Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sprzedaż Polskich Hut Stali po zaniżonej cenie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Podstawą dla wyznaczenia osób odpowiedzialnych jest raport NIK. W raporcie NIK wskazano osoby odpowiedzialne i chociaż nie odbył się proces i nie nastąpiło skazanie winnych zaniżenia wyceny, to wskazano osoby odpowiedzialne za sprzedaż. 

To świetny przykład tego, że ocena zdarzeń i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg przebiega równolegle do sankcji regulowanych przez system wymierzania sprawiedliwości.

Kolejną sprawą jest manipulacja źródła informacji. W swoim artykule portal niewygodne.info.pl fałszywie podał kwotę 6 milionów PLN, choć chdziło o kwotę daleko większą, o czym świadczy tekst money.pl.

Tytuł : Niewygodne.info.pl | Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę spółki zaniżono o 2 miliardy zł!...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Sprzedaż Polskich Hut Stali po zaniżonej cenie

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/33

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsUlEQVR4nO3dQY6cMAAAwewq/3/yKlcOaQnLNniSqmO0A3NoGYcx5uvn5+cX/M3321+Ac4mDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA7S790n+P5e39+dPUWu573+fX2fOubo9191nJlzrWLkIImDJA7S9jnH1cw1sq7ZNbe48x2un70zFxk9153vMGrH3CXP9diZ+DjiIImD9Oic4+rOtXN0DnHn30fvf4zOM2b+vry1V6yRgyQOkjhIr805Vpm5Zs/8zrLj/sdpjBwkcZDEQfr4OcfotX90/rH7PsfJjBwkcZDEQXptzrHqenznPsfovZDRY761tmM3IwdJHCRxkB6dc+xe/3jnnsfMv99xZy7y5DrQGZ/xLXmFOEjiIH2d/P/sUavWdvwPazXuMHKQxEESB+no/Tlm7jeMPpMyepyZdamr7sHsZuQgiYMkDtLR9zlmrrWr9gQbPdeM09aoGjlI4iCJg/TonGPmer/j3sAJc4WTf7sxcpDEQRIH6Yh9SGeecV11rpm9OlbdOzltXmLkIImDJA7S9vscO54fGV3nsfvv67Plyd99Zhg5SOIgiYO0/T7HjrWcO/5m9/Orn7jnmJGDJA6SOEiP3ue4mrmH8eS6jbfWiNR3eJKRgyQOkjhIH7OGdPT4O+YKq97ZNnp86zk4jjhI4iAd/b6V0XnAzP7lo99nxxpP6zn4GOIgiYP02p5gd67ZM8993DlXmZlP7F7raj0HRxAHSRyk156VXXVtvnP8O5+9mnnH26p5T/HbCkcQB0kcpCPeK/vkc7O73/G2ak2G/Tk4mjhI4iC9tj/HCce5WvWc6pPvl/HbCq8RB0kcpKPft3LHqmdVVj3PMrP+Y5Q5B68RB0kcpKPfK1tW7Wtenx39DjO/6Yye60lGDpI4SOIgHfG+lTt2PJMyevwZq/ZItZ6DI4iDJA7Sa2tId+zBNfNbxsy5at4zc4/nhPe9GTlI4iCJg3T0nmCr7H5GZmZPkauZ99HsYOQgiYMkDtI/O+cYvSfx5LtnZ/hthSOIgyQO0hH7c+w+/o59una8j37VHiGrGDlI4iCJg/TonOOta+eqtZmr1ljM3IN5kpGDJA6SOEgfvz8H+xg5SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYP0B+B0RE0FKwV1AAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy