Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Wypowiedź Pawła Kukiza na wiele tematów

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Jest to ciąg wypowiedzi jednej osoby publicznej na wiele tematów. 

Przykład pokazuje, że jedno zdarzenie może grupować kilka stanowisk tego samego podmiotu, a więc nie za uczestnictwo w zdarzeniu podmiot publiczny podlega ocenie, ale za konkretne wypowiedzi i czyny, które przedsięwziął w jego trakcie.

Tytuł : Paweł Kukiz ,, w Kropce nad i '': afera z głosowaniem na dwie ręce, aborcja i kara śmierci

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Wypowiedź Pawła Kukiza na wiele tematów

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/34

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADtUlEQVR4nO3dwa7cJgBA0eap///JT93OolcCATbTnrOMkvEsrjDBmPnz+/v7F/ybn7e/APcSB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcpL9PX+DnZ39/I2eKfF738+/X96nPnP3+uz5n5Vq7GDlI4iCJg3R8zvFp5R5Z9+yaW4x8h89/OzIXmb3WyHeYdWLuktd67Ep8HXGQxEF6dM7xaeTeOTuHGPnz2fWP2XnGyt8vb50Va+QgiYMkDtJrc45dVu7ZK89ZTqx/3MbIQRIHSRykr59zzN77Z+cfp9c5bmbkIImDJA7Sa3OOXffjkXWO2bWQ2c98a2/HaUYOkjhI4iA9Ouc4vf9xZM1j5c9HjMxFntwHuuI7viWvEAdJHKQ/N/8/e9auvR3/h70aI4wcJHGQxEG6+nyOlfWG2XdSZj9nZV/qrjWY04wcJHGQxEE6vs6xch9dOddr15lgI3Y9K7ltj6qRgyQOkjhIjz5bObFWMTtfWfk+Zde5qLc9uzFykMRBEgfp0WcrK3OI2ecsJ9ZO6nN2rZ3cNi8xcpDEQRIH6dFnK7NW9nOsfM6ufSTlyec+K4wcJHGQxEF67fdWTtx3T5wJtss3njlm5CCJgyQO0hX7OXadTT7yb2ftem9l13d4kpGDJA6SOEhXnH1++nlHfc7Id3hyXWFlP+wJRg6SOEjiIF13Pseucy9G7DpjdNecwH4OvoY4SOIgXbHOsXL2xq7nNSPXOrE/dOS6I59/gpGDJA6SOEhX7CFdWcPY9Q7tp5XfeDuxHlOfc5qRgyQOkjhIV6xzlF1nlT75G2+79mQ4n4OriYMkDtLVc46V++6Jd2t3vbeyshbi2QpXEAdJHKSv/13Z0+d5PLn/Y5Y5B68RB0kcpOveWxmxcqb4yt+p77Cy/2P2Wk8ycpDEQRIH6bU9pLPeep9l1/1+5XmQ/RxcRxwkcZBe289x4h2T07/HVteanfeMuOH33owcJHGQxEG6eg/prNk5wYk/P7GWc/q3YIqRgyQOkjhI/6k5x6dd79mWXedtzPJshSuIgyQO0mtzjrf2Re76bbYnfxfXOgfXEQdJHKRH5xxv3TvLiXPNT+wL8d4K1xEHSRykrz+fg3OMHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRB+gfkPiaV5soR8AAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy