XXx

Co zrobił... (felieton)

WTO wypuszcza grafikę z okazji Wielkanocy, ale nie umieszcza na niej symbolu Chrześcijaństwa - zamiast niego pojawia się kilka symboli innych religii oraz... ikona pisanki.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Apple usunął ze swojego sklepu aplikację Parler, alternatywą dla Tweetera. Uzasadnił to tym, że aplikacja dozwala na treści nawołujące do przemocy - sam Parler powołuje się na wolność głoszenia opinii. Jest jednak oczywiste w świetle wydarzeń z 6 stycznia, że jest to działanie zsynchronizowane: odcięcie urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa z platform społecznościowych

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Google usunął ze swojego sklepu aplikację Parler, alternatywą dla Tweetera. Uzasadnił to tym, że aplikacja dozwala na treści nawołujące do przemocy - sam Parler powołuje się na wolność głoszenia opinii. Jest jednak oczywiste w świetle wydarzeń z 6 stycznia, że jest to działanie zsynchronizowane: odcięcie urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa z platform społecznościowych

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Amazon wypowiedział w trybie ok. 48 godzin zerwanie współpracy z projektem Parler, alternatywą dla Tweetera. Uzasadnił to tym, że aplikacja dozwala na treści nawołujące do przemocy - sam Parler powołuje się na wolność głoszenia opinii. Jest jednak oczywiste w świetle wydarzeń z 6 stycznia, że jest to działanie zsynchronizowane z odcięciem urzędującego prezdenta Stanów Zjednoczonych Trumpa z platform społecznościowych

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Członkowie Konfederacji zagłosowali przeciw tzw. ustawie antyprzemocowej, której konsekwencją jest potencjalne naruszenie zasady domniemania niewinności w połączeniu z naruszeniem prawa własności. Ustawa ma prowadzić do natychmiastowej eksmisji małżonka w przypadku zadeklarowania incydentu przemocy domowej przez drugiego małżonka.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Członkowie Konfederacji zagłosowali przeciw tzw. ustawie antyprzemocowej, której konsekwencją jest potencjalne naruszenie zasady domniemania niewinności w połączeniu z naruszeniem prawa własności. Ustawa ma prowadzić do natychmiastowej eksmisji małżonka w przypadku zadeklarowania incydentu przemocy domowej przez drugiego małżonka.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Członkowie partii Koalicja Obywatelska zagłosowali za tzw. ustawą antyprzemocową, której konsekwencją jest potencjalne naruszenie zasady domniemania niewinności w połączeniu z naruszeniem prawa własności. Ustawa ma prowadzić do natychmiastowej eksmisji małżonka w przypadku zadeklarowania incydentu przemocy domowej przez drugiego małżonka.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Członkowie partii Koalicja Obywatelska zagłosowali za tzw. ustawą antyprzemocową, której konsekwencją jest potencjalne naruszenie zasady domniemania niewinności w połączeniu z naruszeniem prawa własności. Ustawa ma prowadzić do natychmiastowej eksmisji małżonka w przypadku zadeklarowania incydentu przemocy domowej przez drugiego małżonka.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Członkowie partii PiS zagłosowali za tzw. ustawą antyprzemocową, której konsekwencją jest potencjalne naruszenie zasady domniemania niewinności w połączeniu z naruszeniem prawa własności. Ustawa ma prowadzić do natychmiastowej eksmisji małżonka w przypadku zadeklarowania incydentu przemocy domowej przez drugiego małżonka.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Z dokumentów sądowych wynika, że Facebook próbował kupić narzędzie szpiegujące Pegasus w celu szpiegowania użytkowników iPhone'ów, ponieważ jest to znacznie trudniejsze, niż śledzenie Androida. (...) Proponowana umowa spowodowałaby, że Facebook uiściłby opłatę za każdego użytkownika, którego byłby w stanie śledzić przez Pegasusa.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Sprite wprowadza limitowaną edycję puszki z logo w kolorach tęczy. To gest marki w ramach kampanii „Niech gadają. Żyj rześko" wspierającej różnorodność i prawo do bycia sobą. Sprite jest też partnerem Parady Równości w Warszawie w czerwcu 2019.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Pytana przez portal przeAmbitni.pl stwierdziła, że "to nie księża są pedofilami, ale pedofile stają się księżmi". Jej zdaniem zostają duchownymi, żeby się ukryć. Takie stwierdzenie, niezależnie, czy oddaje rzeczywisty stan spraw, jest świadectwem tego, że Doda rozumuje w kategoriach dialogu, a nie emocji.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: to nie księża są pedofilami, ale pedofile stają się księżmi
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Książka ks. Stanisława Trzeciaka „Program światowej polityki żydowskiej” z 1936 roku została przez Allegro uznana za propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści. Na podstawie zgłoszenia stowarzyszenia „Nigdy Więcej” oferta sprzedaży tej książki została usunięta.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Książka ks. Stanisława Trzeciaka „Program światowej polityki żydowskiej” z 1936 roku została przez Allegro uznana za propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści. Na podstawie zgłoszenia stowarzyszenia „Nigdy Więcej” oferta sprzedaży tej książki została usunięta.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz otworzyła oficjalnie tzw. marsz równości (V Trójmiejski Marsz równości. W czasie debaty na twitter, na zarzut drwin z przeciwników ideologicznych (Kościoła Katolickiego) odpowiedziała zbitką dwóch zdań zbywających pytającego, ewidentnie sprzecznych z udokumentowanymi faktami (inscenizaja waginy w otoczeniu tzw. tęczowych madonn jest drwiną z katolików). Dodatkowo zakończyła odpowiedź zdaniem "miłość nie wyklucza nikogo", co przez przeciwników ideologicznych w mediach zostało odczytane jako właśnie drwina, a nie próba mitygowania i wygaszania konfliktu.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu Równości. Gdańsk nie boi się różnorodności (...)Szymonie Drogi, ale kto tu się nabija z katolików? Miłość nie wyklucza nikogo Dodatkowe poświadczenie
zzz

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz uczestniczyła oficjalnie i otworzyła tzw. marsz równości (V Trójmiejski Marsz równości.

XXx

Co zrobił... (felieton)

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz uczestniczyła oficjalnie i otworzyła tzw. marsz równości (V Trójmiejski Marsz równości.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu Równości. Gdańsk nie boi się różnorodności (...)Szymonie Drogi, ale kto tu się nabija z katolików? Miłość nie wyklucza nikogo Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego Ewa Graczyk organizuje głośny i kontrowersyjny element tzw. parady równości, tj. transparent z waginą, mający nawiązywać do wizerunku najświętszego sakramentu (na zdjęciach z marszu widać, że w najbliższym pobliżu wykorzystywany jest inny mem - Matka Boska Czestochowska z aureolą w postaci tęczy deklarowanej kako LGBT (choć ma 7 kolorów).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Chciałyśmy nawiązać do działalności drugiej fali feministycznej, która dążyła do tego, by odbudować świętość kobiecego ciała. Kobiece ciało również ma w sobie boskość, jest równie święte jak ciało mężczyzny. I to chciałyśmy pokazać. Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

W deklaracji programowej partia Ślonzoki Razem deklaruje odrzucenie języka polskiego jako języka używanego w polityce, a przyjęcie dialektu śląskiego, który określają jako język, a nie dialekt, podkreślając przy tym, że stanowi on dla członków partii ważny element samoidentyfikacji nie-polskiej.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Godka – jednym z najważniejszych elementów samoidentyfikacji jest język. Jeśli zapomni się swojego języka, zapomni się też, kim się jest. Jesteśmy pierwszą polityczną organizacją na Śląsku, która nie tylko mówi o chronieniu godki, ale też sam w niej przygotowuje swoje dokumenty, która po śląsku obraduje. Dlatego, że my jesteśmy partią śląską a nie polską partią na Śląsku. Deklarujemy, że naszym językiem w polityce będzie śląsko godka. Żeby udowodnić, że nie jest to, jak chcą nam wmówić, język domowy, mowa prywatna – tylko autentyczna mowa autochtonów Górnego Śląska.
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

W. Cimoszewicz posługuje się epitetami niemertorycznymi epitetami przy opisywaniu negatywnych postaw wobec Żydów, przypisując szereg cech za pomocą słów nacechowanych pejoratywnie, takich jak rasizm (żydzi to nie rasa), antysemici (słowo zbyt wieloznaczne) oraz neofaszyści (domniemane nierozumienie tego, czym był faszyzm).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: - Jest rzeczą alarmującą, że mamy teraz jawnych rasistów, jawnych neofaszystów, jawnych antysemitów. Te ulotki „Żydzi won”, rozklejane w polskich miastach, to jest po prostu straszne. W tej ulotce oni zapowiadają zdecydowane działania, jeżeli zostaną poparci, to już jest czysty nazizm, to jest retoryka nazizmu. To jest wstrząsające samo w sobie. Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Nie artykułując oceny działań organizacji żydowskich, W. Cimoszewicz stwierdza stan prawny będący tłem sprawy ustawy 447. Nie odnosząc się do działań w sferze innej niż prawo własności stwierdza istnienie przyczyny - brak prawa do mienia i skutek: brak możliwości [prawnej?] ściągania mienia.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Czynienie rejwachu wokół rzekomych roszczeń światowych organizacji żydowskich jest kompletnym nieporozumieniem, jest oszukiwaniem ludzi. Nikt nie ma możliwości ściągania tego mienia, włącznie z najpoważniejszymi światowymi organizacjami żydowskimi. Dlatego że nie mają takiego prawa. Prawo wynika z reguł dziedziczenia i spadkobrania. Jeśli nie ma spadkobierców, to w tym przypadku ono pozostaje własnością państwa polskiego. Dodatkowe poświadczenie
zzz

Cimoszewicz zarzuca Polakom ogólnie brak praworządności względem prawnie należnego mienia, selektywny wzgl. Żydów

XXx

Co zrobił... (felieton)

Włodzimierz Cimoszewicz twierdzi, że poczucie praworządności u mieszkańców Polski nie obejmuje restytucji mienia prawnie należnego (w domyśle np. zawłaszczonego przez reżim PRL) ze względu na żydowską przynależność narodowo-etniczną. Wypowiedź, choć sformułowana w czasie poruszenia społecznego w związku z ustawą 44, nie pozwala rozstrzygnąć, czy "tego, co się komuś należy" obejmuje też tzw. mienie bezdziedziczne.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (Cytat za twitterem programu Kropka nad i) To jest coś, co kompromituje nasz kraj po raz kolejny. W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu. Dodatkowe poświadczenie
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie Pawła Kukiza związało się sojuszem z włoską partią Ruch Pięciu Gwiazd, które jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Partia jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

XXx

Co zrobił... (felieton)

Partia jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (strona 5 pliku PDF) Proponujemy przezwyciężenie rozporządzenia dublińskiego, ponieważ mechanizm redystrybucja migrantów musi być automatyczna i obowiązkowa. Wierzymy, że zarządzanie przepływem, odbiór, obowiązki i opłaty muszą być dzielone równo między wszystkimi państwami członkowskimi na podstawie obiektywnych i wymiernych parametrów, takich jak ludności, PKB i stopy bezrobocia. Nowy system będzie musiał także wziąć pod uwagę potrzeby, sytuacja rodzinna, umiejętności osób ubiegających się o azyl i wszystkie elementy które ułatwiają integrację społeczną, aby uniknąć wtórnych przepływów między różnymi państwami Europejskimi. Proponiamo il superamento del regolamento di Dublino perchè il meccanismo di redistribuzione dei migranti deve essere automatico e obbligatorio. Riteniamo che la gestione dei flussi, l’accoglienza, le responsabilità e gli oneri debbano essere condivisi equamente tra tutti gli Stati Membri in base a parametri oggettivi e quantificabili, come popolazione, PIL e tasso di disoccupazione. Dodatkowe poświadczenie
zzz

XXx

Co zrobił... (felieton)

Poseł Jakubiak wzywa P. Kukiza do zerwania sojuszu z włoską partią Ruch Pięciu Gwiazd podając za powód, że częścią programu politycznego włoskiej partii Ruch Pięciu Gwiazd jest przymusowa relokacja tzw. uchodźców. Krótkie sprawdzenie faktów nie pozwoliło znaleźć dowód na potwierdzenie tego zarzutu. Stosowny ustęp widnieje na stronie 5 manifestu PDF (proszę użyć translatora, szczegóły w stanowisku partii zdefiniowanym w tym samym zdarzeniu NP).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Nie mogę przejść do porządku dziennego nad sytuacją kiedy zawiera się koalicję z partią pięciu gwiazd, która w swoim programie głosi, że częścią programu gospodarczego... politycznego jest relokacja przymusowa uchodźców. W tym do Polski Dodatkowe poświadczenie
zzz

Według doniesienia portalu DoRzeczy, rzecznik PiS Beata Mazurek zapewniła, że rząd polski nikomu żadnych odszkodowań nie będzie płacił.

XXx

Co zrobił... (felieton)

Według doniesienia portalu DoRzeczy, rzecznik PiS Beata Mazurek zapewniła, że rząd polski nikomu żadnych odszkodowań nie będzie płacił.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Marszałek Sejmu Kuchciński zdjął z porządku obrad dyskusję nad ustawą KUKIZ'15 nt. mienia bezdziedzicznego.

XXx

Co zrobił... (felieton)

Marszałek Sejmu Kuchciński zdjął z porządku obrad dyskusję nad ustawą KUKIZ'15 nt. mienia bezdziedzicznego. Rzecznik PiS Beata Mazurek. Polityk twierdzi, że powodem był brak wystarczających dokumentów związanych ze sprawą roszczeń.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Kuchciński wyłącza mikrofon R. Winnickiemu, gdy ten pyta o usunięcie z porządku obrad sprawy mienia bezdziedzicznego

XXx

Co zrobił... (felieton)

Działając w pozycji marszałka sejmu Marek Kuchciński wyłącza mikrofon posłowi R. Winnickiemu, gdy ten składa wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego temat ustawy Kukiz'15 o mieniu bezdziedzicznym został zdjęty z porządku obrad (bez należytego uzasadnienia).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: [Na słowa RW "Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? ... To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe..."] Panie pośle, to nie jest tematem porządku dziennego. (...) Pańskiego wniosku nie mogę uznać za wniosek formalny, ponieważ... ten... ta... ten punkt nie jest przedmiotem porządku dziennego. Dodatkowe poświadczenie
zzz

Poseł R. Winnicki protestuje w kwestii zdjęcia z porządku obrad ustawy w s. mienia bezdziedzicznego i zostaje uciszony.

XXx

Co zrobił... (felieton)

Poseł R. Winnicki protestuje w kwestii zdjęcia z porządku obrad ustawy Kukiz'15 w sprawie mienia bezdziedzicznego i zostaje uciszony przez wyłączenie mikrofonu.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? (...) To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe. Dodatkowe poświadczenie
zzz

Premier Morawiecki na konwencji PiS w Krakowie deklaruje, że nie ma zgody na odszkodowania płacone przez Polskę za czyny Niemców.

XXx

Co zrobił... (felieton)

Premier Morawiecki na konwencji PiS w Krakowie deklaruje, że nie ma zgody na odszkodowania płacone przez Polskę za czyny Niemców.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Nie ma naszej zgody, żeby Polska wypłacała jakiekolwiek odszkodowania za de facto niemieckie zbrodnie. Dodatkowe poświadczenie
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Władze uczelni próbują zatuszować sprawę badań Agnieszki Taurogińskiej-Stich, pracowniczki AWL. Wynika z nich, że zaufanie do przełożonego u podchorążych Akademii Wojsk Lądowych spada o 41%, szacunek do symboli narodowych o 35 proc., a lojalność wobec przełożonego o 25 procent. Nakazują fałszowanie wyników badań naukowych, a gdy to okazuje się bezskuteczne, straszą ją "konsekwencjami prawnymi" i kontrwywiadem wojskowym.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Jeśli pani to ujawni, będzie katastrofa
zzz
Musisz być zalogowany żeby oceniać uczestników Login