Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Paypal zamraża pieniądze ProtonMail

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Pozwala ocenić postępowanie biznesowe monopolisty (lub podmiotu dominującego na rynku) wobec konkurencji.

Tytuł : Paypal zamraża pieniądze ProtonMail

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/8

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa8
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAELUlEQVR4nO3dy2rtOBRF0bqX+v9PDtV1oyZYSNt2YIxm8NFxwkJW9Nj+8/Pz8w/8n79v3wDfJRwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDtK/pxr6+/d8zupMzfW77py7Wb2+Plt27vPJv9sqPQdJOEjCQTo25rjaeebVM/jOs7muud7Pzhhi9feavv5qYuyi5yAJB0k4SCNjjqudZ3xdc23zzjhjR33vnXHMnc+WU3+3HXoOknCQhIM0PuY4ZWcOY/X5vbomcmc89Btrr+k5SMJBEg7Srxlz7Dz7d+YqVtcsVtdxvux33z2jhIMkHKTxMcex/YyLcwZ39mSc2ls6sbbyhXkRPQdJOEjCQRoZc3zh//uJ+Y/VccyqL/zdrr51N3yKcJCEg/TnC/9PT5jeS7Gzv+S3/M31HCThIAkH6RP1OU7NE6zWwJg4e7LTzsQczA49B0k4SMJBenQP6UTtrNVaGhNnUKfP0K7udVUTjHHCQRIO0qN7SOu5uHPN1akzsafWRFZ/r6uJfamr9Bwk4SAJB2m8Dulq/dBTtcmn5ypO1UvdmadRE4zXCAdJOEivnZU9VT/jrfmP6XesfGH/qZ6DJBwk4SB9oibYTu2KU+sjp+Y5JtaSyvS4RM9BEg6ScJCOjTlOvd91ei/F9Pma1bFLfba+9869naLnIAkHSThIj77jbefZuTpWODX/MVHP9NSai/0cvEY4SMJBeq0m2M58wM7ayk6bd0zs+XhrP6megyQcJOEgPTrmOFUbY2JMMFE3rK65cz93rrGfg9cIB0k4SK/VIV3dbzGxp/LUWsbOGOjUWpJ5Dh4lHCThII3Mc7z1rpOriT2tp2qbnprbsJ+D1wgHSThIn97Pcao+WHlyv8Wde5hYl9mh5yAJB0k4SCNrKxPvHKnvutNmXVNtnnrnXJmuM2Y/B+OEgyQcpE/UIa2fT9SlOFUDY6c+x8R72sxz8CjhIAkH6djaysQ8x8T/90+u6TxZ932CnoMkHCThII2POXbaKdNnPd5qZ7X9+i5rK4wTDpJwkB6tfb7TTq1NnKoTemp8cGoeZfX3naDnIAkHSThIr9XnuGNiT8PEOdtT71hZrb/u3AqvEQ6ScJBG9pBOrK1M1yBfdepsy8Q5HWsrjBMOknCQHn3HW5k+HztRs6s+e6fNJ+uI7NBzkISDJByk8THHhIn6HzvzIl9eA9qh5yAJB0k4SL9yzHF1qq5GmR6LVPs779o9Rc9BEg6ScJBeqwk2bbq22M49PHmGdoeegyQcJOEgjYw5Js6w3Gn/1DzExPvld8Yf9nPwOcJBEg7Sa+944/v0HCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB0k4SMJBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQ/gPqEhlJ4h/VOgAAAABJRU5ErkJggg=='>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..