Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego

Dodany: sobota 16 lutego 2019
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 6
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Dodany: środa 16 stycznia 2019
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

Dodany: poniedziałek 7 stycznia 2019
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Przypadki transseksulanych mężczyzn (M2F) które, zdaje się, nie do końca są kobietami

Przypadki transseksulanych mężczyzn (M2F) które, zdaje się, nie do końca są kobietami

Dodany: piątek 26 października 2018
Argumenty na tak: 3 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej

Dodany: czwartek 18 października 2018
Argumenty na tak: 7 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Przypadki rasizmu wobec białych i przyznowlenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przypadki rasizmu wobec białych i przyznowlenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Dodany: sobota 6 października 2018
Argumenty na tak: 7 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 5
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

Dodany: sobota 29 września 2018
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Współczesne tzw. feministki itp. nie walczą o równe prawa i sprawiedliwe traktowanie, ale o powiększenie już posiadanych przez kobiety przywilejów

Współczesne tzw. feministki itp. nie walczą o równe prawa i sprawiedliwe traktowanie, ale o powiększenie już posiadanych przez kobiety przywilejów

Dodany: czwartek 30 sierpnia 2018
Argumenty na tak: 5 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 5
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

Dodany: środa 4 lipca 2018
Argumenty na tak: 9 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju

Dodany: wtorek 3 lipca 2018
Argumenty na tak: 6 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia

Dodany: niedziela 20 maja 2018
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Dodany: poniedziałek 7 maja 2018
Argumenty na tak: 4 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 2
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Dodany: sobota 24 marca 2018
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Ojcowie są dyskryminowani w sprawach rozwodowych, a zwłaszcza w kwestii przyznania opieki nad dzieckiem

Ojcowie są dyskryminowani w sprawach rozwodowych, a zwłaszcza w kwestii przyznania opieki nad dzieckiem

Dodany: poniedziałek 19 marca 2018
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Współczesne tzw. feminizmy itp opierają się na subwersji, która jest głównym imperatywem marksizmu

Współczesne tzw. feminizmy itp opierają się na subwersji, która jest głównym imperatywem marksizmu

Dodany: wtorek 6 marca 2018
Argumenty na tak: 3 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 3
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL

Dodany: poniedziałek 29 stycznia 2018
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Tzw. feministki i SJW (Wojownicy o sprawiedliwość społeczną) oraz apologeci LGBT+ nie walczą o równouprawnienie kobiet, a o dominację tych grup, przy tym dokonując demontażu i subwersji wzorców cywilizacji zachodniej

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Kapitał ma narodowość

Kapitał ma narodowość

Dodany: środa 17 stycznia 2018
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

Dodany: wtorek 16 stycznia 2018
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

Dodany: wtorek 16 stycznia 2018
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
Brak URL ze źródłem

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

Dodany: czwartek 12 października 2017
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
www.youtube.com

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Ewolucja istnieje

Ewolucja istnieje

Dodany: wtorek 3 października 2017
Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i obyczajowości

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i obyczajowości

Dodany: sobota 23 września 2017
Argumenty na tak: 51 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 17

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Dodany: sobota 23 września 2017
Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0
www.youtube.com

Ciekawe?

Czy twierdzenie jest twoim zdaniem prawdziwe?

Important variables

Task: view
Itemkind: claims
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..