Typy relacji podmiotów

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

Sponsor/fundator - Sponsorowany/fundowany

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

wsparcie finansowe lub materialne dla istnienia podmiotu podrzędnego lub jego działań statutowych

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Pracodawca - Pracownik

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Wydawca - Podporządkowany wydawcy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np. wydawca gazety, stacja telewizyjna emitująca program telewizyjny itp

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Naczelny decydent - Podległy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np. dyrektor przedsiębiorstwa, redaktor naczelny pisma itp.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Założyciel - ustanowiony

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Założyciel lub twóca powołuje do istnienia inny podmiot. Przykłady: założyciele i inicjatorzy powstania partii politycznej.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Producent - Produkt

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Partia - Członek

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 2/3, a w górę z siłą2/3

Partia może wymusić dyscyplinę głosowania na swoich członkach.

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Lider - Org. podległa

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

np Jarosław Kaczyński literem partii PIS

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Właściciel dominujący - Własność w większości

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

np. korporacja jest częściową własnością producenta

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Właściciel - Własność

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

np. producent jest własnością korporacji. Powyżej 90%

Z jaką siłą ten typ relacji ma przenosić odpowiedzialność:

Aplikacja w trakcie budowy