Typy relacji podmiotów

Oglądasz jeden z typów relacji między podmiotami. Relacje łączą dwa podmioty - dwie firmy, partię i polityka, itp.

Nazwa relacji (p. nadrzędny):

wydzielił z siebie

Nazwa relacji (p. podrzędny)

odłamał się, wdzielił

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Opis:

Przykłady tej relacji

(brak)

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/ent/19

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-ent19
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADt0lEQVR4nO3dS47cNgBAwXiQ+x95kK0WeQAJkRKVVC0NtbptPFA09fvz+/v7F/ybn7d/AOcSB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcpL93f8HPz/r+6pki1+8aee7IyPazv3/Vfu581ypGDpI4SOIgbZ9zXN05RtYxe+RYvmqbqzt/lx3/DjsYOUjiIImD9Oic42rk2DlybL5uc91n7X/2eL9j7aS2L289K9bIQRIHSRyk1+Ycq4zMLWbXSK6frf2M/PnXGTlI4iCJg/T5OcfstR0jfz67n5Htv8jIQRIHSRyk1+Ycq47Hs8f40853nDwvMXKQxEESB+nROceT1z+O/IY63q9a/3jyHpYdvvEreYU4SOIg/Tn5/9k7zM4J/m//PldGDpI4SOIgHf18jpH1htn9XM3e23JnDePOtahvzYGMHCRxkMRB2r7Oseo4PbL9yGdnv/fJ8yA77sW9w8hBEgdJHKTXrucYuR+1Pnu16rMjv/PO8X72/pdinYMjiIMkDtL2Oceq+0tnj9Or1k7uzBV2zEvMOTiCOEjiIB39fI7d14LM7v/OnGD2uo0TrmM1cpDEQRIH6Yg5x8j8YPeawe41hlXPEHM9B0cQB0kcpM9cQ/rWOY7Z/Xzx/bHFyEESB0kcpKPf8XY1uxayal3hyWd4nPa8ECMHSRwkcZCOOLdS7qxh7FiTeOv8i3UOjiMOkjhIR8w5Vp37mH1P7I7vWnUO6IR3yBk5SOIgiYN0xJxjxJ3rJO6ci7nzDI/Z7xrh3ApHEAdJHKTPXEM6ss/d711bdd5k1T04uxk5SOIgiYN0xDWkq97jOvu9Zcf7Vka2cW6FzxAHSRykz79XdvdzOHY/P+Pk8yxGDpI4SOIgHf1e2XLnHtdVz/y4ml3bmJ0ruG+F44iDJA7So+dWnryP9M56xp3fU+7Mk95i5CCJgyQO0hHXc5Qd76PffZ6l3pky64T3vRk5SOIgiYP0mXtlV1n1nIyRz85a9S66VYwcJHGQxEH6T805dqxJ3Lk/ZQf3ynIEcZDEQXptzrHj2HnnWs4d72EZ2X72tz3JyEESB0kcpEfnHLuPnXeeB7rqOeV35hZvXbdRjBwkcZDEQfr88znYx8hBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHKR/APOHEdR8nAvNAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy