Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Wypowiedź Pawła Kukiza na wiele tematów

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Jest to ciąg wypowiedzi jednej osoby publicznej na wiele tematów. 

Przykład pokazuje, że jedno zdarzenie może grupować kilka stanowisk tego samego podmiotu, a więc nie za uczestnictwo w zdarzeniu podmiot publiczny podlega ocenie, ale za konkretne wypowiedzi i czyny, które przedsięwziął w jego trakcie.

Tytuł : Paweł Kukiz ,, w Kropce nad i '': afera z głosowaniem na dwie ręce, aborcja i kara śmierci

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/34

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa34
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEFklEQVR4nO3d0WrkOBRF0elm/v+Tw7y6YTZYSNflatZ6DI6thINKJclXv35+fv6B//P70w3gvYSDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkH699SNfv8+n7Odd2qqPXXP6/XXa+78Xav3vNPOHafeRdJzkISDJBykY2OOq4mxwp0xwfXndc3qZ/zOWGH1/zDxf9uh5yAJB0k4SCNjjqtTn811zer4Y7VtO3MVd9p257lluraKnoMkHCThII2POU45tcaxev2dsU797uo44230HCThIAkH6WvGHHfmDFbnOVbdGbus7gV5s+9uPaOEgyQcpPExx/Tn/c6zdtZW7uwR2VlbecO8iJ6DJBwk4SCNjDmmv9/vzHns/Hy1PaveNi/yrtbwKsJBEg7Srzd8n171tr0dq+OVb/mf6zlIwkESDtKxMcfOd/SdeYJTcxITNTl2nrvz81P0HCThIAkH6dExx84cwM5cwpO1uXae+7Z3aPUcJOEgCQfp0T2kp+phrD5rYr3j1JzKkzU/Vuk5SMJBEg7SyH6One/u0/shdj6n31Cn/MmaH3oOknCQhIP0ivocO2sldc3V6vxK3fPUHotT7Zmm5yAJB0k4SOPvrTz53sepZ506Y2ViP8ed9tjPwTjhIAkH6dG1lVNzGBP7Llef9WTdjonxyh16DpJwkISD9LG1ldUz28qpGl9PvjMyfebcKXoOknCQhIP0undlV3934qz5U+svb7hmh56DJBwk4SCNjDmm12uuJvZ1TqyhfGOdUz0HSThIwkH6yvNWys658zv3P1VTpO65c58deg6ScJCEgzQy5niy5sSpWiBl4l2SnTbYz8ErCAdJOEgf20P6qXWQnbbtXLNTk+NKHVJeQThIwkEaX1s5Nffw5PzEN57JMjH+0HOQhIMkHKTxPaSfqrV1p513nHq3ZbpGiHkOHiUcJOEgveKMt4l9GDt29lisXv/kGXir9Bwk4SAJB+lj78pO1OU8df961sQ5L6ttKNZWeJRwkISDNH7eyilvqCG2aqJeu/0cvIJwkISDdGxt5Q3nvE+ck1Imzo/dqS9iPwePEg6ScJBeV4d0ut7GTntOecPa0x16DpJwkISDNL6HdGJe4VQbnnw3dbVWx9WT+1f+uOfxO/LXEA6ScJA+VhNsR62V1DhgZ75kp5bX6lrJnXsWays8SjhIwkH6yjHHk/U5rp6seTqxB2WVnoMkHCThID1an2PintP7OT61j3X1WRP0HCThIAkH6a86V/bJvSOnaqvvPMt7K3yMcJCEg/Q19Tl4np6DJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDtJ/FU0EFpOUlBQAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..