Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie We Włoszech postawiono przed sądem ludzi za lajkowanie na Facebooku

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Odpowiedzialność za czyny w przestrzeni publicznej.

Przykład z Włoch na to, że można być pociągniętym do odpowiedzialności za nawet minimalny wpływ na kształt przestrzeni publicznej.

Tytuł : Staną przed sądem, bo "polajkowali" post na Facebooku - RMF24.pl...

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/25

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa25
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAEt0lEQVR4nO3dy27bQBBE0djI/3+yka0C5AI96SqSEu5ZGhRJy4Vhe178+vn5+SX9y/fdN6DnMhxChkPIcAgZDiHDIWQ4hAyHkOEQMhxChkPIcAgZDiHDIWQ4hH6ffuD7O58nmlPyeq3UvBM6Z+r3onOe3v+V3zPeQ/wO9DEMh5DhEDquOV5t6gB6pk6etXTMpHYh7bm0m3tofM+jz/73J/XxDIeQ4RBa1RyvUs916ifY1Bmb/ozT41+vNbluo/8j1icUOYs+kuEQMhxCsZojZfJsntQik3NOxj5O+05StdET2HIIGQ4hwyH0uJoj1W+RqhVOvWNtQWw5hAyHkOEQitUc7Tmek+ue9n9Mzn96ntN+mtPv7cp6xZZDyHAIGQ6hVc3RWFuxuYfJcz01zrKpRU7rj7u+5/v/unoswyFkOIS+3qWfPyW1fnUzhpKaT9pmyyFkOIQMh9BxzbH5nzu1H0bqWb559m/qj7t+fsqWQ8hwCBkOoeOxlVSN0n6mbsYpUuMml9YHhfEXWw4hwyFkOIRu24c09Vyn4yfXaswhndjMKZmI7YX633egj2c4hAyH0Go+x2kfBh3TOGdj3kajdkl9V46t6FKGQ8hwCMXmkDb2I6fzbD5L99Dez3SzVqWxXmbClkPIcAgZDqF6zUFS/RxPeHfaRKPuoWMm152w5RAyHEKGQyi2P0dj7GNTZzTeb5Ka90r3M5mLesp+DlUYDiHDIbSaQ7qpCTb7bzauddfeXKnrNu7ZlkPIcAgZDqH6PqR3rRHd1BmndUDjfW90fHvNy1/njJxFH8lwCBkOocq6lYnU/t+puZmnx6TO2fi96DynbDmEDIeQ4RCK7UPantOQms9B151o3APdT2MdkPM5FGM4hAyHUL2fY1OLTLT/77+yL4eu6xxSPY7hEDIcQqv5HJu6IdUXspojGdrbNHVvqX3ZU2w5hAyHkOEQqrzjrT1eMzmmvdfW5JwT7s+ht2Q4hAyHUGxspbFWszEu096fY3KeidTYE51zwpZDyHAIGQ6hS9/xdvpsbqxBTa2PTXnyfBRbDiHDIWQ4hGLzOV6l3pGWqlE2YxanNUHjHibnb7DlEDIcQoZDaFVzvGrvQ7q5Fn329Bjaj7y9HqcxB2XClkPIcAgZDqHVHNK73nd6qjHn48r3rUyuS8fQtSZsOYQMh5DhEIr1c7y6ay9OutbkPjdzPtrzWE+l+lpsOYQMh5DhEIr1c5we/4Q9v1P31jhmw/etqM5wCBkOoeN+js37YCc/b9QBE+19ylNzLy4dk6qeXW/NcAgZDqFL18qS1JqOK+eXtNfWNubJOp9DMYZDyHAIVdbKTjT2ON+sl9nM22j0waT6MFy3ogrDIWQ4hCprZUlj7KDxfpPU+prTGqUxNuQ73lRhOIQMh1Bl3UrbXftzbO6nMW+0PbfDlkPIcAgZDqFH1xybPT1JezyIfr7pU2mM9UzYcggZDiHDIRSrOa7cc+LVles4SGoP9dN6ot2nYsshZDiEDIfQqua49N0fob06Uu9D2czJoD3UT7W/f1sOIcMhZDiEVu+y12ez5RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiEDIeQ4RAyHEKGQ8hwCBkOIcMhZDiE/gCmgKzGu5V+7AAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy