Stanowiska podmiotów

Przeglądaj i oceniaj zachowania uczestników zdarzeń. W ten sposób przydzielasz punkty zasług i przewin, według których wyliczana jest zgodność poglądów.

Zwięzły opis postępku:

W zdarzeniu #11141 uczestniczył Fundacja Batorego---(brak tytułu)

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Fundacja Batorego została ukarana grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Działania w tej sprawie prowadził Instytut Ordo Iuris, który walczy o transparentność podziału pieniędzy z Funduszy Norweskich

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Zdarzenie

Twój aktywny wzorzec decyzyjny

Sąd wymierzył grzywnę Fundacji Batorego | Ordo Iuris...

Data: poniedziałek 20 sierpnia 2018

Karta zdarzenia: (uczestników: 1) Źródło w Internecie
Stanowisko tego wzorca:
Zobacz galerię twoich wzorców

W zdarzeniu #11141 uczestniczył Fundacja Batorego---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Fundacja Batorego została ukarana grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Działania w tej sprawie prowadził Instytut Ordo Iuris, który walczy o transparentność podziału pieniędzy z Funduszy Norweskich

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

Wzorce z twojej listy (ważność = 3)

Nie masz żadnych wzorców o ważności `3`. Przeglądaj wzorce tutaj

Szczegółowa prezentacja postępku w przestrzeni publicznej

Podmiot publiczny Fundacja Batorego

Fundacja Batorego

Fundacja Batorego

Kraj: Polska

Twoje zainteresowanie podmiotem:

Czarna lub biała lista?

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

#91 - Naruszenie ideałów państwa prawa, np. transparentności i rozliczalności

Tagi:
Urzędnicy
Praworządność
Sprawiedliwość-Społeczna
Rozliczalność

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

Uczestnicy

1

Sąd wymierzył grzywnę Fundacji Batorego | Ordo Iuris...

Twoje zainteresowanie:

Czy to dla ciebie pozytywne zdarzenie?:

Ten postępek daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

określa się na tak

Typ postępku: Wywnioskowane Rola w zdarzeniu: Opis jeszcze nie został uzupełniony

Opis zachowania uczestnika zdarzenia

Uczestnik... Fundacja Batorego została ukarana grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Działania w tej sprawie prowadził Instytut Ordo Iuris, który walczy o transparentność podziału pieniędzy z Funduszy Norweskich.

buttons.most_relevant_excerpt

Jego słowa: (Opis jeszcze nie został uzupełniony) Opis jeszcze nie został uzupełniony

Szczegóły zachowania

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

MISMATCH..Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Ogólnie: uczestnicy zdarzeń swoim zachowaniem wpływają na świat i decyzje inncyh osób.

Słowa: to na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

działanieTo rzeczywisty czyn, który jest realizacją jakichś poglądów w raktyce, realizacją obietnicy lub zmienia status prawny innych osób. Będzie to głosowanie w sejmie, realizacja przyrzeczenia, realizacja groźby itp. Ważne uściślenie: słowami można też działać - do tego służą performatywy takie jak "niniejszym ogłaszam was mężem i żoną". Czyn osoby upoważnionej to nie słowa (ja udzielę wam małżeństwa), ale działanie.

(wynikają z zachowania - odgadnięte)To na przykład obietnica, deklaracja, pogląd. Ogólnie: ktoś jedynie mówi, że coś zrobi, np. groźby.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entitystandpoint W zdarzeniu #11141 uczestniczył Fundacja Batorego---(brak tytułu)

https://niepozwalam.pl/qr/ens/1200

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADoklEQVR4nO3dzW70JgBA0X5R3/+Ro25n0SuBAJtpz1lG8+NEVzbB2P7z+/v7F/ybn7c3gHuJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQO0t+nv+DnZ39/I/cU+fzez9fPbs/se2vb3vo7rLDnIImDJA7S8THHp5VjZB2za2wxsg0j44B6zcrvcuLvcII9B0kcJHGQHh1zfFqZMxh5zex8Q41FZscHs+/d9Xc4wZ6DJA6SOEivjTl2WTlmr8x57Bqj3MyegyQOkjhIXz/mmD32z44/VuYtvn38Yc9BEgdJHKTXxhy7jscn1mQ8Oba4eVxiz0ESB0kcpEfHHKfXP47MecyuRT0xz/HkOtAV37GVvEIcJHGQ/tz8f/asXdey/h/Waoyw5yCJgyQO0vExx8r/9Cfuq7HrOtUT18XcNu6x5yCJgyQO0qPzHE8ea0/cE2zku1bctkbVnoMkDpI4SI/eh3TlmtUTazZnxwor9wd7cgy0iz0HSRwkcZCuWM9x4li+8l271oGurGl1boWriYMkDtJr6zlOHHd3raVYcWLOw31IuY44SOIgvbaeY8SuOYZdTj/jzXoOvoY4SOIgXbGeo14/8vPZbfg0e93s7HtnjWyncytcQRwkcZBeuyfY7HrSlfFBfX59zux7d9n1O+5iz0ESB0kcpK+5VrasvH5kO2e/98Rz6q3n4DriIImD9Nq5ldPzCk+uq6ifnxg/Wc/BFcRBEgfpume8nZ5j2HVc33XtzCznVriCOEjiID16rewN98J66/zFiXuqnmbPQRIHSRykq+c5dt1Ta2QbnryOd2UuxLkVriAOkjhIV9yHdMWT8xYn7hl683kWew6SOEjiID26hnSXE2ssRl5f752d25gdK7huheuIgyQO0qPnVk5fR3p67efI68uJe4eY5+A14iCJg/Taeo7T9wJfGRN8vndlLPLkvVNPsOcgiYMkDtJrY44TTjwPdtaJuZx6jXkOXiMOkjhI/6kxx8h5ltlrQ25jnoMriIMkDtJ118qu2PW8+9nPXPn8ke96awxkz0ESB0kcpNee8fbkd608T+7081xGvst1K1xHHCRxkL7+/hycY89BEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHKR/AOEvNSCL9V5EAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy