Twój wzorzec decyzyjny

Tu możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami decyzji oraz regulować poziom automatyzacji dziedziczenia odpowiedzialności itp.

Zasada Pareto

Dotyczy głównie wyborów konsumenckich. Uruchomienie tego pytania sprawi, że alternatywy oferowane przez aplikacje będą wpierw wyświetlać podmioty, które nie są monopolistami lub nie mają pozycji dominującej w danym segemncie rynku

Dziedziczenie przewin

Każda relacja przenosi odpowiedzialność - z domyślnym ustawieniem zaproponowanym przez projektanta aplikacji.

Ureguluj siłę przenoszenia

Test

Rozbieżna odpowiedź traktowana jak przeciwna

Globalne ustawienia wymuszone

Dotyczy pytań naprowadzających: jak mają być traktowane odpowiedzi wymijające lub odmowa odpowiedzi? (Np. dla katolika sprawa aborcji jest zerojedynkowa, ale dla kogoś innegoo - nie)

Aktualnie: DEV

Domyślny sposób wyznaczania odpowiedzi dla stanowisk

Zobacz wszystkie typy

Wymuszanie określania odpowiedzi

Podmiot publiczny nie zawsze chce lub nie zawsze może i potrafi jasno określić swoje stanowisko w kwestii. Zależy to od polityki wizerunkowej, ale też i natury kwestii . Wskaż jak ma być określane stanowisko. Do wyboru: ostatnia odpowiedź, bilans wszystkich stanowisk itp.

Aplikacja w trakcie budowy