Kryterium: domyślne

Najwyższa zgodność:

Formowanie decyzji wyborczej

Formowanie decyzji wyborczej

Ten tryb pracy pozwoli ci śledzić poczynania polityków. W twoim kanale wiadomości bądź pojawiać się zdarzenia powiązane z tym tematem

Aktywowany przez 2

:

Waga pytania: 2

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Aktowowanie tego tematu pozwoli śledzić poczynania polityków. Jest też równoznaczne z uruchomieniem trybu budowania decyzji wyborczej.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Konsumenckie nieposłuszeństwo

Konsumenckie nieposłuszeństwo

Sprawdzaj, czy producent lub sprzedawca postępuje zgodnie z twoimi wymaganiami. Jeśli tak - uruchomienie tego tematu pomoże podjąć decyzję: wspieraj go swoim zakupem lub dodaj do czarnej listy.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Bojkot lub wspieranie

Bojkot lub wspieranie

Sprawdzaj, czy producent lub sprzedawca postępuje zgodnie z twoimi wymaganiami. Jeśli tak - uruchomienie tego tematu pomoże podjąć decyzję: wspieraj go swoim zakupem lub dodaj do czarnej listy.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Świadome zakupy

Świadome zakupy

Sprawdź co i od kogo kupujesz. Sprawdzaj postawy producentów i sprzedawców. Sprawdzaj produkt na obecność składnika, który uważasz za pożądany lub którego chcesz unikać.

Aktywowany przez 0

:

Waga pytania: 0

Grupy zadaniowe

Grupy zadaniowe

Pomagaj innym w realizacji małych lub dużych planów. Aktywacja tego tematu pozwoli wyszukać pomocników o maksymalnie podobnych poglądach.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Prawa człowieka i wolności obywatelskie

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Demokracja

Demokracja

Ten temat grupuje zdarzenia związane z realizacją tzw. demokracji, czyli uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem

Aktywowany przez 2

:

Waga pytania: 2

Wolność wyrażania opinii

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Zdrowie i żywność

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Odpowiedzialność za czyny

Odpowiedzialność za czyny

Ten temat grupuje zdarzenia, w których możesz zdecydować, czy uczestnikowi należy się kara albo nagroda za jego postępowanie.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Wybory konsumenta

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Porządek społeczny i wybory etyczne

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Edukuj się

Edukuj się

W tym temacie zgrupowane są pytania i zdarzenia, które pomogą ci zrozumieć skomplikowane zagadnienia i ich naturę.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1

Świadomy obywatel RP

Świadomy obywatel RP

Tu znajdziesz zdarzenia pomagające podjąć decyzję wyborczą oraz zorientować się w zachowaniu i poglądach polityków i partii politycznych.

Aktywowany przez 1

:

Waga pytania: 1