Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sprzedaż Polskich Hut Stali po zaniżonej cenie

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Podstawą dla wyznaczenia osób odpowiedzialnych jest raport NIK. W raporcie NIK wskazano osoby odpowiedzialne i chociaż nie odbył się proces i nie nastąpiło skazanie winnych zaniżenia wyceny, to wskazano osoby odpowiedzialne za sprzedaż. 

To świetny przykład tego, że ocena zdarzeń i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg przebiega równolegle do sankcji regulowanych przez system wymierzania sprawiedliwości.

Kolejną sprawą jest manipulacja źródła informacji. W swoim artykule portal niewygodne.info.pl fałszywie podał kwotę 6 milionów PLN, choć chdziło o kwotę daleko większą, o czym świadczy tekst money.pl.

Tytuł : Niewygodne.info.pl | Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę spółki zaniżono o 2 miliardy zł!...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/33

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa33
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEt0lEQVR4nO3d22r1RhBE4fwm7//IJrcKZMG0u0pSttd3aXSyKUbjObT+fH9//yX9l6+nH0DvZTiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCP09PeHrK5+n6ZoSega6zvSZT57nes3N8Sc/Txn/neNPoI9hOIQMh9C4z3G1WX968k5N9S0a7/hpP2Oj/XfGc398pj6e4RAyHEKrPsfVybtt+u7cvNdP+hnT4zf9kuu50zGSq8bfGe8VuYo+kuEQMhxCsT5HyuZ9PO1PnJx7ci+6ZmN+5E7/76dXleEQMhxCr+tzXE3HJ06uMz0mNecyXc/xBrYcQoZDyHAIxfocqfdlaj7l5Pon7/vNXEaqz7Q5fsOWQ8hwCBkOoVWfozF3kNrfsblOas1H6r5PzdHYcggZDiHDITTuc7T/z27vU214w77WBlsOIcMhZDiEYvU5Uu/+1P6RkzGD1BqLO9dwpNbAHt0rfkV9DMMhZDiEKntlp2sXUntQT+5FNmtI6XeP7Vld1ClZ1fb48Zn6eIZDyHAI/UnVm0rV0Lyz/tVmTCVVl6z9bKsxldHR+lUMh5DhEFr1Oa5S8wiptRqNvkujf9a4r+McqjMcQoZDaNznuHNsI3XN1BqU1P6UjcbYDLHlEDIcQoZDKDa3ctVYFxn73/2huY/UfE1qLe0JWw4hwyFkOIRW4xxXqZoTt/4fX1irsbnX277DYsshZDiEDIdQZZyDPDWmMu0DbfpPlT2r5efH+46O1q9iOIQMh1DsW/abOYvGuge6/lVjXCFVO4SOv7MmqS2HkOEQMhxCsbmVq807PjXfkTr35JqN+uXt2mgnbDmEDIeQ4RCK7VuZunO+IHV8u3ZZY82HcyuqMBxChkOoUp/jqv3dkHaNznZ/JTUmVJk/Gh2tX8VwCBkOofr3Vtr7SOmY1L6Y6e/VqGF6ckxjnYcth5DhEDIcQvV9K6l5Abrm5tzUvpunaq3Ss1mHVHWGQ8hwCNVrgjX2075tnWl7HW6jhukJWw4hwyFkOITqe2Xp+KvNnEJ77KG95+Xkeejcxn6Zf5374zP18QyHkOEQin3Lvl3ze3M8HTPtW2yOP/HUOlxiyyFkOIQMh9BqDWljnKMxT5E6pn38netVT9hyCBkOIcMhdOt3Zdt1Juo1sso1Nhr7Y+kZTthyCBkOIcMhFJtbOdFYf3BnLXDqH2z6Ik/VGTthyyFkOIQMh1C9Dmn7O3CNMYM764Dd+X2ZKVsOIcMhZDiEYnVIUyrrEsrv9UatdHLnOlNbDiHDIWQ4hGJ1SDee+gYKXZ+Ov/M7bSdjLak1IsSWQ8hwCBkOoVh9jqnNmtP2vEnjHZ/a43O1+V1O2HIIGQ4hwyEUW0Oaeo+m5iwacx9T7fWwjnPoMYZDyHAI3bpvZWo63nBy7onUvMb0mo3xjw1bDiHDIWQ4hF7d59i8+zfrJKYa/Y/Nmg/7HKozHEKGQ6hS+3xjOkeQ+i5J6nnaNdbu/D6cLYeQ4RAyHEKrPsdT6yFW79EbxyGm32dpfF9mw5ZDyHAIGQ6h19Xn0HvYcggZDiHDIWQ4hAyHkOEQMhxChkPIcAgZDiHDIWQ4hAyHkOEQMhxC/wBytdlgBabgHQAAAABJRU5ErkJggg=='>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..