Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Użyteczne zdarzenie w przestrzeni publicznej

Zdarzenia mogą mieć wielu uczestników, w tym i biernych, czyli tych, których zdarzenie tylko dotyczy. Możesz zrobić to:

  • Zarejestrowanych uczestników zdarzenia można oceniać - wrzucając ich do czarnych lub białych list
  • Podejrzeć, jak wyglądają powiązania i aktywność publiczna danego podmiotu publicznego
  • Zobaczyć, jak inne podmioty zachowały się w podobnych sytuacjach (kontekstach).

Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

Zarejestrowanie tego zdarzenia umożliwia wyłapanie konrowersyjnego wyroku jednego z sędziów. Zainteresuje osoby śledzące wymiar sprawiedliwości, ale też i kwestię dekomunizacji.

Tytuł : Sędzia Chodkowski skazuje za checę z Baumanem

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/6

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa6
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAErElEQVR4nO3d207kMBBF0QHN/38ymtcgzZaqqDpO6N7rETlOQEfB8fXj6+vrj/Q/n3c/gJ7LcAgZDiHDIWQ4hAyHkOEQMhxChkPIcAgZDiHDIWQ4hAyHkOEQ+tu94PNzP080p+R6r0qZSZ2Veiq/e7f81rXd+it8cwgZDiHDIdRuc1xN5p/S/9RJO6NSZtLOqFw7aWdMypBJ28U3h5DhEDIcQqM2x1W3D2Crzu69Ju2Mbv3dtkvl75P4O+O9VmrRSzIcQoZDaK3NsWVrLKM75tKV6M94Gt8cQoZDyHAIPa7N0f3ur5i0Y662+jASczUSfsdT6haGQ8hwCK21ORLf8VvjEVeV9kS3/smzbT1/gm8OIcMhZDiERm2O9Pd6oi+hO1cjMQ+jW89d/SK+OYQMh5DhEGq3OY5+Zz9gnGXrebbmqJ7km0PIcAgZDqGPrbUkW9/uk706yFbbZTKndWu/kMq9qEyXbw4hwyFkOIRG/RyVdSJXk//BkzIV6TGU7jNcpdf94vO0SuutGA4hwyG0tidYYl+Kybd7Yj8xKnO918m5rum1ML45hAyHkOEQWtv7PNEHkBgHmey7tbX36Nbepun2h28OIcMhZDiEju7PkZi/WelvoHomEueqJPpI3PtcEYZDyHAIjeaQPu08s635pyf3Ddu6L3E+hyIMh5DhEIqvlU3Pf5z0l9B9J+MdW+tWKhJrib/Vv16jXobhEDIcQu1+DvKE9aiJ8pVne8I4zta4zJVvDiHDIWQ4hEZtjsQ3+l1jNE8Y67lrTIf45hAyHEKGQyje5kj0fzxuDCLcTto6N842h9YYDiHDIRRpcyT6MCbPUylfue/RcY1AO8Y2h9YYDiHDIbS2P8fWWayVOu9ah0LlJ3uIrbUP3PtcJxkOIcMhtHbeCjm5f3li/9NE/w1J7NvhfA5FGA4hwyG0NrZyFT977OBaFbrvybUtk2ezzaEIwyFkOIQi58qevLYrcbYLSZ8pU6lnVGertN6K4RAyHEJr+5B2y3TrT4/pJM5Iq3jaGpxv94rWrl/NcAgZDqGje4IlvukTc0Eq9STWu3bvS1y3ojjDIWQ4hCJnvFX+pz5hfWn32u7vQvUn9nHv7t1eqv/HV+rlGQ4hwyE0Wiu7Nbexcu3EybPf7nqGxJiLbw4hwyFkOISO7n2+NRck3VZIrKE9OSfU81YUZziEDIfQ0f05Tq6bTe91UXHX2W/2cyjOcAgZDqH4Wfbda9PzTO9an5Ju90TWELVK660YDiHDIbS29/lEZW5m5RnSfSqJNT6VMun+EnyGaO361QyHkOEQGq1bSY+JUPmTZ52k2y6T+uPjVj++Ui/PcAgZDqG1tbKJfTAr1076SLbaN1v9DVtrZa8/d2xFEYZDyHAIRfbnmLjrDDna36Jyr5N9J+m23bd7rdSil2Q4hAyH0OPaHIlxh8rPJ+tfKuUTa4Dj+722SuutGA4hwyG01uY4uYf6pJ70eSXpdSVbZSp8cwgZDiHDITRqc9y17pSeobv/99bakMSeqp63okczHEKGQ2jtjDe9Ht8cQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh9A/CPzKRSjQPrkAAAAASUVORK5CYII='>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..