Stanowiska podmiotów

Przeglądaj zachowania uczestników zdarzeń w przestrzeni publicznej. Oceniaj ich zgodność z własnymi przekonaniami, aby automatycznie tworzyć czarną listę.

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie Pawła Kukiza związało się sojuszem z włoską partią Ruch Pięciu Gwiazd, które jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Partia jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Partia jest za przymusową relokacją tzw. uchodźców z Afryki Północnej do wszystkich krajó EU, w tym do Polski

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (strona 5 pliku PDF) Proponujemy przezwyciężenie rozporządzenia dublińskiego, ponieważ mechanizm redystrybucja migrantów musi być automatyczna i obowiązkowa. Wierzymy, że zarządzanie przepływem, odbiór, obowiązki i opłaty muszą być dzielone równo między wszystkimi państwami członkowskimi na podstawie obiektywnych i wymiernych parametrów, takich jak ludności, PKB i stopy bezrobocia. Nowy system będzie musiał także wziąć pod uwagę potrzeby, sytuacja rodzinna, umiejętności osób ubiegających się o azyl i wszystkie elementy które ułatwiają integrację społeczną, aby uniknąć wtórnych przepływów między różnymi państwami Europejskimi. Proponiamo il superamento del regolamento di Dublino perchè il meccanismo di redistribuzione dei migranti deve essere automatico e obbligatorio. Riteniamo che la gestione dei flussi, l’accoglienza, le responsabilità e gli oneri debbano essere condivisi equamente tra tutti gli Stati Membri in base a parametri oggettivi e quantificabili, come popolazione, PIL e tasso di disoccupazione. Dodatkowe poświadczenie

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Poseł Jakubiak wzywa P. Kukiza do zerwania sojuszu z włoską partią Ruch Pięciu Gwiazd podając za powód, że częścią programu politycznego włoskiej partii Ruch Pięciu Gwiazd jest przymusowa relokacja tzw. uchodźców. Krótkie sprawdzenie faktów nie pozwoliło znaleźć dowód na potwierdzenie tego zarzutu. Stosowny ustęp widnieje na stronie 5 manifestu PDF (proszę użyć translatora, szczegóły w stanowisku partii zdefiniowanym w tym samym zdarzeniu NP).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Nie mogę przejść do porządku dziennego nad sytuacją kiedy zawiera się koalicję z partią pięciu gwiazd, która w swoim programie głosi, że częścią programu gospodarczego... politycznego jest relokacja przymusowa uchodźców. W tym do Polski Dodatkowe poświadczenie

Według doniesienia portalu DoRzeczy, rzecznik PiS Beata Mazurek zapewniła, że rząd polski nikomu żadnych odszkodowań nie będzie płacił.

Co zrobił... (felieton)

Według doniesienia portalu DoRzeczy, rzecznik PiS Beata Mazurek zapewniła, że rząd polski nikomu żadnych odszkodowań nie będzie płacił.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Marszałek Sejmu Kuchciński zdjął z porządku obrad dyskusję nad ustawą KUKIZ'15 nt. mienia bezdziedzicznego.

Co zrobił... (felieton)

Marszałek Sejmu Kuchciński zdjął z porządku obrad dyskusję nad ustawą KUKIZ'15 nt. mienia bezdziedzicznego. Rzecznik PiS Beata Mazurek. Polityk twierdzi, że powodem był brak wystarczających dokumentów związanych ze sprawą roszczeń.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)

Kuchciński wyłącza mikrofon R. Winnickiemu, gdy ten pyta o usunięcie z porządku obrad sprawy mienia bezdziedzicznego

Co zrobił... (felieton)

Działając w pozycji marszałka sejmu Marek Kuchciński wyłącza mikrofon posłowi R. Winnickiemu, gdy ten składa wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego temat ustawy Kukiz'15 o mieniu bezdziedzicznym został zdjęty z porządku obrad (bez należytego uzasadnienia).

Co powiedział...

Jego/jej słowa: [Na słowa RW "Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? ... To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe..."] Panie pośle, to nie jest tematem porządku dziennego. (...) Pańskiego wniosku nie mogę uznać za wniosek formalny, ponieważ... ten... ta... ten punkt nie jest przedmiotem porządku dziennego. Dodatkowe poświadczenie

Poseł R. Winnicki protestuje w kwestii zdjęcia z porządku obrad ustawy w s. mienia bezdziedzicznego i zostaje uciszony.

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Poseł R. Winnicki protestuje w kwestii zdjęcia z porządku obrad ustawy Kukiz'15 w sprawie mienia bezdziedzicznego i zostaje uciszony przez wyłączenie mikrofonu.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Dlaczego z porządku obrad został zdjęty punkt nt. ustawy o mieniu bezdziedzicznym? (...) To jest świadectwem tego, że PiS zamierza płacić Żydom oromne roszczenia majątkowe. Dodatkowe poświadczenie

Premier Morawiecki na konwencji PiS w Krakowie deklaruje, że nie ma zgody na odszkodowania płacone przez Polskę za czyny Niemców.

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Premier Morawiecki na konwencji PiS w Krakowie deklaruje, że nie ma zgody na odszkodowania płacone przez Polskę za czyny Niemców.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Nie ma naszej zgody, żeby Polska wypłacała jakiekolwiek odszkodowania za de facto niemieckie zbrodnie. Dodatkowe poświadczenie

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Władze uczelni próbują zatuszować sprawę badań Agnieszki Taurogińskiej-Stich, pracowniczki AWL. Wynika z nich, że zaufanie do przełożonego u podchorążych Akademii Wojsk Lądowych spada o 41%, szacunek do symboli narodowych o 35 proc., a lojalność wobec przełożonego o 25 procent. Nakazują fałszowanie wyników badań naukowych, a gdy to okazuje się bezskuteczne, straszą ją "konsekwencjami prawnymi" i kontrwywiadem wojskowym.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Jeśli pani to ujawni, będzie katastrofa

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Arcybiskup Głódź przyznaje, że nie oglądał filmu dokumentującego przypadki pedofilii wśród księży w dniu premiery filmu. Wypowiedź formułuje w sposób wskazujący na bagatelizowanie tematu, co wydaje się sprzeczne z misją i powołaniem wysokiego hierarchy. Wypowiedź zawiera też fragment ("nie oglądam byle czego") świadczący o ocenie jakości filmu bez jego obejrzenia, co jest symptomem stronniczości.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego.

Redaktor Tomasz Sekielski publikuje film dokumentalny o pedofilach w Kościele i niewyciąganiu adekwatnych konsekwencji wobec nich.

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Redaktor Tomasz Sekielski publikuje film dokumentalny o pedofilach w Kościele i niewyciąganiu adekwatnych konsekwencji wobec nich.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Nieletni transwestyta (ur. 2009) jest modelem w kampanii Converse promującej LGBT.

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Nieletni transwestyta (ur. 2009) jest modelem w kampanii Converse promującej LGBT.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

D. Napoles (11.l chłopiec) występuje w klubie dla homoseksualistów 3 Dollar Bill w Brooklyn, NY. Obrzucony napiwkami

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Desmond Napoles "Dziecko Drag Queen" występuje w klubie dla homoseksualistów 3 Dollar Bill w Brooklyn, NY i zostaje obrzucony napiwkami [ENG]

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Firma Converse używa dziecko-transwestytę, chłopca przebranego za Drag-queen, do reklamy serii produktów LGBT...

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Produkt powiązany

Co zrobił... (felieton)

Firma Converse używa dziecko-transwestytę, chłopca przebranego za Drag-queen, do reklamy serii produktów mający wg deklaracji wspierać "ruchy dla pozytywnej społecznej zmiany", co w tym przypadku desygnuje ideologię LGBT i seksualizację dzieci z nią zgodną.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Converse is committed to supporting movements for positive social change and amplifying youth voices as they spark progress to build the future they believe in. In celebration of Converse's annual Pride collection, which started in 2014, contributions are supporting longstanding local and global partners, including It Gets Better Project and OUT MetroWest.

Zdarzenie #13477: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy---(brak tytułu)……

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Radio TOK_FM zaprosiło Konfederacji (prawicowej) do debaty z ugrupowaniami startującymi w wyborach i mającymi listy ogólnopolskie. Zaproszono 5 z 6 ugrupowań. Należałoby zweryfikować, czy deklarowana formuła programu, o której mówi Piotr Zorc z TOK FM, jest stosowana konsekwentnie i czy tytuł i zapowiedź audycji jest z nią sprzeczny.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (Opublikowane przez K. Bosaka na Twitterze słowa zastępcy redaktor naczelnej ds. programowych Piotra Zorca) Dobór gości debaty jest zawsze arbitralną decyzją redakcji TOK FM. W każdym mieście wybieramy maksymalnie pięcioro gości spośród wszystkich kandydatów. Sondaże przedwyborcze nie dyktują nam składu zaproszonych gości. Dodatkowe poświadczenie

Zdarzenie #13477: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy---(brak tytułu)…

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(opis automatyczny: Zdarzenie #13477: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy---(brak tytułu)… .)


Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Zdarzenie #9622: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy---(brak tytułu)…

Kontekst

Brak wskazanego pytania

Uzupełnij pytanie

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

(opis automatyczny: Zdarzenie #9622: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy---(brak tytułu)… .)


Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Reklama obraża klientów-mężczyzn przesłaniem feministycznym. Gillette walczy z toksyczną męskością. Klienci są wściekli, a internauci ogłaszają b…

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Produkt powiązany

Co zrobił... (felieton)

Gillette opublikowało reklamę, która w ostentacyjny sposób przypisuje płci męskiej negatywne cechy takie jak niedojrzałość emocjonalna, brak samokontroli itp. Używało przy tym szkalujących epitetów takich jak nękanie, znęcanie się (bullying) sugerując, że mężczyźni jako tacy nie są w stanie tych cech w sobie kontrolować.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Bullying. Harassment. Is this the best a man can get? It's only by challenging ourselves to do more, that we can get closer to our best. To say the right thing, to act the right way. Dodatkowe poświadczenie

D. Figurska z listy PiS startuje w wyborach do PE szermując wartościami rodzinnymi, a wcześniej zdradziła męża.

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Dominika Figurska startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy PiS. Chce promować rodzinę, jednak kilka lat temu zdradziła męża i nie wydaje się okazywać skruchy.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Mieliśmy kryzys, nie jeden. W małżeństwie z 16-letnim stażem cały czas jest kryzys i podnoszenie się z tego. Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni. Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie - będę ci wybaczać zawsze.

Zdarzenie #13441: Damian Hinds---(brak tytułu)…

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Damian Hinds, Sekretarz Edukacji WB napisał do nauczycieli ("head teachers") zachęcając do indoktrynacji LGBT (LGBT issues) jeśli tyloko ci nauczyciele uznają, że treść pasuje do wieku uczniów ("consider it age appropriate"). Zapewnił przy tym, że rodzice nie mają prawa weta co do tego, co jest nauczane.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Szkolna asystentka K. Higgs zwolniona natychmiastowo za komentarze na Facebooku krytykujące (przymusową) propagandę LGBT w szkołach podstawowych

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Jedna z asystentek nauczyciela, Kristie Higgs została zwolniona w trybie natychmiastowym za komentarze na Facebooku krytykujące propagandę LGBT nauczaną w szkołach podstawowych przymusowo m.in. pod nazwą "Relationship Education".

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Przed wyborami w Hiszpanii Facebook zamknął 17 profili hiszpańskiej prawicy: wiralowe fake-news ze fotomontażami.

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Na chwilę przed wyborami w Hiszpanii Facebook zamknął 17 publicznych profili związanych z hiszpańską skrajną prawicą. Wg analizy eksperckiej na zlecenie Facebooka profile te naruszały standardy dotyczące mowy nienawiści, prowadzenia sztucznych profili i rozpowszechniania fałszywych informacji (fake-news). Profile zawierać miały fotomontaże (m.in. z gestem nazistowskim) Pablo Iglesiasa (lidera partii socjalistycznej Podemos. Treści miały się powtarzać. Bez dostępu do treści kwestionowanych trudno ocenić zasadność zamykania całych profili , a nie jedynie usuwania kwestionowanych wiadomości. Natomiast z całą pewnością w okresie przedwyborczym decydent powinien być bardziej wybiórczy przy usuwaniu treści.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (za portalem polityka.pl) [Facebook] usuwa konta tylko ze względu na zachowanie ich właścicieli, a nie to, kim są i kogo reprezentują

Zdarzenie #13439: Facebook---(brak tytułu)…

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Na chwilę przed wyborami w Hiszpanii Facebook zamknął 17 publicznych profili związanych z hiszpańską skrajną prawicą. Wg analizy eksperckiej na zlecenie Facebooka profile te naruszały standardy dotyczące mowy nienawiści, prowadzenia sztucznych profili i rozpowszechniania fałszywych informacji (fake-news). Profile zawierać miały fotomontaże (m.in. z gestem nazistowskim) Pablo Iglesiasa (lidera partii socjalistycznej Podemos. Treści miały się powtarzać. Bez dostępu do treści kwestionowanych trudno ocenić zasadność zamykania całych profili, a nie jedynie usuwania kwestionowanych wiadomości.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (za portalem polityka.pl) [Facebook] usuwa konta tylko ze względu na zachowanie ich właścicieli, a nie to, kim są i kogo reprezentują

Gazeta Wyborcza opisuje żydowską reakcję na palenie Judasza, nierzetelnie osadzając sprawę w konteście (taki sam zwyczaj w Czechach + Purim)

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Gazeta Wyborcza relacjonuje słowa przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, który w wypowiedzi interpretuje zwyczaj wieszania Judasza jako odradzający się średniowieczny antysemityzm. Z uwagi na to, że Żydzi mają swoje święto Purim, w którym praktykuje się wieszanie goja (nie-Żyda), oraz to, że w Czechach zwyczaj wieszania Judasza jest obyczajem wpisanym na listę UNESCO, tekst gazety Wyborczej (w wykonaniu autora tekstu nieujawnionego z nazwiska o pseudonimie lulu) można traktować jako niskiej jakości warsztat dziennikarski - brak przedstawienia szerszego kontekstu, jednostronny.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Powieszenie i spalenie kukły Judasza, wystylizowanej na "stereotypowego Żyda", Światowy Kongres Żydów nazywa manifestacją antysemityzmu.

Zdarzenie #13259: Robert Singer---(brak tytułu)…

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Singer, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, wyraża zaniepokojenie uznając, że tradycja wieszania Judasza to przejaw odradzającego się, średniowiecznego antysemityzmu. Formułuje zarzut podkreślając, że kukła ustylizowana jest na stereotypowego Żyda. Z uwagi na to, że Żydzi mają swoje święto Purim, w którym praktykuje się wieszanie goja (nie-Żyda), oraz to, że w Czechach zwyczaj wieszania Judasza jest obyczajem wpisanym na listę UNESCO, wypowiedź Singera można traktować jako hipokryzję i akt walki w przestrzeni informacyjnej szkalujący Polskę i Polaków.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Żydzi są głęboko zaniepokojeni tym upiornym odrodzeniem się średniowiecznego antysemityzmu, który doprowadził do niewyobrażalnej przemocy i cierpień

B. Obama tweetuje, że ofiary ataku islamskich terrorystów to "czciciele Wielkanocy"

Kontekst

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Barack Obama w tweecie używa określenia "czciciele Wielkanocy" (Easter worshippers) desygnując nim chrześcijan zamordowanych w zamachu islamisty skierowanym precyzyjnie w Chrześcijan. Podobnie jak w przypadku wypowiedzi Hilary Clinton, da się dostrzec hipokryzję i (w domniemaniu) celowe unikanie klu problemu - tego, że atak miał za podłoże nie nienawiść, czy rasizm, a był aktem wojny toczonej przez islamistów, a w której dokonują oni mordów na wyznawcach Chrześcijaństwa.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. (...) Michelle and I send our condolences to the people of New Zealand. We grieve with you and the Muslim community. All of us must stand against hatred in all its forms. Dodatkowe poświadczenie

#13268: Hillary Clinton nazywa chrześcijam zamordowanych w zamachu islamisty "czcicielami Wielkanocy"

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Hilary Clinton w tweecie używa określenia "czciciele Wielkanocy" (Easter worshippers) desygnując nim chrześcijan zamordowanych w zamachu islamisty. Komentarz PJW i innych osób wskazuje hipokryzję Clinton, która w reakcji na zamach na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii użyła niesymetrycznych sformułowań: stwierdziła, że kraje się jej serce we współczuciu dla Nowej Zelandii i globalnej społeczności Islamskiej. O nierównym traktowaniu ofiar szczególnie świadczy użycie słowa-narzędzia propagandy "rasizm" w odniesieniu do religii.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: I am praying for everyone affected by today's horrific attacks on Easter worshippers and travellers in Sri Lanka. (...) My heart breaks for New Zealand & global Muslim community. We must continue to fight the perpetuation and normalization of islamophobia and racism in all its forms.

Zdarzenie #13328: Jarosław Jakimowicz---(brak tytułu)…

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Jarosław Jakimowicz, aktor znany z takich filmów jak "Młode wilki", "Poranek kojota" czy "Nic śmiesznego" umieścił na Facebooku grafikę z napisem "Poland not Polin". Według komentarza grafika ma być krytyką skierowaną przeciwko amerykańskiej ustawie 447.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Poland not Polin

Zdarzenie #13274: The Guardian---(brak tytułu)…

Kontekst

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi NIE

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Gazeta The Guardian wg doniesienia wPolityce.pl uczestniczyła w pomówieniach i nagonce na filozofa Rogera Scrutona, co zaskutkowało jego zwolnieniem ze stanowiska

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Brytyjski filozof Scruton zwolniony i zniszczony po ewidentnie sfałszowanych oksarżeniach o rasizm itp.…

Kontekst

Słowa   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Scruton stwierdził m.in., że na Węgrzech Organizacja Sorosa ma bardzo silne wpływy. Powiedział też, że Węgrzy byli zaniepokojeni inwazją muzułmańskich plemion. Zarzucił też Chińczykom, że poprzez zmiany legislacyjne zmieniają swoich obywateli w roboty. Przede wszystkim jednak zarzucił organizacji Muslim Brotherhood, że uszkodziła ona wolność debaty poprzez wprowadzenie do debaty publicznej zwrotu "islamofobia". Warto jednak dodać, że poziom wypowiedzi Scrutona niewiele odbiega od poziomu jego przeciwników. Pisząc o podobieństwie Chińczyków dokonał karygodnego spłycenia kwestii kulturowych: tego, że Chińczycy należą do kultury kolektywistycznej, w której indywidualne aspiracje stoją na drugim miejscu względem interesu grupowego. W kulturach konfucjańskich konformizm regulowany jest przez wstyd. W kulturze japońskiej jest on dobrze opisywany przez zjawiska kulturowe takie jak tatemae (fasada) i honne (prawdziwe dążenia jednostki). (https://en.wikipedia.org/wiki/Honne_and_tatemae)

Co powiedział...

Jego/jej słowa: “Anybody who doesn’t think that there’s a Soros empire in Hungary has not observed the facts” (...) “[islamophobia has been] invented by the Muslim Brotherhood in order to stop discussion of a major issue” (...) “Hungarians were extremely alarmed by the sudden invasion of huge tribes of Muslims” (...) “[accused the Chinese of] creating robots out of their own people” (..) ‘Each Chinese person is a kind of replica of the next one and that is a very frightening thing.’ Dodatkowe poświadczenie
Musisz być zalogowany żeby oceniać uczestników Login

Aplikacja w trakcie budowy