Typy relacji między uczestnikami

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

Rodzic - Potomek

https://www.wykop.pl/link/4459507/prowokator-atakujacy-policje-to-filmowiec-wnuk-stalinowskiego-prokuratora/

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Znajomy - Znajomy

Relacja nieokreślonej znajomości, w domniemaniu przyjaznej i polegającej na współpracy i wzajemnym szacunku.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Powierza urząd - Otrzymuje urząd w piasowanie

Podmiot nadrzędny może na dobre i na złe sterować osobą, której powierza urząd.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Partia (nieformalnie) - Członek (nieformalnie)

To neformalna relacja z partią polityczną. Polegać może na starcie z jej listy wyborczej niezależnie od przynależności do innej partii itp.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Wchłonął - stał się częścią

relacja inkorporacji lub unii

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Organizacja zrzeszająca - członek organizacji

relacja określa przynależność do organizacji takich jak związek zawodowy, zrzeszenia, stowarzyszenia - za wyjątkiem partii politycznych

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

przekształcił się w - poprzednio był

Transformacja tożsamości, także częściowa. To na przykład przekształcenie partii politycznej po katastrofie wizerunkowej, zmiana szyldu instytucji.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Zadeklarowany przeciwnik - wskazany jako przeciwnik

To relacja odwrotna do 'wsparcia wizerunkowego

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Członek rodziny - członek rodziny

Członek najbliższej rodziny

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Użyczający wizerunek - Otrzymuje wsparcie medialne

Podmiot nadrzędny użycza siły swojego wizerunku do wsparcia podmiotu podległego

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

(relacja domniemana) - (relacja domniemana)

Relacja, której istnienie jest domniemane na podstawie rachunku zysków z wydarzenia - tzw. spisek. Uwaga na pomówienia! Relacja wymaga aktywacji ręcznej w każdym indywidualnym przypadku.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Important variables

Task: view
Itemkind: entityrelationtypes
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..