Typy relacji podmiotów

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

(relacja domniemana) - (relacja domniemana)

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 0/3, a w górę z siłą0/3

Relacja, której istnienie jest domniemane na podstawie rachunku zysków z wydarzenia - tzw. spisek. Uwaga na pomówienia! Relacja wymaga aktywacji ręcznej w każdym indywidualnym przypadku.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Sponsor/fundator - Sponsorowany/fundowany

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

wsparcie finansowe lub materialne dla istnienia podmiotu podrzędnego lub jego działań statutowych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Pracodawca - Pracownik

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wydawca - Podporządkowany wydawcy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np. wydawca gazety, stacja telewizyjna emitująca program telewizyjny itp

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Naczelny decydent - Podległy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np. dyrektor przedsiębiorstwa, redaktor naczelny pisma itp.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Założyciel - ustanowiony

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Założyciel lub twóca powołuje do istnienia inny podmiot. Przykłady: założyciele i inicjatorzy powstania partii politycznej.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Producent - Produkt

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Partia - Członek

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 2/3, a w górę z siłą2/3

Partia może wymusić dyscyplinę głosowania na swoich członkach.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Lider - Org. podległa

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np Jarosław Kaczyński literem partii PIS

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Właściciel dominujący - Własność w większości

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

np. korporacja jest częściową własnością producenta

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Właściciel - Własność

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

np. producent jest własnością korporacji. Powyżej 90%

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Aplikacja w trakcie budowy