Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Uczestnicy

1

W zdarzeniu #11141 uczestniczył Fundacja Batorego---(brak tytułu)

Dodane: 5 miesięcy temu | Źródło: ordoiuris.pl | Data: Data nie wskazana Mirror Zdarzenie w kontekście kwestii 91.
Tagi: | Tagi ze stanowisk:

Czy to dla ciebie pozytywne zdarzenie?

Ustaw ważność

Uczestnicy: postacie publiczne uczestniczące w tym zdarzeniu

--- nowi uczestnicy ---

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

Postawa

Wywnioskowane   świadczą o odpowiedzi TAK

Rozwiń szczegóły

Nie opublikowano sprostowania Nie opublikowano przeprosin

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Fundacja Batorego została ukarana grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Działania w tej sprawie prowadził Instytut Ordo Iuris, który walczy o transparentność podziału pieniędzy z Funduszy Norweskich

Zdarzenie: poniedziałek 20 sierpnia 2018 Źródło

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Uczestniczył(a) w tym zdarzeniu

Ujawniając swoje stanowisko w kontekście tej kwestii:

Co daje innym prawo do wydania sądu etycznego o tym postępowaniu:

Co zrobił... (felieton)

Fundacja Batorego została ukarana grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Działania w tej sprawie prowadził Instytut Ordo Iuris, który walczy o transparentność podziału pieniędzy z Funduszy Norweskich

Zdarzenie: poniedziałek 20 sierpnia 2018 Źródło

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

Oceń zachowanie uczestnika zdarzenia

Zgodność z twoją cecyzją:

Brak decyzji jednej lub obu stron! Swoją odpowiedź możesz ustawić tutaj

Zgodność to pomocne naprowadzenie

Odpowiedź na pytanie naprowadzające wspomaga wyszukiwanie postaci o zbliżonych poglądach. Nie służy do wyznaczania poglądu w kwestii.

Kto myśli podobnie?

Zobacz listę postaci publicznych, które mają względem ciebie zbieżne lub sprzeczne poglądy

Podobni do mnie

Oceń zachowanie uczestnika

Określ, jak ważne jest to dla ciebie

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy

Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Naruszenie ideałów państwa prawa, np. transparentności i rozliczalności

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Typ treści: Dyskusja na ten temat


Fundacja Batorego finansowana m.in przez Sorosa ukarana za brak transparentności - Wykop.pl

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:
Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.
Dodaj zadanie

Komunikaty i ostrzeżenia

Widzisz inny problem? Zgłoś!
Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Grupy zadaniowe:
Ilość osób deklarujących chęć działania: 0
Zadeklaruj gotowość działania, aby dołączyć do generowanej on-the-fly grupy zadaniowej.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/eve/11141

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-eve11141
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEr0lEQVR4nO3d0W7cOgxF0Sbo/39y0FcHyAbIksdWZvZ6DGyNcO+BrVqU9PH19fVH+snn0x3QuQyHkOEQMhxChkPIcAgZDiHDIWQ4hAyHkOEQMhxChkPIcAgZDqG/3Rs+P/fzRDUl19/q1p3QvZP+V9qhayb939Luw3oP9DIMh5DhEGqPOa4m9af0Tq28ayvXJMYH3Wsqf6f+VP5eMRm7+OQQMhxChkNoNOa4mrxT6Zprm5Vxw8Rk/NFtk66p2PrvXPqtlVb0kgyHkOEQWhtzbOl+k6jc2/0tsvXtJDFvkvA7eqlHGA4hwyF03JijO6/R/X4wGZdc20yMP07bK8Unh5DhEDIcQmtjjrXv+c13cOWaybxGd35nMkapuHNc4pNDyHAIGQ6h0ZjjhDmC7veDyrxMpZZz63vJVs1swvP/d3UswyFkOIQ+Tvue37U159JtczK30u3PU3xyCBkOIcMh1B5zpPe3SLST2P+jotv+ZKyTqBHxySFkOIQMh1B7bmXr3ZZY43rVnUNJjF1uHR8E5l98cggZDiHDIRSfW9l6F07GB4k1sXR9ReJ7BvVntBdq62q9FcMhZDiE4jWkkzmFym/duWfXaE/PQE3rlXMrupXhEDIcQmt7nyfWX6TXlG6916nNSn+29lBPzN345BAyHEKGQ2ithjRRi7A1vzDpA9k6qyV9zovfORRhOIQMh9ConiM9VkjvMTr5HpA+M/aINltX660YDiHDIRSZW0m8/9J1Hum90rfWxSTuJT45hAyHkOEQinznuErPF6TnLEjim8pWHav1HIozHEKGQ2htzLH2ngvv17l1Tj1JnFFnPYeOYziEDIdQZG4lvTfGZH5k69y4ifS4p/tbeO9KD/SSDIeQ4RCKnGWfqJnYajMxNkpc373Xeg7dynAIGQ6hyJijW1uaOMc1fV7J1hjlzj1LunxyCBkOIcMh9NgZb9Rmeo1o+mw59+fQWzAcQoZDKD7mSKz/JIk1HYmzZ7fOVemynkNrDIeQ4RCKzK2QxL/1J/++3zqbrXJN5d4T9lf9du9/36mXZziEDIdQfMzRXXsyka4J3VrjOhlPWM+hIxgOIcMhFB9zbM0ddM9IS9RGbEmPXaidLp8cQoZDyHAIjeo50ueVPLU25LR9S7t9WJuXaV2tt2I4hAyH0Np3jkntQqL9SZ1mYr8Qkq4VtZ5DEYZDyHAIrX3n6N7btbW3OvUnXU96p7X1NSut6CUZDiHDITQ6byUhsYfpCetRt2ovEmt38beiretXMxxChkOoPbeSXm9Cf6d37eR8lkofntrL64Rz8nxyCBkOIcMhtHbGW9ed56kmzkurmMwHnfD9ySeHkOEQMhxCazWkibmDrnSdKd27dWbKqN4zsV/qSit6SYZDyHAI3boPaVd3boXu7bY/6VulD1s1JYk9x76137pab8VwCBkOoaPHHFvv1DvrOba+99xZ90p8cggZDiHDIRTZnyPhznNcK32Y7H9KttatuD+H4gyHkOEQGo05TtgjvHJvpc2tPdTT+5FTHxJ8cggZDiHDIXTc/hw6h08OIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ+gfLiqsbCHBnRAAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: events
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..