Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Firma produkująca kosmetyki dla kobiet funduje stypendia dla kobiet

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Stypendia polaryzują opinie, gdyż są odczytywane jako element wojny toczonej przez działaczki feministyczne (a. marksistowskie) w celu pogłębienia nierównego (uprzywilejowanego) traktowania kobiet. Z drugiej strony stypendia fundowane są nie z pieniędzy publicznych, a prywatnych - należących do firmy produkującej produkty do tej samej grupy klientów, co odbiorcy stypendium.

Dodatkowym elementem jest powiązane wykopu dodane przez użytkownika `mikolaj_o`: klik. W żadnym miejscu publicznie dostępnych na stronie `lorealdlakobietinauki.pl` zasad przyznawania stypendium nie ma sprzeczności zawierającej treść Rekrutacja realizowana w ramach projektu, prowadzonna jest z zachowaniem równości szans, w tym z zachowaniem zasady róności płci.

Tytuł : Dla kandydatek - L'OREAL dla Kobiet i Nauki...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Firma produkująca kosmetyki dla kobiet funduje stypendia dla kobiet

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/42

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADvElEQVR4nO3dwa7cJgBA0Sbq/3/yU7cTqVcyAgzTnrN8moy9uMLEg/Gvn5+fv+Df/D59AtxLHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkP7efYDfv9f392RPkc/jfn6+zqe+c/T8V33PzLFWMXKQxEESB2n7nOPTzDWyrtk1t3hyDp//9slcZPRYT85h1I65Sx7rtSPxdcRBEgfp1TnHpyfXztE5xJO/j97/GJ1nzHy+nNor1shBEgdJHKRjc45VZq7ZM7+z7Lj/cRsjB0kcJHGQvn7OMXrtH51/7L7PcTMjB0kcJHGQjs05Vl2Pn9znGL0XMvqdp9Z27GbkIImDJA7Sq3OO3esfn9zzmPn7E0/mIm+uA53xHWfJEeIgiYP06+b/Z49atbbj/7BW4wkjB0kcJHGQrt6fY+Z+w+gzKaPfM7MuddU9mN2MHCRxkMRBOnafY/T6PXqeq/YEGz3WjNvWqBo5SOIgiYN0bD3HjjnEjj3BntixL+rMsVYxcpDEQRIH6dhvK0/uN+x4HmTHnuir7p34bYWvIQ6SOEjbf1s5tWdXfX7Hc7NPzu3Tm7/7zDBykMRBEgdp+32OVdfLVXt/nXp+9Rv3HDNykMRBEgfp1TWkq57peNOq51ZWncObjBwkcZDEQbpif4439++amSusemfb6Pdbz8F1xEESB+mK98quWgMx8y6VJ3av8bSeg68hDpI4SMeeW3lzfcaqNaS7n4kd3cfMeg6OEQdJHKRX73OMXiNX/W4y+pmZd7ytenam+G2FK4iDJA7SFb+t1N9n9upY9V6VVc/Krtq7zJyDK4iDJA7Sq/tzzOyR9enUmondz63suK8zw8hBEgdJHKQrnluZseNdsjPfP7P+Y5Q5B8eIgyQO0tXvlS2r7peMfqbOYWb9x+ix3mTkIImDJA7S1WtIP+3YB33m86Nm1rdaz8F1xEESB+m6NaSfZn6bGH1/7Mx6jh3vqr3hfW9GDpI4SOIgHZtz7LZjb9Mnf99xL+fUvu9GDpI4SOIg/afmHKv+37/73bMz/LbCFcRBEgfp2Jxjx7Vz9x6gM8favYfpDkYOkjhI4iC9uj/HKjve67b7nS+jxz21bvSPczhyVL6COEjiIH39/hzsY+QgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDtI/nHIyWUSbz6IAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy