Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sąd najwyższy Japonii: mężczyzna chcący zmienić się w kobietę musi przejść kastrację

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Tytuł : Japan’s top court upholds law that says people seeking gender change must sterilise themselves first | South China Morning Post...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/38

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa38
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAFI0lEQVR4nO3dSW7tOBAF0foftf8lGzXThBUJZkNKBuIM/dTZuEiaYvP+/Pz8/CP9n79vP4C+y3AIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ6hf09c9O/fVuaC5bu1K+9ccD1mvdfNY1IOLXi2cggZDqEjzcojVe7W0jpekNdGJLjg89Hzk6ANCu71WC+4Xqf5F5tl5RAyHEJnm5VHUABrhTQ4q3nB5n/+O01hrVVKnT7CyiFkOIQuNSs1wb/3qT7Fzk9WUw3EesHfskmflUPIcAh9ullJFf+1yXgEHwV2zqpd8LewcggZDqFLzcqFippqX9azAqnxl+DgVG/lC22QlUPIcAidbVbGx5RrL7iCyQDnzgremKWmn73oQ4+irzEcQn++8F8x2elu7Jy1I9XHCW7avM6nWDmEDIfQkWalNrc2NSZSOz3VN9l5jNS9Ug+/c/fT7ZSVQ8hwCB15CRbMzlrVKvx6enBMagLY+MBHrREJPqoN1hRYOYQMh9Dtl2CpRiTQ7OwEF6xNP0t9VHvClb0VvcZwCF3avKXWywiuPDUynppFfG4TmOYTHmLlEDIcQpfGVh5TPYipvsmquVimNnwTPNiLiyitHEKGQ+jsS7Bza0lWtaHt2sHjO3d9c5KYlUPIcAid7a3UOhfNHVHGy/j4FKyp3tzU8xArh5DhEHp/3UqtDZqaGLyj2Z+q/YVrswJmWTmEDIfQpVX2U92W2su0CyMg601THzUnRR9i5RAyHEKXvm+ltuHw+N2DY1KnT23V8qgNObluRa8xHEKXxlaCjz4yQF9relK3GD9456wOK4eQ4RC6tMq+9tHNkfHmZOba/LHgFl/YUszKIWQ4hN6fYLzjZn+hedZ6enP45kL7S6wcQoZD6NIq+9prsakdwALNEZDgOrWavzPWc42VQ8hwCJ19Cbaa2hertgR+54Kpzk5zxH/H1HUKrBxChkPobG8lVXXHR1JSV671g5q9py8sTglYOYQMh9Brq+wD4yMpUzu01NZpnlv+f5qVQ8hwCF36LvtH7d/yVPcn+GhnwlVw09TDTw2p7DzYIVYOIcMh9Np32afm8TYnkjU3eJlailL7LVJ/w1lWDiHDIfTaBOOp8Y6dg5tD9jvH1N6YNW9xmpVDyHAIXXoJdm7ZYO2mtUkF60c7aq3J1Nr8DiuHkOEQutSsNOcDN4fRd0ZJdoyvbdk5a2qHtAIrh5DhEHr/+1ZqZ03tJNacJzD1lu+b78esHEKGQ+j2962M1+rxRfrNPcGm9lpxbEWfZjiEbu9gvB6zajYHgakBi3Ndkhp7K7rNcAjd3rwldUxt2KU5WDO12H9nHKfW7F7z/hPoswyH0KWtJlNSdTjVLjRfr623CBqR8e6PL8H0IYZD6NK3Q+4YH5WodZqaHaLa4sfx32uElUPIcAjdXreyGp/re26IfHya1tR4kGMrus1wCN3eEywlNdjdXNsSfJTqgIyvlHxMrb7ZZ+UQMhxCn25Wmsvtg/YlaLBqizGn+lypV3APeyu6zXAIvb/KPtAc+k9N90pNJNu5aUrtpvZW9BrDIfTaDsYptcH3qanCwb2CPk7wGM31lddYOYQMh9DtVfb6RawcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ4hwyFkOIQMh5DhEDIcQoZDyHAIGQ6h/wBE/cXzsONEZQAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy