Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Autorka krytykowanej pracy odpowiada merytorycznie na negatywną recenzję

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
To zdarzenie dobrze pokazuje działanie mechanizmów filtrujących informacje i opinie sprzeczne. W tym przypadku mamy recenzję i odpowiedź na recenzję, co jest powiązane jako "głos uczestnika". Ten typ treści powiązanej zawiesza działanie wszystkich mechanizmów automatycznego tzw. "dziedziczenia odpowiedzialności".
Tytuł : Tak, to jest "nowa szkoła", ale zakłamywania Holocaustu - Wykop.pl...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/46

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa46
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAFNElEQVR4nO3dSW4cSRBEUZHo+x+Z6F0K6Ghz+ZxRwn9LMicShvCKKevr5+fnF/B/vt9+ANyLcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcEAiHJD+mbjo93cpc+f23fOCni2+z1nGwecxoZ+ccg/f/h9rQcsBiXBAGikrj1BzdzatRnvuKRnGlZ+zztON2mHc1DjYuLJxd49iMfrz9Uevjo9GOCDNlpVH6OO9wdNfCHUujLOMu59nGT/J1Y6u/1gFLQckwgFpqazk5D66hwavcr0eTx/HqEGf8pI+Wg5IhAPS1WWlOCsR6q14Ts+NmJ0HfwpaDkiEA9JSWSm2qKHewfkTz7hWbhbeM8CVmw+6oQbRckAiHJBmy0r7nHJuHMlTeh6hEbPilduXhPW66FFwG8IB6euGT8WKZzHV+avQBT1y8yYMguFvRjggjZSV3NraXBHxVArPvpXiWaF1Al0zRNN1ipYDEuGAtNRbKc5cFFfb5vZFGscYd89dx7hg7jFa0HJAIhyQtleC5WYT5lYI5yZHctoXrdFbwWsIB6TtshJappWbClk4K1SMioN7nlsMoeWARDggLb0TLDTSFVq1m1twdQrt3/fwvHnGuPIN+ytpOSARDkizcyu5z/DGdU7FqRBDe3+h+FfsLySj5YBEOCAtlZVHboyofTVU6MpzDXv7krletByQCAek7X0ruS5A7n1fj65jPIqDV12LzVrQckAiHJBm51ZCI1ShD+HFrkRu20tx8bBxsLGAgUEw3IhwQHptbsVz1qlrF2Tu7sZjFLfYzO33rKDlgEQ4IN34NV7t8y/F7SqhRz0Vp+O7RucSaDkgEQ5I2wuMcy1815R9seLkbmro2tE/hJYDEuGANPtOsK45iNwQU9frwua2wBdXyk2j5YBEOCB92BuMi4oTFl1VILdJn+2QuAjhgLT9fSuhfkduYKprM4jxYHMHh67DAmO8hnBAWppb8fyq2H6GPtWHpm+K/QXjrPbRwl60HJAIB6T3X4x/6tpUEiph7dvbc1MzV41J0nJAIhyQtnsr7aNYoc6F8YShHk3oXh5dK7F70XJAIhyQtleC5YZ02ld5nXJlznMd44Ltkz69aDkgEQ5IS9+30vVqx+IC49AMiPFgxpVDQ16hSSj2reAihAPSUlnJlQzjYM94VHF/uufuxTeA5Tb7MwiG9xEOSCNlpbj5ItfYdo1ZFatSrovUXvha0HJAIhyQ3t9l376HvbgeuLjcK6T4T3hQVrCNcEB6f4Fxe4Eolqe5rZe5GrT5jrL/3nriovg7EA5IS9+30rXkyZh/eSwsA84NyhX7Zeyyx0UIB6RPfSdYqLHdfKNj15x7bqFyL1oOSIQD0vZ2SA/Puq/zV8YbUbqKiOesuWK0Vk1+P9Xo1fHRCAekG7/Gy3N6bgNLV+0wzup6b5jnFvRW8BrCAWl7O+Spq0lsX6y7MAOS20FPbwXvIxyQlspKztxbU4xf5bo2xoCbwVPCprfSG2g5IBEOSFeXleI63oen0e56NUqxKoWKI4NgeA3hgLT98paQrjmRXEfmPMa4l+d5PAfn1jAPoeWARDggbX875NyVc6+FMRRfPul5MOOC++u+TrQckAgHpKv3reBdtByQCAckwgGJcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcED6F+nGty9hEnlOAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy