Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Płód to człowiek - argumenty w postaci cytatów z prac naukowych i fachowych

Lista cytatów zaczerpnięta z https://www.wykop.pl/link/4857907/#comment-64057887

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Tytuł do przeredagowania. Ma definiować zdarzenia takie jak ataki na chrześcijan, naruszenia ładu społecznego takie jak...

Argumenty na tak: 2 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki połączenia homoseksualizmu i subkultur takich jak LGBT z pedofilią

Zbiór konkretnych przypadków lub zjawisk o podłożu kulturowym i subkulturowym, w których w parze ze sobą idzie męski hom...

Argumenty na tak: 3 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

lista

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki kulturowo lub biologicznie indukowanych zaburzeń samoidentyfikacji płci (gender dysphoria)

Argumenty na tak: 14 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 7

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki rasizmu wobec białych i przyzwolenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przykłady mają udowadniać istnienie braku symetrii w postawach dyskryminacji międzyrasowej: np. użycia słowa nigger (bia...

Argumenty na tak: 10 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 7

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

-

Argumenty na tak: 11 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompe...

Ta lista docelowo ma zawierać sytuacje, w których jedno państwo doświadcza braku rąk do pracy potrzebnych do podtrzymani...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Zbiór przykładów dysfunkcji państwa narodowego rozumianego tutaj jako usankcjonowaną systemem prawnym wspólnotę interesu...

Argumenty na tak: 4 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 2

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Zestaw pytań: . Ilu obywateli państwa Izrael zginęło podczas II wojny światowej? 2. Ilu obywateli państwa Rzeczpos...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Ta lista jest zbiorem linków do argumentów, informacji prasowych i innych przykładów tego, że feminizm jako walka o zrów...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 8

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Kapitał ma narodowość

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

W prasie zachodniej pojawiają się twierdzenia, że Polacy współpracowali z Niemcami przy eksterminacji Żydów. Pod tą te...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społeczn...

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobisty...

Argumenty na tak: 195 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 30

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Ewolucja istnieje

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Twoje zainteresowanie:

Umieść ten kod QR u siebie

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i...

Twierdzenie gromadzi incydenty (bez udziału osób publicznych), które potwierdzają tezę lub jej zaprzeczają.

Argumenty na tak: 75 Argumenty na nie: 2 Treść edukacyjna: 23

Twoje zainteresowanie:

Aplikacja w trakcie budowy