Przykłady

Przeglądasz konkretne przykłady działania NiePozwalam. Pozwolą one zrozumieć możliwości aplikacji w konkretnych sytuacjach.

Twierdzenie Zestawienie argumentów za i przeciw przyjmowaniu imigrantów

To dobry przykład dla elementu Twierdzenia, ponieważ:

Funkcja "Twierdzenie" pozwala sporządzić listę argumentów na poparcie lub przecących jakiejś tezie.

Jeśli szykujesz się na dyskusję w zdefiniowanym temacie, wystarczy, że wydrukujesz listę i posłużysz się nią w czasie rozmowy.

Tytuł : Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Important variables

Task: view
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..