Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Sąd najwyższy Japonii: mężczyzna chcący zmienić się w kobietę musi przejść kastrację

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:
Tytuł : Japan’s top court upholds law that says people seeking gender change must sterilise themselves first | South China Morning Post...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Sąd najwyższy Japonii: mężczyzna chcący zmienić się w kobietę musi przejść kastrację

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/38

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsklEQVR4nO3dQY7kJgBA0Uwr9z9yK9ta5EsgwKaS95atGlctvjBjY/zn9/f3L/g3P2//AO4lDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SH+f/oKfn/39jewp8vm9n5+v31PHnP39u46z8l27GDlI4iCJg3R8zvFp5RxZ5+yaW4z8hs9/OzIXmf2ukd8w68TcJb/rsW/i64iDJA7So3OOTyPnztk5xMjfZ69/zM4zVj5f3tor1shBEgdJHKTX5hy7rJyzV+6znLj+cRsjB0kcJHGQvn7OMXvun51/nL7OcTMjB0kcJHGQXptz7Dofj1znmL0WMnvMt9Z2nGbkIImDJA7So3OO0+sfR655rPx9xMhc5Ml1oCu+41fyCnGQxEH6c/P/s2ftWtvxf1irMcLIQRIHSRykq/fnWLneMPtMyuxxVtal7roGc5qRgyQOkjhIx69znDiv1/FX7pXcsGfGbWtUjRwkcZDEQTp+nePEWopdazZH9gSbPWbZtV7EdQ6uIA6SOEiP3lvZ9VzriF17go0cZ9fcyL0VvoY4SOIgXbGGdHYNxInPrHy+/m158rrOCiMHSRwkcZCu3vt85f/3u/YE2+Ub9xwzcpDEQRIH6dHrHCv/j9+1HmLWrudWdv2GJxk5SOIgiYP02r2VJ+8j7Jor7Hpn2+zxrefgOuIgiYP06LOyu/a0qM/M/oYTe4eceObWdQ6uIw6SOEhX7H2+8s762ePfsF/I7PeOHP8EIwdJHCRxkB6dc+x6j0kd8/TcpT5z4tmZ4t4KVxAHSRykK94rO7tXx+xeXk++423Xmgz7c3A1cZDEQXptzjFiZZ+uXc+dnnhuZeVaiHsrXEEcJHGQrtgTbMWJtaUjx6/vWpn3zDLn4DXiIImDdPV7ZcuJc/mJ99bW8Xftb3aakYMkDpI4SK+tIZ311vWMXef7lfWt1nNwHXGQxEG6eu/zE8+mnpi7nHhX7Q3vezNykMRBEgfp6jWku+x6bmXk7yeu5Zze370YOUjiIImD9J+ac9y2f9cJ7q1wBXGQxEG6Yn+OE8dceQ52xIn30b/1Hrti5CCJgyQO0hV7n5+wcn+knD7ODfuAfTJykMRBEgfp6/fn4BwjB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQ/gFjdzhcF4d+vwAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy