Typy relacji podmiotów

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

Rodzic - Potomek

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

https://www.wykop.pl/link/4459507/prowokator-atakujacy-policje-to-filmowiec-wnuk-stalinowskiego-prokuratora/

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Znajomy - Znajomy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Relacja nieokreślonej znajomości, w domniemaniu przyjaznej i polegającej na współpracy i wzajemnym szacunku.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Powierza urząd - Otrzymuje urząd w piastowanie

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Podmiot nadrzędny może na dobre i na złe sterować osobą, której powierza urząd.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Współdecydent, członek zarządu - organizacja zarządzana

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Członek grupy trzymającej władzę

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Grupa przedsiębiorstw - członek grupy przedsiębiorstw

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

członek grupy przedsiębiorstw

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Partia (nieformalnie) - Członek (nieformalnie)

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

To neformalna relacja z partią polityczną. Polegać może na starcie z jej listy wyborczej niezależnie od przynależności do innej partii itp.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

wspolpraca -

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

nadrzędna jednostka organizacyjn - jednostka (organizacja) podrzędn

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Dowódca - podległa osoba lub organizacja

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Reprezentuje - wyznacza jako reprezentanta

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Mocodawca - Protegowany

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

wydzielił z siebie - odłamał się, wdzielił

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Wchłonął - stał się częścią

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

relacja inkorporacji lub unii

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Organizacja zrzeszająca - członek organizacji

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

relacja określa przynależność do organizacji takich jak związek zawodowy, zrzeszenia, stowarzyszenia - za wyjątkiem partii politycznych

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

przekształcił się w - poprzednio był

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Transformacja tożsamości, także częściowa. To na przykład przekształcenie partii politycznej po katastrofie wizerunkowej, zmiana szyldu instytucji.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Zadeklarowany przeciwnik - wskazany jako przeciwnik

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 0/3, a w górę z siłą0/3

To relacja odwrotna do 'wsparcia wizerunkowego

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Członek rodziny - członek rodziny

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Członek najbliższej rodziny

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Użyczający wizerunek - Otrzymuje wsparcie medialne

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

Podmiot nadrzędny użycza siły swojego wizerunku do wsparcia podmiotu podległego

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Uczelnia lub szkoła - uczeń

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

(relacja domniemana) - (relacja domniemana)

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 0/3, a w górę z siłą0/3

Relacja, której istnienie jest domniemane na podstawie rachunku zysków z wydarzenia - tzw. spisek. Uwaga na pomówienia! Relacja wymaga aktywacji ręcznej w każdym indywidualnym przypadku.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Aplikacja w trakcie budowy