Zestawienie polityków, urzędów, które są finansowane przez podmioty zagraniczne Missing _empty_inquiries.jpg

Zestawienie polityków, urzędów, które są finansowane przez podmioty zagraniczne

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Tworzenie czarnych list zgodnych z apelem Missing _empty_inquiries.jpg

Tworzenie czarnych list zgodnych z apelem

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

ilość wyborców posła Missing _empty_inquiries.jpg

ilość wyborców posła

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

wskazanie z czyjego nadania jest urzednik kierujacy instytucja Missing _empty_inquiries.jpg

wskazanie z czyjego nadania jest urzednik kierujacy instytucja

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Umożliwić scenariusz użycia NP: pociągnięcie do odpowiedzialności winnych w tym przypadku Missing _empty_inquiries.jpg

Umożliwić scenariusz użycia NP: pociągnięcie do odpowiedzialności winnych w tym przypadku

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

ambasadorowie nie znajacy lokalnego jezyka Missing _empty_inquiries.jpg

ambasadorowie nie znajacy lokalnego jezyka

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Raport testowy Missing _empty_inquiries.jpg

Raport testowy

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność