Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Niewygodne.info.pl | Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę spółki zaniżono o 2 miliardy zł!...

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Moderator uznał, że już wszyscy uczestnicy zostali zgłoszeni.

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Leszek Miller---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg raportu NIK w okresie, w którym sprzedano Polskie Huty Stali za 6 milionów zł, a spółki zaniżono o 2 miliardy zł, Leszek Miller pełniący funkcję prezesa rady ministrów akceptował decyzję.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Wiesław Kaczmarek---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg raportu NIK w okresie, w którym sprzedano Polskie Huty Stali za 6 milionów zł, a spółki zaniżono o 2 miliardy zł, Wiesław Kaczmarek pełniący funkcję ministra skarbu państwa podejmował decyzje.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Sławomir Cytrycki---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg raportu NIK w okresie, w którym sprzedano Polskie Huty Stali za 6 milionów zł, a spółki zaniżono o 2 miliardy zł, Sławomir Cytrycki pełniący funkcję ministra skarbu państwa w 2003 podejmował decyzje.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Piotr Czyżewski---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg raportu NIK w okresie, w którym sprzedano Polskie Huty Stali za 6 milionów zł, a spółki zaniżono o 2 miliardy zł, Piotr Czyżewski pełniący funkcję ministra skarbu państwa w 2003-2004 podejmował decyzje.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Zbigniew Kaniewski---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wg raportu NIK w okresie, w którym sprzedano Polskie Huty Stali za 6 milionów zł, a spółki zaniżono o 2 miliardy zł, Zbigniew Kaniewski pełniący funkcję ministra skarbu państwa w 2003-2004 podejmował decyzje.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #9118 uczestniczył Niewygodne.info.pl---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Portal (autor tekstu nieujawniony) opublikował informację o raporcie NIK w sprawie sprzedaży Polskich Hut Stali podając drastycznie zaniżoną informację o kwocie sprzedaży.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Sprzedali 22,1 proc. Polskich Hut Stali za 6 milionów zł. Spółka została wyceniona na jakieś 2,5 mld podczas gdy NIK uważa, że powinno to być 4,5 miliarda. Dodatkowe poświadczenie
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę... - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.event Niewygodne.info.pl | Sprzedali Polskie Huty Stali za 6 milionów zł. NIK stwierdziła, że wycenę spółki zaniżono o 2 miliardy zł!...

https://niepozwalam.pl/qr/eve/9118

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsUlEQVR4nO3dwa7jJgBA0c6o///JT91mMVcCATbpnLOsEjt9usIMwc6vn5+ff+BPfr/9AbiXOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIP17+gS/f+/vb+SZIp/n/Xz97OeZfW99trf+DiuMHCRxkMRBOj7n+LRyjaxrds0tRj7DyDygXrPy/3Li73CCkYMkDpI4SI/OOT6trBmMvGZ2vaHmIrPzg9n37vo7nGDkIImDJA7Sa3OOXVau2StrHrvmKDczcpDEQRIH6evnHLPX/tn5x8q6xbfPP4wcJHGQxEF6bc6x63p8Yk/Gk3OLm+clRg6SOEjiID065zi9/3FkzWN2L+qJdY4n94Gu+I5PySvEQRIH6dfN/86etete1r9hr8YIIwdJHCRxkI7POVb+TX/iuRq77lM9cV/MbfMeIwdJHCRxkF5b59h1j+jK9XvErvtdT5zLM8F4jThI4iBdsZ9jZc1g1sr8Y+XzPDkH2sXIQRIHSRykq++Vnd17Mfveev3sa3bNjXy3wtcQB0kcpEd/b+XE/SMnngl2Yh1i9lw37F01cpDEQRIH6br9HCtrAyvHWTnXyHlP7185wchBEgdJHKRH71s5/X3HyGcYee/f9vuxxchBEgdJHKTr9nOsfAdRxxn570+ul5SV/SsnGDlI4iCJg3TFfSuz7z1x/+rKnObE8z/qXE8ycpDEQRIH6Yp1jpV7Ruo1s+8dOc6nlT2wI+edPf4JRg6SOEjiID0655i9Rp5YS5i9rtd7T+xNGeG7Fa4gDpI4SK+tc+z6zuLEc71W5je79mR4PgdXEwdJHKSv+S37E9fdXWseI6+fPabvVriaOEjiIH3978pet+/y8F7XT+YcvEYcJHGQHn0O6S6nnxu2a79nHXPX9zWnGTlI4iCJg3T1HtJPp38D5cS8ZOQ4K+eyzsFrxEESB+m6PaSfdj1j9MRzRUdev+t5JCPnPcHIQRIHSRykK57PcdrK/GP2PpQTazkj5z3ByEESB0kcpP/tnGNkTrDr+Rwn9qwU6xxcQRwkcZC+5l7ZXcd8az/pym/GPjmn+WTkIImDJA7S1/zeygkjz906/dz0kXO5b4XriIMkDtLXP5+Dc4wcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEH6DygjJi8A2UpBAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy