Stanowiska uczestników zdarzeń

Wskaż uczestnika zdarzenia i określ jak się zachował. Aby mechanizm zadziałał, trzeba wskazać pytanie naprowadzające, czyli kwestię, w której uczestnik zajmuje stanowisko.

Określasz zachowanie uczestnika...

Uczestnicy zdarzeń wpływają na rzeczywistość słowem, czynem lub biernością. Określ najlepiej jak potrafisz zachowanie uczestnika. Pozwoli to innym śledzić postać i oceniać jej zachowanie

(modal) Praktyczne porady
Pokaż/ukryj okienka z pomocą

Część 1 - wskaż kto i jak się zachował

Wskaż uczestnika...

Jego rolą w zdarzeniu jest lub zdaje się być...

Postaraj sie określić rolę uczestnika zdarzenia: czy to bezpośredni "sprawca", czy wydawca treści, itp.

Krok 2 - Opisz zachowanie i zacytuj słowa uczestnika

Opisz zwięźle, co zrobił

Zacytuj jego słowa...

Jeśli uczestnik nic nie mówił, kliknij "brak"

Dodatkowy URL - porada
Jak napisać opis

URL potwierdzenia

URL

Dodatkowe okoliczności

Jeśli znasz link lepiej naświetlajcy zachowanie tego uczestnika zdarzenia

Mini esej

Mini esej zawierający zwięźle wspomniane trzy sprawy: obiektywne spojrzenie, racje tego uczestnika oraz argument(y) strony przeciwnej.

Opisz sprawę obietywnie. Podaj nie tylko argument, który do ciebie przemawia, ale też racje lub punkt widzenia, z którymi się nie zgadzasz.

Z tonu twojego eseju powinno wynikać, że przemyślałeś zdarzenie krytycznie i z dystansem do emocji i własnych poglądów, zgodnie z duchem wiedzy przekazanej w tym filmie .

Krok 3 - określ kontakst zachowania

Kontekst zachowania

-

swoim działaniem lub słowami odpowiada na to pytanie:

Osadź zachowanie w kontekście jakiejś kwestii

Uczestnik zdarzenia i oceniający go użytkownik odpowiadają na inaczej postawione pytanie. Pytania te są sformułowane tak, aby dało się wykryć sprzeczność ich poglądów.

Tagi

Kwestie powiązane
Porada

Kwestie powiązane

Czasami jedno zachowanie ma kilka równorzędnych kontekstów. Na przykład pytanie #2 ( Szkalowanie imienia narodu Polskiego ) może być jednocześnie przez kontekst użycia frazy polskie obozy zagłady. Albo kontekst pytania #66 może jednocześnie dotyczyć kwestii kryzysu emigracyjnego .

Co wybrać...

słowa (zapowiedź, deklaracja)

To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.


działanie

To rzeczywisty czyn, który jest realizacją jakichś poglądów w raktyce, realizacją obietnicy lub zmienia status prawny innych osób. Będzie to głosowanie w sejmie, realizacja przyrzeczenia, realizacja groźby itp.

Ważne uściślenie: słowami można też działać - do tego służą performatywy takie jak "niniejszym ogłaszam was mężem i żoną". Czyn osoby upoważnionej to nie słowa (ja udzielę wam małżeństwa), ale działanie (nieniejszym udzielam).


(wynikają z zachowania - odgadnięte)

To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

Tyle wystarczy...

...albo dodaj więcej szczegółów:

Dodatkowe informacje

pomogą innym w określaniu odpowiedzialności i wyszukiwaniu. Dodatkowy URL powinien prowadzić do szczegółowego opisu zachowania konkretnego uczestnika jakiegoś zdarzenia. Może to być wpis na blogu, artykuł, etc.

Typ i zasięg wydawcy

URL sprostowania

URL sprostowania

URL

Czy dokonano sprostowania?

Sprostowanie ma różne formy. Można po nich ocenić charakter człowieka lub instytucji. tutaj

Numer zdarzenia publicznych przeprosin

Numer zdarzenia publicznych przeprosin

Należyte przeprosiny

Przeprosiny wymagaja zdolności honorowej i odwagi cywilnej. Także ich forma może być skuteczna lub nie. Jeśli zostały udzielole w szczególnie poprawny sposób - warte sa osobnego zdarzenia. Jeśli w jakiś sposób zostały udzielone, po prostu wstaw numer zdarzenia klikając tutaj

Stanowisko zakwestionowane stanowiskiem, które właśnie zgłaszasz

-
-

odsetek (dla organizacji wielopodmiotowych)

Nie znalazłeś produktu?

Nowy produkt

Dopisz na szybko tutaj: lub : w osobnym formularzu
Role uczestnika zdarzenia

To jest w oczywisty sposób zgadywanka. Po drugie, role mogą być wielokrotne - ktoś może zostać opłacony, ale jednocześnie robi coś z ochotą.

Important variables

Task: create
Itemkind: entitystandpoints
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..