Porady i wskazówki dla podejmowania racjonalnych decyzji

I. Błędy poznawcze

Polecam obejrzenie poniższego materiału:

 

II. Budowanie świadomości sytuacyjnej

Aplikacje o podobnym celu, co NiePozwalam, przejawiają zwykle dwojakie ograniczenia widoczne w decyzjach twórców. Po pierwsze, ograniczają się jedynie do zaprezentowania danych źródłowych w atrakcyjny sposób. Po drugie, nie uwzględniają wszystkich źródeł informacji potrzebnych do podjęcia decyzji wyborczej lub konsumenckiej. Opierają się na deklaracjach polityków lub partii, albo wynikach głosowań sejmowych. Nie podejmują próby analizowania wypowiedzi i akcji w przestrzeni publicznej.

W przeciwieństwie do podobnych rozwiązań, NiePozwalam pozwala na tworzenie pełnego obrazu poglądów i działań podmiotów. Zasadza się to na założeniu, że funkcjonując w przestrzeni publicznej, podmiot mimowolnie ujawnia swoje stanowisko w jakiejś kwestii. 

 

Important variables

Task: decisions
Itemkind: pages
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..