Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Paypal zamraża pieniądze ProtonMail

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Pozwala ocenić postępowanie biznesowe monopolisty (lub podmiotu dominującego na rynku) wobec konkurencji.

Tytuł : Paypal zamraża pieniądze ProtonMail

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Paypal zamraża pieniądze ProtonMail

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/8

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADwklEQVR4nO3dy26dOgBA0Sbq/39y1CmDbsnINvhEaw2vCKBqy/j68Pj6+fn5A//z/fYJcC5xkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRB+rv7AN/f6/urd4pcjzXy3pGR7e+e/6r9zBxrFSMHSRwkcZC2zzmuZq6Rdc0euZbPbHM957tzmrLj32EHIwdJHCRxkB6dc1yNXDtHrs01JxiZQ4ycz461k5HjXr31rlgjB0kcJHGQXptzrHJ3feLu39b2O9Y/TmPkIImDJA7Sx885Vs0P3lrnOJmRgyQOkjhIr805Vl2P717jZ+YfM8cdOZ/TGDlI4iCJg/TonOPJ+x9HzmHV/GNk/7XNyT7jLHmFOEjiIG2fc+z+//ja/2nHPXk9oxg5SOIgiYN09Ps5ZtYbaj9Xd58ZmVnDuLumcsI9qkYOkjhI4iB9PXoN2/Bc6N1nT+pvT3hnxmn3qBo5SOIgiYP06Jyj7FgLWbVGcvccymlrGCOMHCRxkMRBeu0e0uv1ddXvFyPbzPwmUtvPrLXUPk+Ylxg5SOIgiYP06P0cI2sPO+7hmHkn2Krvrdxdjzlh/cPIQRIHSRykI55bmVnnWHU/5u7fXz7xnWNGDpI4SOIgbb+f4+4cYtXzILXNyD5H9v+bvh9bjBwkcZDEQXp0znG141nTu+dzd51j1Tfb7u7f/RwcRxwkcZBee1Z2xzOxT65D7LjHc9W9qKsYOUjiIImD9DG/rczsf+Rvr3a/B6yc9n4wIwdJHCRxkI77ruyO+yF23OdxwvM4uxk5SOIgiYP02pxjx/rHyPZ3j7XqWdkd37/dzchBEgdJHKQjvmW/Y11hxN05ypPvK1v1bO0MIwdJHCRxkI57P8eqY+34Nn3995lvyY68z/QtZ50NRxEHSRyko78rW2bmKCPv/ZzZT5lZn/DcCscRB0kcpEd/W3nyOdJV923sWIOZ2cZvKxxBHCRxkI64h7SsegfX7ntUV62d1LHe8v4ZcCxxkMRBOu5Z2Rkzz6yu+m7LjrWct5x1NhxFHCRxkH7VnGPV7yYz7+/azbOyHEEcJHGQjnhW9sl9rjrujvtC3vrmbTFykMRBEgfp0TnHk9fOHc+4rnof+d37Qjy3wnHEQRIH6dFvvPFZjBwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQfoHJBMsfb2JHdwAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy