Typy relacji podmiotów

Oglądasz jeden z typów relacji między podmiotami. Relacje łączą dwa podmioty - dwie firmy, partię i polityka, itp.

Nazwa relacji (p. nadrzędny):

Uczelnia lub szkoła

Nazwa relacji (p. podrzędny)

uczeń

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Opis:

Przykłady tej relacji

Karta relacji

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entityrelationtype Uczelnia lub szkoła

https://niepozwalam.pl/qr/ert/12

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADYElEQVR4nO3d22rbQBRA0Sb0/z859LEgukWUuUh213pOZGM2w0GX0cfX19cv+JfPu78AzyUOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQO0u/pR/z83BTcyIOc51/y0pEPhzr870v8GsXKQRIHSRwkcZDmD6QHEwel8+Hu0mA4MjaeH+rctl9jzkes/gBelzhI4iCJg7R8ID24NEaNzHoTP2hkED637teYwspBEgdJHCRxkHYPpOuMDIbnhzr4f/Z8tnKQxEESB0kcpPcZSNedIb10/vSdxlUrB0kcJHGQxEHaPZCum9dGTmve9WDSw6dXKwdJHCRxkMRBWj6QbnvM/ODSQ00Tj3zurl/jZ17pu7KZOEjiIImD9PHwk3Q/NjL6XRo53/UH/GXl4IQ4SOIgiYP06H1I190Wem7kCv7E3afWneT9JisHSRwkcZDEQZo/kI5soTQygh3++K79pSbeDHA7KwdJHCRxkMRBWn6GdOQB9ktHvutxqUsm3gyw4YSplYMkDpI4SOIg3XwP6brzmNsucK8bVy99roGUrcRBEgdJHKSb9yFd94LPS+564/yl21H3s3KQxEESB0kcpPlnSEeGyonv3Zx4vXvis0YeauJNiIMkDpI4SLsH0kt/PPIE1Pkfj9h2Gvf23aesHCRxkMRBEgdp9yX7u04CTpzm1p2avPQA2IYL+lYOkjhI4iCJg/Ssd9lP3DLq0v+OPFu17c7WbbsK/P0Cqz+A1yUOkjhI4iC9z5uaRm4VOLdu+6WHvwPKykESB0kcJHGQHv2mpnPbduCfOHKuuyjvHlK2EgdJHCRxkJZfsn/IfaDb3uM08r/rTvL+jJWDJA6SOEjiIN38UNO5beciLx1q3eaht+/zdGDlIImDJA6SOEjPeqhpm5FZb+KF9bvO236TlYMkDpI4SOIgve1Aum4H/ol7RI3Mtl4dyp3EQRIHSRyk3QPptuvOI9fZR85jTtwUylP2PJc4SOIgiYO0fCC964Xs67YW3TYnepc9zyUOkjhI4iC9zz6kTGflIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA7SH+LBhFfbv0qLAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy