Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Pytanie Kwestia użycia frazy "polskie obozy śmierci"

To dobry przykład dla elementu Pytania naprowadzające, ponieważ:

Pytanie (kwestia) pozwala uzyskać listę wszystkich zgłoszonych incydentów użycia frazy. 

Podmioty, które jej użyły mogą następnie być dodane do czarnej listy i bojkotowane. Lub wspierane. 

Do czego służy element Pytania naprowadzające

Czym są

Pytania to czasami zaledwie pytania naprowadzające, pomagające zdefiniować kontekst zachowania uczestników zdarzeń. W niektórych przypadkach są precyzyjnym zapytaniem o konkretny pogląd.

Jak ich używać?

Zamiast określać poglądy, pytania naprowadzają na konkretne przypadki. Za ich pomocą wykrywasz, czy między uczestnikiem zdarzenia, a tobą istnieje różnica poglądów. Pytania służą też do filtrowania treści, które cię interesują.

Inna podpowiedź jak używać

Pytania naprowadzające mają dwie funkcje: ustawiając ich ważność możesz odfiltrować tematy, które cię interesują. Ustawiając odpowiedź naprowadzającą, dokonujesz wstępnej selekcji podmiotów o poglądach przeciwnych lub podobnych. Uważaj! Pytania nie służą do określenia poglądów - one są jedynie „drogowskazami” do konkretnych przypadków (zdarzeń).

Pytanie naprowadzające nie określa poglądów. Pozwala jedynie wskazać przykłady z życia wzięte, w których może zajść do różnicy poglądów.

Opis działania

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej ogólne kwestie, w których zajmują stanowisko uczestnicy życia publicznego. Technicznie: są sposobem wstępnego i przybliżonego określenia, czy poglądy są zgodne.

Prosta definicja

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej precyzyjne naprowadzenia na konkretną kwestię. Pozwalają m.in. na określenie przybliżonej odpowiedzi, dzięki czemu możesz określić z grubsza kto ma podobne, a kto przeciwne poglądy.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/30

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa30
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAELklEQVR4nO3dwYrrOBRF0X5F//8nFz3N4G2wkK7tNGsNi0QWxUFW5Cv5z+/v7z/wNz9Pd4D3Eg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB+nfUw39/JzPWe2puXKtz+9+fn6nzSt9qzZPXfeKU3uRjBwk4SAJB+nYnOPTzj2v7sFX7t9X+rM6XylX+rPTz1UTcxcjB0k4SMJBGplzfDp1j19dt1i91s46R313p8+n/m87jBwk4SAJB2l8znFK3bOv/L18fn5nflDf3ZkbvYGRgyQcJOEgfc2cY3WesbqesfPdK3OXb/TdvWeUcJCEgzQ+5zhWz7hRP7EzR6n2az3jyudXr/UUIwdJOEjCQRqZc9z5+37nmcuptZNTaxtvWxd5V294FeEgCQfpzxt+T6/aWVe48t2d/kxf605GDpJwkISDdGzOsfMbfaf2c3pt4FS9yFNrMDuMHCThIAkHaWSd49Rekittrl731Fyh7Fz3bXtojRwk4SAJB2n82crOvXziPr2zRjIxHyoTdamrjBwk4SAJB2nk2cr0PXWnTuLUWsWpZzqr//87z/wwcpCEgyQcpFvPIb1yjsWV8zM+PbVucaUPO2eevqH+1MhBEg6ScJAe2ys7/f6ziWcQq+eJrc636jOr/VHPwTjhIAkH6dYa0vpMmXg325U+TJytfmr+9Ek9B48RDpJwkEbeZT+xr2SiRuRK+xN7Vk89c1HPwWOEgyQcpFv3rZyqvdjZ5zLR5sT+2Im9MKuMHCThIAkHaWSdY8fEeaCrbU6cZb5Tz/HU/MPIQRIOknCQHnuv7MT73+98/jLd51N7cHYYOUjCQRIO0ivOBNtpZ7XN6T0s5dS6hXoOXkE4SMJBesU73qbP+LrS5vS73670Z/o81lVGDpJwkISDNF7PsbM/5c7f9GVij+5TNaerjBwk4SAJB2mknmNn3vDUftpqZ3XfzZXPr373Cusc3Eo4SMJBGq8hnTjXa+J3/+q6S13rSvs7+4fVc/AKwkESDtL/at/KqbNAJvavXrnWlT5cacezFcYJB0k4SK+oIb3iDftEVp16xlRt1ufNORgnHCThIL3uTLBPp84j/7SzP2V6nWO1TsW+FR4jHCThIB1b55g492LivKw3PLu5s9Z1h5GDJBwk4SCN13NM1I3Wd0+teaxa7f/0mSKnGDlIwkESDtJjNaQ77jwTfefzd+7pnWDkIAkHSThIXznn+PTUOeITZ7pf2SNT1HNwK+EgCQfp1vM5pttffa/seD3EwF6YT9Y5eIxwkISDNDLnGK8z2Dj3oqzWhdxZf2rfCq8jHCThIH3N+Rzcz8hBEg6ScJCEgyQcJOEgCQdJOEjCQRIOknCQhIMkHCThIAkHSThIwkESDpJwkISDJBwk4SAJB+k/OkEuDTduROQAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy