Wojna secesyjna 1861-1865 była toczona o wyzwolenie niewolników Missing _empty_actions.jpg

Wojna secesyjna 1861-1865 była toczona o wyzwolenie niewolników

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przesłanki i wydarzenia mogące świadczyć o tym, że w razie upadku Izraela Żydzi rozważają zainstalowanie swojego państwa w Polsce (jako Polin) lub najbliższym sąsiedztwie Missing _empty_actions.jpg

Przesłanki i wydarzenia mogące świadczyć o tym, że w razie upadku Izraela Żydzi rozważają zainstalowanie swojego państwa w Polsce (jako Polin) lub najbliższym sąsiedztwie

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Rozwięzłość obyczajowa, a w tym jej elementy będące częścią tzw. poglądów liberalnych, jest szkodliwa dla zdrowia, wartości rodzinnych i pośrednio jest przyczyną niskiej dzietności Missing _empty_actions.jpg

Rozwięzłość obyczajowa, a w tym jej elementy będące częścią tzw. poglądów liberalnych, jest szkodliwa dla zdrowia, wartości rodzinnych i pośrednio jest przyczyną niskiej dzietności

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych Missing _empty_actions.jpg

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan Missing _empty_actions.jpg

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią Missing _empty_actions.jpg

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem Missing _empty_actions.jpg

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego; ustawa 447 i przedsiębiorstwo holokaust Missing _empty_actions.jpg

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego; ustawa 447 i przedsiębiorstwo holokaust

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji Missing _empty_actions.jpg

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej Missing _empty_actions.jpg

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami Missing _empty_actions.jpg

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej Missing _empty_actions.jpg

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały Missing _empty_actions.jpg

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe Missing _empty_actions.jpg

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wygaszanie debaty nad problemami prowadzi do rozjątrzenia konfliktów, polaryzacji postaw przeciwników oraz otwartej przemocy Missing _empty_actions.jpg

Wygaszanie debaty nad problemami prowadzi do rozjątrzenia konfliktów, polaryzacji postaw przeciwników oraz otwartej przemocy

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości Missing _empty_actions.jpg

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju Missing _empty_actions.jpg

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia Missing _empty_actions.jpg

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo Missing _empty_actions.jpg

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej Missing _empty_actions.jpg

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet Missing _empty_actions.jpg

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Słowa takie jak seksizm, opresja patriarchiatu, słowa z cząstką "fobia", ale też akcje takie jak #metoo itp. są narzędziem w walce informacyjnej opartym na subwersji Missing _empty_actions.jpg

Słowa takie jak seksizm, opresja patriarchiatu, słowa z cząstką "fobia", ale też akcje takie jak #metoo itp. są narzędziem w walce informacyjnej opartym na subwersji

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL Missing _empty_actions.jpg

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Tzw. feministki i SJW (Wojownicy o sprawiedliwość społeczną) oraz apologeci LGBT+ nie walczą o równouprawnienie kobiet, a o dominację tych grup, przy tym dokonując demontażu i subwersji wzorców cywilizacji zachodniej Missing _empty_actions.jpg

Tzw. feministki i SJW (Wojownicy o sprawiedliwość społeczną) oraz apologeci LGBT+ nie walczą o równouprawnienie kobiet, a o dominację tych grup, przy tym dokonując demontażu i subwersji wzorców cywilizacji zachodniej

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Kapitał ma narodowość Missing _empty_actions.jpg

Kapitał ma narodowość

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust Missing _empty_actions.jpg

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi Missing _empty_actions.jpg

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli Missing _empty_actions.jpg

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI Missing _empty_actions.jpg

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Ewolucja istnieje Missing _empty_actions.jpg

Ewolucja istnieje

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność