Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Rozwięzłość obyczajowa, a w tym jej elementy będące częścią tzw. poglądów liberalnych, jest szkodliwa dla wartości rodzinnych i pośrednio jest przyczyną niskiej dzietności

Twoje zainteresowanie:

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych

Lista cytatów zaczerpnięta z https://www.wykop.pl/link/4857907/#comment-64057887

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Tytuł do przeredagowania. Ma definiować zdarzenia takie jak ataki na chrześcijan, naruszenia ładu społecznego takie jak...

Argumenty na tak: 2 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią

Zbiór konkretnych przypadków lub zjawisk o podłożu kulturowym i subkulturowym, w których w parze ze sobą idzie męski hom...

Argumenty na tak: 2 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego; ustawa 447 i przedsiębiorstwo holokaust

Twoje zainteresowanie:

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

Twoje zainteresowanie:

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

lista

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki kulturowo lub biologicznie indukowanych zaburzeń samoidentyfikacji płci (gender dysphoria)

Argumenty na tak: 11 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 3

Twoje zainteresowanie:

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej

Twoje zainteresowanie:

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przykłady mają udowadniać istnienie braku symetrii w postawach dyskryminacji międzyrasowej: np. użycia słowa nigger (bia...

Argumenty na tak: 8 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 6

Twoje zainteresowanie:

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Wygaszanie debaty nad problemami prowadzi do rozjątrzenia konfliktów, polaryzacji postaw przeciwników oraz otwartej przemocy

Twoje zainteresowanie:

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

-

Argumenty na tak: 10 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju

Twoje zainteresowanie:

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompe...

Ta lista docelowo ma zawierać sytuacje, w których jedno państwo doświadcza braku rąk do pracy potrzebnych do podtrzymani...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Zbiór przykładów dysfunkcji państwa narodowego rozumianego tutaj jako usankcjonowaną systemem prawnym wspólnotę interesu...

Argumenty na tak: 4 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 2

Twoje zainteresowanie:

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Zestaw pytań: . Ilu obywateli państwa Izrael zginęło podczas II wojny światowej? 2. Ilu obywateli państwa Rzeczpos...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Ta lista jest zbiorem linków do argumentów, informacji prasowych i innych przykładów tego, że feminizm jako walka o zrów...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 6

Twoje zainteresowanie:

Współczesne tzw. feminizmy itp opierają się na subwersji, która jest głównym imperatywem marksizmu

Twoje zainteresowanie:

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL

Twoje zainteresowanie:

Tzw. feministki i SJW (Wojownicy o sprawiedliwość społeczną) oraz apologeci LGBT+ nie walczą o równouprawnienie kobiet, a o dominację tych grup, przy tym dokonując demontażu i subwersji wzorców cywilizacji zachodniej

Twoje zainteresowanie:

Kapitał ma narodowość

Kapitał ma narodowość

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

W prasie zachodniej pojawiają się twierdzenia, że Polacy współpracowali z Niemcami przy eksterminacji Żydów. Pod tą te...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społeczn...

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobisty...

Argumenty na tak: 185 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 30

Twoje zainteresowanie:

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Ewolucja istnieje

Ewolucja istnieje

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i obyczajowości

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i...

Twierdzenie gromadzi incydenty (bez udziału osób publicznych), które potwierdzają tezę lub jej zaprzeczają.

Argumenty na tak: 70 Argumenty na nie: 2 Treść edukacyjna: 21

Twoje zainteresowanie:

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Izrael ma w ten sposób zdestabilizować państwa sąsiadujące oraz wyeksportować z nich mężczyzn zdolnych do walki

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Aplikacja w trakcie budowy