wspólnego celu. Ta obserwacja kryje się w założeniach koncepcji wojen buntowniczych autorstwa rosyjskiego wojskowego Jewgienija Messnera.

Wojny buntownicze Messnera, koncepcja dezinformacji sformułowana przez Vladimira Volkoffa, koncepcje walki partyzanckiej Mao Zedonga oraz zachodnia koncepcja konfliktów asymetrycznych mówią o rodzaju konfliktu, który określany jest często terminem "wojny informacyjne". Cechą takiego konfliktu jest, cytując za opracowaniem prof. Sykulskiego, m.in.

Upadek etyki wśród polityków, zakłócenia porządku społecznego, utrata poczucia sprawiedliwości społecznej i braku gwarancji praworządności to kilka symptomów, które są poszlaką do tego, że dane społeczeństwo jest przedmiotem ataku w tak zdefiniowanej wojnie.

Architektura aplikacji NiePozwalam została obmyślana celem przeciwstawienia się tym wyżej wymienionym i innym zjawiskom wzmagającym chaos informacyjny, a więc i bezradność osób nim dotkniętych. Niezależnie od tego, czy zjawiska te są generowane czyjąś ręką, czy też toczą się samoistnie.

Link: Znakomity tekst o wojnach buntowniczych

Dlaczego to się nie uda

Konieczność podjęcia działania, a nawet zrewidowania własnych poglądów, wypycha ludzi z tzw. strefy komfortu. U każdej osoby działa to inaczej, gdyż kwestia przyznania się do błędu jest poważną barierą psuychologiczną.

Decydenci nie lubią zmian. Ten, kto ma władzę lub pozycję będzie zawsze przeciw zmianom, gdyż każda zmiana jest dla niego zmianą na gorsze. Wzorzec ten widoczny jest na wszystkich poziomach ludzkiej aktywności. W geopolityce, na początku XX wieku, przejawiał się umiłowaniem pokoju przez Imperium Brytyjskie.

Jeśli sprawisz, że ludzie pomyślą, że myślą, pokochają cię. Jeśli rzeczywiście sprawisz, że zaczną myśleć, znienawidzą cię. -- Don Marquis

Aplikacja w trakcie budowy