Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Hanna Gronkiewicz-Waltz namawia do bojkotowania referendum

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

postawa uczestniczki zdarzenia jest bardzo klarownym zajęciem stanowiska w równie klarownie sformułowanej kwestii: demokracji przedstawicielskiej.

Przyznanie punktu karmy dodatniej lub ujętej (łapka w górę lub w dół) ma więc minimalne ryzyko nieporozumienia i małą przestrzeń do różnych interpretacji.

Tytuł : HGW namawia do bojkotowania referendum

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/9

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa9
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEu0lEQVR4nO3dy47rOAxF0b6F/v9PLvTUg7sBMuSRHfdew4JfSR3IiixTf35/f/+R/ubn7gvQcxkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEL/dnf4+dnPE80puZ5ra97J1vVfr4euc3L9J79nvIb1K9BrGA4hwyHU7nNcTfoBdE+t3GtpG7rfV7aZfJbKvpXPRcdJfM+lfT/eU69nOIQMh9Coz3E1uafSNtdjVvoQ3WMm+gqVMQ/at2Lrey6da+UoeiXDIWQ4hNb6HFsmYxiVv3f7AZXnPt3zdre5iy2HkOEQMhxCj+tzdO/Nk7+TxJjKk/sWxJZDyHAIGQ6htT5HYo7n1nOTSR9iq/9Bx+x+byf7K7YcQoZDyHAIjfociXcrJtcw6X9M5nlsjbtU+ign3f/f1WMZDiHDIfTnW8b5yeSevTXOsdVveNr/wpZDyHAIGQ6hdp9j8pu7O68icZx0XY2r9FhI/Po/3lOvZziEDIdQ+9nK5H6fuEdO+kxbfaDEHJTJNWyx5RAyHEKGQygyh7RyX0/U6JzUBOtuQ9tPjpOoUTb6nj++Ar2e4RAyHELxd2W7cym620/eH0n0P7q2+mQ+W9FRhkPIcAit1T6fPGdJHzNdI7V7rsTxI2u+tLbW/4rhEDIcQqP3VtLvdCTqZ6TfO5189q1t6Hq6bDmEDIeQ4RAarSubGJPonre7PgvZqn+aOGbi3ZnSvh+fVa9nOIQMh9DR+hzptenTYwB3jetMng3Z51CE4RAyHELxZyuV7StO3o/TtUEnfZGtdW4rbDmEDIeQ4RAa1QRL1PbeWielIjHf81vGTkrX9vGeej3DIWQ4hNbGObb6LpXtyck6pyfn3lbOm6itbsshZDiEDIfQWu3zu8YnJuux0TZbJmMh6frrpX0/Pqtez3AIGQ6hUe3z7jZba6OQrXdhKtukr2frmBO2HEKGQ8hwCMXrkF6ln6F0/94979Y10Hmtz6GvYTiEDIdQ5F3ZrRoed615tvWeyET6mBW2HEKGQ8hwCI3GOSa/rbu/17dqe3fvu1vjGVdPqClS2vfjPfV6hkPIcAjF65B2+xCVfSvXdrVVL2vrGc1WfyXNlkPIcAgZDqHIOEfFpF44bT/px6SfiaTHVyrH6bLlEDIcQoZDaK0mWGX7iq113dJ9FDrmZN+nzSe15RAyHEKGQ2jtvZXuGmzd5xTdcRHaZqvuRXpttomt+ae2HEKGQ8hwCEVqn1+la4Mm6mWdXG8lXYtswpZDyHAIGQ6ho+vKVmzV20g/m0i8V3KyPmmFLYeQ4RAyHEKj91a2TN5xpX7AXeutPKJmufM5lGY4hAyH0Gg+x8l1zk6+z7I1H6VyfPKE8SdbDiHDIWQ4hCJzSEn62cFd/YCttVpG8z2tfa6TDIeQ4RA6ut5Kwladj613Yk+OT1T6NK4rqwjDIWQ4hB7d59iq7ZEYg6nsu1UvZGv9mi5bDiHDIWQ4hNb6HInf94m1WNM117fqhWzVLLE+hyIMh5DhELqt9nn6XOmaY9++dm7p+NGj66sZDiHDIfS4+hx6DlsOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ+g/Qo67bDuxDVkAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..