Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Firma produkująca kosmetyki dla kobiet funduje stypendia dla kobiet

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Stypendia polaryzują opinie, gdyż są odczytywane jako element wojny toczonej przez działaczki feministyczne (a. marksistowskie) w celu pogłębienia nierównego (uprzywilejowanego) traktowania kobiet. Z drugiej strony stypendia fundowane są nie z pieniędzy publicznych, a prywatnych - należących do firmy produkującej produkty do tej samej grupy klientów, co odbiorcy stypendium.

Dodatkowym elementem jest powiązane wykopu dodane przez użytkownika `mikolaj_o`: klik. W żadnym miejscu publicznie dostępnych na stronie `lorealdlakobietinauki.pl` zasad przyznawania stypendium nie ma sprzeczności zawierającej treść Rekrutacja realizowana w ramach projektu, prowadzonna jest z zachowaniem równości szans, w tym z zachowaniem zasady róności płci.

Tytuł : Dla kandydatek - L'OREAL dla Kobiet i Nauki...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/42

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa42
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEuUlEQVR4nO3dy27jMBBE0Ukw///Jxmy5mAt0p7sk2blnaciUkhQohs+v1+v1R/qf77sfQM9lOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAI/e1+4ft7P080p+S8V3feCX136/mpzMrnFVf+nvEZ1p9AH8NwCBkOoXab4zSZf0rv1Mq7lq45n2fSzuh+t3J9t5zK5xWTtos1h5DhEDIcQqM2x2nyTqVrzjIr7YyKrXU6W22RRP/H2s+4Uoo+kuEQMhxCa22OLZV3c6UtUvlu5ZrKuA/plvO0dcvWHEKGQ8hwCD2uzdF9N2+9sydtiHdvWxBrDiHDIWQ4hNbaHIkxi0QbItFW2JrfWnFle8WaQ8hwCBkOoVGbI7G2IiGxxmRSTmIcJ+E9/rq6heEQMhxCX+/Sz9+VmGuZngf6tL+FNYeQ4RAyHEKX7s+xtU/GVn9At2+j+/xbfR5bn3dZcwgZDiHDIRTZn2MyByI9x2Jrr7DKO/7S9kFg/MWaQ8hwCBkOofbYytaYxeQdv1Vm916JOR+VZ+iWs7YXautq/SqGQ8hwCI3aHJP3aPdek3K697pyDGiyb5hjK7qN4RAyHELtsZXuvAeSeO9ObK1hoc+35ot072U/hyIMh5DhEIqPrXT7/yfXVNzVb5Gev5LoE7LmEDIcQoZDaNTPMTo/LPDu75a/tU9Gd01K9xm25pbaz6E1hkPIcAjFz5WdzIWs6K4ZqTwnlZ+wtSdY4vmtOYQMh5DhEFrbnyM9F3Uy1yG95pZszU3p/uyeK6s4wyFkOITW1q3QNacr16BeuQY4cd/0uE/p2X78TX08wyFkOITWznjr9ltsvUe3ytka13jCPq0n53MownAIGQ6hyFrZxFmsk33Ht0zaLhOT9cnO51CE4RAyHEJr58qmzyKhz89yEvt7dt/l6fmeV54xa80hZDiEDIdQfN1K5buJda1ka65lou3i/hx6G4ZDyHAI3bYnWMUT2hlPmK+aPkeGWHMIGQ4hwyHUbnOcnnBOW3otTPfZEmt5KtcT55AqwnAIGQ6hS/s5tvbhqEjsVdr9bqXMxD5plftWWHMIGQ4hwyG0tlb2NDmH7JRoo3Tf5Yl+l245k3aJ8zkUYTiEDIdQZE+wSTlXnuW2NeZSue9dc07pGSqsOYQMh5DhEIr0c5CttbVkbc/vpfGOrb1JutbOstl4GH0mwyFkOITW+jnSe2Ok96W4q7/hCfM2iDWHkOEQMhxCa/uQTvYVnUi3mbrn1k5+P4mxnglrDiHDIWQ4hNbOlZ1IzEtInNWSnqtB902cG1cqp3W1fhXDIWQ4hG7bhzSxbyaVQ+2GSpvgyvGd0139QCdrDiHDIWQ4hCLnypLJ//eJvTjvWrs7OauFTM7vxTJ//DT6eIZDyHAIXbpuZWJrX4or90FP7CdWeZ4t1hxChkPIcAi9TZvjtDWfo1t+ZYymK7GWx/kcijMcQoZDaK3NEfk/ezBnM3EOy0SiPVFZI+P+HIowHEKGQ2jU5njanMpKG2WylqQyL7Xy3crnFenfvzWHkOEQMhxCo3Nl9dmsOYQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ6hf03NuzwMJR9iAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy