Prezentery

Widzisz tzw. percepty, czyli widoki na przetworzone dane. Możesz wybrać najbardziej przekonujący i użyć w dyskusji.

#1 Zestawienie polskich firm sprzedanych podmiotom zagranicznych

Widok #01.01
Lista wszystkich polskich firm i marek (znaków handlowych), które zostały sprzedane podmiotom zagranicznym

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#3 Statystyki skoczków partyjnych

Widok #03.01
Tabela zastawiająca statystyki wszystkich obecnie aktywnych ugrupowań politycznych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#4 Skoczkowie z innych partii we wskazanym ugrupowaniu

Widok #03.02
Skoczkowie z innych partii we wskazanym ugrupowaniu

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#5 Dokąd przeszli byli członkowie wskazanej partii

Widok #03.03
Dokąd przeszli byli członkowie wskazanej partii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#6 Historia przynależności politycznej wskazanej osoby

Widok #03.04
Historia przynależności politycznej wskazanej osoby

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#7 Ranking skoczków wśród komitetów wyborczych 2015

Widok #02.03
Ranking wyborczy - szereguje komitety wyborcze względem ilości skoczków ogólnie i skoczków ze wskazanej partii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#8 Ranking wybory 2015 - według lubianych i nielubianych powiązanych podmiotów

Widok #02.01
Sprawa osobista! Możesz uszeregować komitety wyborcze względem ich powiązań z postaciami życia publicznego, które rozpoznajesz. Ranking szeregujący komitety wyborcze względem ich powiązań z osobami, które użytkownik zna i dodał do czarnej lub białej listy

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#9 Ranking wybory 2015 - według stanowisk we wskazanej kwestii

Widok #02.02
Wybierz kwestię, a ranking uszereguje komitety względem tego, ile razy podlegli politycy wypowiedzieli się lub dokonali czynności legislacyjnych zgodnych lub niezgodnych z twoim światopoglądem

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#10 Obietnice publiczne polityków

Widok #04.01
Widżet wspomagajacy rozliczanie bietnic publicznych liderów ugrupowań politycznych, kandydatów w wyborach i samych ugrupowań

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#11 Ranking mniejszego zła

Widok #06.01
Ranking mniejszego zła - ranking dowolnego typu podmiotu publicznego względem łącznej ilości punktów aprobaty przyznanych przez użytkownika lub wskazany wzorzec decyzyjny

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#12 Własność podmiotów wskazanego typu

Widok #01.02
Własność podmiotów wskazanego typu

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#13 Zestawienie stanowisk we wskazanej kwestii

Widok #07.02
issue_stats

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#17 Przeglądaj kandydatów wyborczych

Widok #02.04
Przeglądaj kandydatów i sprawdzaj ich powiązania

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#18 Powiązani z totalitaryzmem

Widok #05.01
Zobacz listę postaci publicznych powiązanych ze wskazanym totalitaryzmem: nazizmem niemieckim, stalinizmem itp.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#19 Wyboromat 2011 - ranking mniejszego zła

Widok #09.05
Ranking mniejszego zła przygotowany na wybory parlamentarne 2011

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#20 Wyborometr 2011 - zestawienie poglądów

Widok #09.06
Interaktywna tabela zgodności poglądów przygotowana na wybory parlamentarne 2011

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#21 Raport o kwestii określonej pytaniem naprowadzającym

Widok #07.01
Raport o kwestii określonej w pytaniu naprowadzającym: kto ujawnił stanowisko (zgodne lub niezgodne z twoim), jakie są argumenty za i przeciw, itp.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#22 Zbadaj konkretne kwestie i problemy

Widok #07.03
Zbadaj konkretne kwestie i problemy

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#23 Prześledź dawne i aktualne powiązania

Widok #08.01
Prześledź dawne i aktualne powiązania

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#24 Prześledź sponsorów i wspierających, zwłaszcza w kontekście wskazanej kwestii

Widok #08.02
Prześledź sponsorów i wspierających, zwłaszcza w kontekście wskazanej kwestii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#25 Wyszukuj podobnych do ciebie

Widok #09.01
Uniwersalny widżet do porównania własnych poglądów w jednej lub pakiecie kwestii. Porównanie zachodzi względem podmiotów publicznych (np. wskazana partia) lub wzorców decyzyjnych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#26 Widżet wspomagający wyszukiwanie sojuszników i przeciwników ideologicznych lub względem kwestii

Widok #09.02
Widżet wspomagający wyszukiwanie sojuszników i przeciwników ideologicznych lub względem kwestii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#27 Tabela zestawiająca poglądy

Widok #09.03
Porównanie może być przeprowadzone między podmiotami życia publicznego i wzorcami decyzyjnymi takimi jak (liberalizm, faszyzm włoski XX wieku itp)

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#28 Kup produkt

Widok #10.01
Mini-aplikacja wspomagająca zakupy produktów użytku codziennego. Kupuj od producenta, który jest najbardziej zgodny z twoim własnym, lub wskazanym przez ciebie wzorcem decyzyjnym

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#29 Daj feedback tym, których postępowania nieakeptujesz

Widok #11.01
Daj feedback tym, których postępowania nieakeptujesz

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#30 przeswietl-postac-publiczna

Widok #12.01
przeswietl-postac-publiczna

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#31 Prześwietl zachowanie uczestnika zdarzeń

Widok #12.02
Przeglądaj i oceniaj aktywność wskazanej postaci publicznej

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#32 Chronologia zmian pogladow

Widok #12.03
chronologia-zmian-pogladow

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#33 Dziedziczenie odpowiedzialnosci za czyny

Widok #12.04
Widżet ustawiający twój wzorzec decyzji etyczno-moralnych. Pozwala dostosować sposób dziedziczenia przewin we wzajemnych relacjach między podmiotami publicznymi takimi jak partia i jej członkowie.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#34 Lista lekarzy sumienia

Widok #13.01
Lista lekarzy sumienia

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#35 Pokaż przewiny powiązanych i kamratów

Widok #09.04
pokaz-przewiny-powiazanych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#36 iluzja-wyboru

Widok #10.02
iluzja-wyboru

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#37 Przeglądaj kamratów

Widok #08.03
Przeglądaj aktualnych i przeszłych kamratów podmiotu. Są to podmioty powiązane z tym samym podmiotem nadrzędnym, na przykład członkowie tej samej partii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#38 Podmioty w komitywie

Widok #08.04
Wyświetla podmioty działające w komitywie, czyli te, które w tych samych zdarzeniach zachowały się tak samo w tym samym kontekście.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#39 Sprawdź spójność własnych poglądów

Widok #09.07
Zestawia twoją odpowiedź naprowadzającą ze sposobem, w jaki oceniałeś postępowanie podmiotów w kontekście tej kwestii.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#40 Carna i biała llista

Widok #06.02
Czarna i biała lista obiektów

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

#41 Przejęcia przedsiębiorstw między krajami

Widok #01.03
Przejęcia przedsiębiorstw między krajami

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Aplikacja w trakcie budowy