Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Autorka krytykowanej pracy odpowiada merytorycznie na negatywną recenzję

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
To zdarzenie dobrze pokazuje działanie mechanizmów filtrujących informacje i opinie sprzeczne. W tym przypadku mamy recenzję i odpowiedź na recenzję, co jest powiązane jako "głos uczestnika". Ten typ treści powiązanej zawiesza działanie wszystkich mechanizmów automatycznego tzw. "dziedziczenia odpowiedzialności".
Tytuł : Tak, to jest "nowa szkoła", ale zakłamywania Holocaustu - Wykop.pl...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Autorka krytykowanej pracy odpowiada merytorycznie na negatywną recenzję

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/46

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADrElEQVR4nO3dQY6kNgBA0Uwr9z9yK9ta5Eu2bIMreW/ZqioY6Qs8xsCf39/fv+Df/Ly9A9xLHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkP4+vYGfn/39jTxT5HO7n5+v/anfnN3/Xb+zsq1dHDlI4iCJg3R8zPFp5RxZ5+waW4zsw+d3R8Yis9sa2YdZJ8Yuua3HtsTXEQdJHKRHxxyfRs6ds2OIkb/Pzn/MjjNWPl/eelasIwdJHCRxkF4bc+yycs5euc5yYv7jNo4cJHGQxEH6+jHH7Ll/dvxxep7jZo4cJHGQxEF6bcyx63w8Ms8xOxcy+5tvre04zZGDJA6SOEiPjjlOr38cmfNY+fuIkbHIk+tAV3zHXvIKcZDEQfpz8/+zZ+1a2/F/WKsxwpGDJA6SOEhXP59jZb5h9p6U2d9ZWZe6aw7mNEcOkjhI4iA9Os/x5Dl11zPBZre14rY1qo4cJHGQxEG64r6VJ59jMftMsBEnnou6sq1dHDlI4iCJg/TatZWVeYjT6zZmf2fX3IlrK3wNcZDEQXrt2sqn0/eVnP58fbc8ed1nhSMHSRwkcZAenedYuXd09ry765lgu3zjM8ccOUjiIImDdN0a0hEr3521676VXfvwJEcOkjhI4iC99nyO2fP3rmsWp+daTqxFtZ6D64iDJA7S8THHW//v37UWdWQfdo0JrOfga4iDJA7So/fKrtyfsmutw4nngI3sw661q9ZzcAVxkMRBuu75HLvurR3ZVll5x9uT8yunOXKQxEESB+mKMcfKXMKubZ0e08z+Gz2fg6uJgyQO0hVjjrfWWIx85sRa1JW5ENdWuII4SOIgff17ZVfOwbet/5hlzMFrxEESB+nq98qWXc81r+/O7sPK+o/ZbT3JkYMkDpI4SK/dtzJr5X0oJz4/a3YNxyfrObiOOEjiIL22nuP0M7hm3x+7ch/siXfV3vC+N0cOkjhI4iBdsYb0hJX7U1b+fmIu5/Tz3YsjB0kcJHGQ/lNjjl33v5x+9+wK11a4gjhI4iC9NuY4ce5cuR6xa03oiWs35jm4jjhI4iA9OuZ469w5uzZz5b6YE+tC3LfCdcRBEgfp65/PwTmOHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRB+gfG0SyAUN6KGQAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy