Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Użyteczne zdarzenie w przestrzeni publicznej

Zdarzenia mogą mieć wielu uczestników, w tym i biernych, czyli tych, których zdarzenie tylko dotyczy. Możesz zrobić to:

  • Zarejestrowanych uczestników zdarzenia można oceniać - wrzucając ich do czarnych lub białych list
  • Podejrzeć, jak wyglądają powiązania i aktywność publiczna danego podmiotu publicznego
  • Zobaczyć, jak inne podmioty zachowały się w podobnych sytuacjach (kontekstach).

Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

Zarejestrowanie tego zdarzenia umożliwia wyłapanie konrowersyjnego wyroku jednego z sędziów. Zainteresuje osoby śledzące wymiar sprawiedliwości, ale też i kwestię dekomunizacji.

Tytuł : Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/6

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADuUlEQVR4nO3dQY7jKABA0enS3P/Ipdlm0V8CATYZvbdO2Vbry6aJIX9+f3//gb/5efsCuJc4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIg/Xv6BD8/+/urPUU+zzWy78jI52evf9dxVs61izsHSRwkcZCOjzk+rTwj65k98ixf+cznNc+OacqJf4cT3DlI4iCJg/TomOPTyLNz5NlcY4KRMcTI9ZyYOxk576e39op15yCJgyQO0mtjjl1m5ydm/7Y+f2L+4zbuHCRxkMRB+voxx67xwVvzHDdz5yCJgyQO0mtjjl3P49ln/Mr4Y+W8I9dzG3cOkjhI4iA9OuZ48v3HkWvYNf4YOX595mbfcZW8QhwkcZCOjzlO/z++jn/beW+ezyjuHCRxkMRBunp/jpX5hjrOp9k1IytzGLNzKje8o+rOQRIHSRykP6+tw5xcMzLytyvHuWHPjNveUXXnIImDJA7So/Mcs987rKyDHTnO7GfKylhh1z6nJ7hzkMRBEgfpirWy9TxeWQe7a0+wkc+vzNnUMX23wtXEQRIH6bXvVj7t2nd815qU0/MQK9fzJHcOkjhI4iC99g7pynzGyGdOr4md9Y17jrlzkMRBEgfpunmOJ/cdf3LdygrzHFxHHCRxkK6Y5xixa5/Q03ufr1iZ7znBnYMkDpI4SNetlR2x67uYFSfe8fQ+B19DHCRxkI6POZ5cgzp7nBPvro4cZ+Q6b1jD4s5BEgdJHKRH18qujCFm9/k4sW525HpOrIWp45zmzkESB0kcpCv25ygr44yy8o7qiF3vZNifg6uJgyQO0mtjjl3jiV3vT8xew645kpFz1d/6boXXiIMkDtIVa2VXPLnfaFmZk7j5exZ3DpI4SOIgXf27smXl9+Jn3/mYPU5ZmZ+wboXriIMkDtJ175CWJ/dHr+OvmB0PFd+tcAVxkMRBuuJ9jrLrt0t2vdc58lt0K3Mnda63vH8FXEscJHGQrl63smL2+5ddv9tyYi7nLXddDVcRB0kcpP/tmOPT7LN85b3R06yV5QriIImD9NqY48Szc3bt68hxZs+18l7IW795W9w5SOIgiYP06Jjj9LNz1zuYp3/bdva9EOtWuI44SOIgff3+HJzjzkESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcpP8AyRkvZRZzfcoAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy