Typy relacji między uczestnikami

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

Sponsor - Sponsorowany

wsparcie finansowe lub materialne dla podmiotu podrzędnego

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Wydawca - Podporządkowany wydawcy

np. wydawca gazety, stacja telewizyjna emitująca program telewizyjny itp

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Naczelny decydent - Podległy

np. dyrektor przedsiębiorstwa, redaktor naczelny pisma itp.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Założyciel - ustanowiony

Założyciel lub twóca powołuje do istnienia inny podmiot. Przykłady: założyciele i inicjatorzy powstania partii politycznej.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Partia - Członek

Partia może wymusić dyscyplinę głosowania na swoich członkach.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Lider - Org. podległa

np Jarosław Kaczyński literem partii PIS

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Właściciel dominujący - Własność w większości

np. korporacja jest częściową własnością producenta

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Właściciel - Własność

np. producent jest własnością korporacji. Powyżej 90%

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Important variables

Task: view
Itemkind: entityrelationtypes
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Seldon

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..