Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Relacja między podmiotami Relacja wchłonięcia organizacji, która została cofnięta

To dobry przykład dla elementu Relacje między podmiotami, ponieważ:

Relacje między podmiotami to całe spektrum wzajemnych interakcji. Oprócz najbardziej czywistych, taj przynależność partyjna, NiePozwalam umożliwia śledzenie wchłonięć i fuzji firm.

Tutaj widzimy ciekawy i nietypowy przypadek. Relacja wchłonięcia organizacji, która została później cofnięta.

Tytuł : SZSP - Socjalistyczny Związek Studentów Polskich to Wchłonął w relacji z podległym mu ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich (stał się częścią).

Do czego służy element Powiązania między podmiotami

Czym są

Powiązania między podmiotami pozwalają zarządzać odpowiedzialnością zbiorową. Umożliwiają stworzenie czarnych i białych list podmiotów w sieci zależności.

Jak ich używać?

Powiązania między podmiotami służą nie tylko do ujawniania dawnych i aktualnych związków między podmiotami. Ich funkcją jest dwukierunkowe przenoszenie odpowiedzialności za słowa i czyny - zgodnie z regułami ustawionymi przez każdego użytkownika z osobna.

Inna podpowiedź jak używać

Nadając wagę relacjom między podmiotami możesz decydwać, jak dana relacja przenosi odpowiedzialność.

Opis działania

Prosta definicja

Relacje między podmiotami pozwalają stwierdzić istnienie między nimi jakiegoś związku, np. przynależności partyjnej, sponsorowania. Umożliwiają rozliczanie podmiotu z czynów i słów podmiotów powiązanych.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Relacja wchłonięcia organizacji, która została cofnięta

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/4

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADqklEQVR4nO3dwY7cKAAA0U20///J0V59SElGgGG07517bCsqYeLG9K8/f/78A3/z+/QFcC9xkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRB+nf3CX7/Xt9f7SnyPNebfUfefH70+lcdZ+Zcqxg5SOIgiYO0fc7xNHOPrHv2m3v5zGee1zw6pyk7/h12MHKQxEESB+nTOcfTm3vnm3tzzQnezCHeXM+OZydvzvt0aq9YIwdJHCRxkI7NOVYZfT4x+rf1+R3PP25j5CCJgyQO0o+fc6yaH5x6znEzIwdJHCRxkI7NOVbdj0fv8TPzj5nzvrme2xg5SOIgiYP06Zzjy/WPb65h1fzjzfHrMzf7GVfJEeIgiYO0fc6x+//xdfzbznvz84xi5CCJgyQO0tX7c8w8b6jjPI2+MzLzDGP0mcoNa1SNHCRxkMRB+rV9X6kN99FV75euupev+q7ktjWqRg6SOEjiIB1bz7H7fZM65sxnysxcYdU+pzsYOUjiIImDtP05x9Pofhgzxywz34mMnndmzuS7Fa4mDpI4SMe+Wxn921E77vej5y0z1/MlIwdJHCRxkI69tzJ6f121Z/mq7zhG/cQ9x4wcJHGQxEH69DnH0+71HDt+6+TU3huec3AdcZDEQTq2nmPHu6Or3lMtq+Yxo8e3noPriIMkDtKnc45RN6w5LTvWeFrPwY8hDpI4SJ/uCbZq/6uZz+x+Z2TVc5RV6z9mGDlI4iCJg3TF78qu2rfjaWbNx8xvvO14F6aOs5uRgyQOkjhIV8w5dswzdp9r1fHfHMd6Dq4jDpI4SFfsff705f4ZO95T/fL3ZXy3wjHiIImDdPUa0jd2v1u7433a0eO/Oe8ORg6SOEjiIF39u7Jl5juUmh+sel5SZr4f8d4K1xEHSRykT9dz7H6PdMf+HKvu9zPzpCfvrXAFcZDEQTq2hvSG36NftZ5j1bOTOtcp56+Aa4mDJA7SFe+tfGnHnus1/xh1wzzj6a6r4SriIImD9L+Yc3y5bnQ378pyBXGQxEE6Nuc4tS5ydG1p2f2bc6fmNE9GDpI4SOIgHftd2Rmn9vSc2a/9zXFGP7ObkYMkDpI4SD9+fw72MXKQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB+k/bz4+SvRHyjkAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy