Przykłady

Przeglądasz konkretne przykłady działania NiePozwalam. Pozwolą one zrozumieć możliwości aplikacji w konkretnych sytuacjach.

Zdarzenie Sprzedaż Polskich Hut Stali po zaniżonej cenie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Podstawą dla wyznaczenia osób odpowiedzialnych jest raport NIK. W raporcie NIK wskazano osoby odpowiedzialne i chociaż nie odbył się proces i nie nastąpiło skazanie winnych zaniżenia wyceny, to wskazano osoby odpowiedzialne za sprzedaż. 

To świetny przykład tego, że ocena zdarzeń i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg przebiega równolegle do sankcji regulowanych przez system wymierzania sprawiedliwości.

Kolejną sprawą jest manipulacja źródła informacji. W swoim artykule portal niewygodne.info.pl fałszywie podał kwotę 6 milionów PLN, choć chdziło o kwotę daleko większą, o czym świadczy tekst money.pl.

Tytuł : Niewygodne.info.pl | Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę spółki zaniżono o 2 miliardy zł!...

Zdarzenie Zarządzanie ostrzeżeniami i pomówieniu i fakenews

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Zdarzenie jest przykładem zarządzania ostrzeżeniami o możliwym pomówieniu i niepełnymi oświadczeniami stron uczestniczących.

Miasto Gdańsk powołuje się na istnienie ustalenia z Wojskiem Polskim (MON). Z kolei dotrzymanie domniemanego oświadczenia jest sprzeczne z regulaminem MON z 2014 roku (w linku), a strona ZHP (mający wg słów burmistrza Gdańska odczytać apel) nie odnosi się w oświadczeniu do kwestii. Harcerz miał odczytać Apel bez wzmianki o katastrofie smoleńskiej.

Tytuł : Harcmistrz zablokowany na Westerplatte. Paweł Adamowicz twierdzi, że Wojsko nie dotrzymało ustaleń z Miastem Gdańsk

Zdarzenie Przykład przydzielania karmy za powiązanie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Biernym uczestnikiem zdarzenia jest ugrupowanie KUKIZ'15. Mechanizm działania NiePozwalam umożliwia przypisanie punktów karnych lub dodatnich za powiązania z innymi podmiotami, co można uczynić tutaj: https://niepozwalam.pl/powiazania-podmiotow/15881-brak-tytulu-84#undefined
Tytuł : Konfederacja ujawnia szokującą prawdę o układzie KUKIZA z premierem WŁOCH. Chcą uchodźców! PILNE! - YouTube...

Zdarzenie Dyskryminacja płciowa w Szkół Elektronicznych w Radomiu

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Sprawa ewidentna, podparta źródłem w portalu podmiotu ocenianego
Tytuł : Dyskryminacja płciowa w szkole w Radomie - Wykop.pl...

Zdarzenie Sąd najwyższy Japonii: mężczyzna chcący zmienić się w kobietę musi przejść kastrację

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Tytuł : Japan’s top court upholds law that says people seeking gender change must sterilise themselves first | South China Morning Post...

Zdarzenie Firma produkująca kosmetyki dla kobiet funduje stypendia dla kobiet

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Stypendia polaryzują opinie, gdyż są odczytywane jako element wojny toczonej przez działaczki feministyczne (a. marksistowskie) w celu pogłębienia nierównego (uprzywilejowanego) traktowania kobiet. Z drugiej strony stypendia fundowane są nie z pieniędzy publicznych, a prywatnych - należących do firmy produkującej produkty do tej samej grupy klientów, co odbiorcy stypendium.

Dodatkowym elementem jest powiązane wykopu dodane przez użytkownika `mikolaj_o`: klik. W żadnym miejscu publicznie dostępnych na stronie `lorealdlakobietinauki.pl` zasad przyznawania stypendium nie ma sprzeczności zawierającej treść Rekrutacja realizowana w ramach projektu, prowadzonna jest z zachowaniem równości szans, w tym z zachowaniem zasady róności płci.

Tytuł : Dla kandydatek - L'OREAL dla Kobiet i Nauki...

Zdarzenie mBank rozstaje się ze swoją "twarzą" - instagramerką-wandalką

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Zdarzenie dobrze pokazuje istnienie związku współdzielenia odpowiedzialności w sytuacji, w której akt jednoznacznie godny potępienia nastąpił daleko później, niż akt współpracy przy promocji marki (banku).
Tytuł : Bank usunął spot z patoinfluencerką niszczącą pomnik. Zapowiada też konsekwencje - Wykop.pl...

Zdarzenie Dowód hipokryzji z linkami

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Dowód hipokryzji z linkami, które prowadzą do doniesień medialnych potwierdzających zarzut
Tytuł : Karl Marx's London grave vandalised in suspected hammer attack | Books | The Guardian...

Zdarzenie Źródło doniesienia medialnego zostało sprawdzone - i potwierdzone negatywnie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Źródło informacji jest wydaje się dość wiarygodne - nie istnieje wypowiedź publiczna ani relacja ze sprawy sądowej, która mogłaby być podstawą zdefiniowania stanowisk uczestników. Strony nie wypowiedziały się też oficjalnie. Dopóki to nie nastąpi, informacja traktowana jest jako pomówienie - o czym informuje typ komunikatu: potencjalne pomówienie.

Do komunikowania problemów z jakością informacji wejściowych używane są `komunikaty`.

Tytuł : Jak autorytety #ACTA2 (ZAiKS i ZPAV) postąpiły z Kazikiem i jego muzyką w 1991...

Zdarzenie Wielokrotne stanowisko tej samej postaci

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
W tym zdarzeniu ten sam podmiot publiczny może być oceniony w trzech różnych kontekstach: za użycie nacechowanego ładunkiem emocjonalnym języka, postawy wobec sprawy ustawy 447 (brak zajęcia stanowiska) oraz nieuprawnionym zarzucaniu braku praworządności niejasno zdefiniowanej grupie osób.
Tytuł : Cimoszewicz o polskim rozumieniu praworządności: negatywnie wybiórcze względem Żydów

Aplikacja w trakcie budowy