Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Pomocna Pożyczka prawomocnie skazana

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Pozwala ocenić praktyki biznesowe firmy nie na podstawie opinii w Internecie, ale na podstawie prawomocnego wyroku. 

Tytuł : Pomocna Pożyczka prawomocnie skazana

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.example Pomocna Pożyczka prawomocnie skazana

https://niepozwalam.pl/qr/podmioty/losowy/10

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADnklEQVR4nO3dwW60NhhA0f5R3/+Ro25n0Sth4Q887TnLKBlYXIHjMebP7+/vX/Bvft4+Ac4lDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SH9PH+DnZ39/V/YU+Tzu5+/X+dRnrp7/rs+5c6xdXDlI4iCJgzQ+5vh05x5Z9+waW1w5h8+/vTIWWT3WlXNYNTF2yWM9diS+jjhI4iA9Oub4dOXeuTqGuPLz1fmP1XHGnd8vb+0V68pBEgdJHKTXxhy73Lln3/meZWL+4zSuHCRxkMRB+voxx+q9f3X8MT3PcTJXDpI4SOIgvTbm2HU/vjLPsToXsvqZb63tmObKQRIHSRykR8cc0+sfr8x53Pn5FVfGIk+uA73jO86SV4iDJA7Sn5P/z161a23H/2GtxhWuHCRxkMRBOnp/jjvzDavPpKx+zp11qbvmYKa5cpDEQRIH6dF5jl33zl339frbXeez6rQ1qq4cJHGQxEE64ruV1fmDXffmE8YKJ39348pBEgdJHKTX5jlW7ZqreHJP9F3zLr5b4TjiIImDND7mmLg3r67zmP79+tvy5Pc+d7hykMRBEgfpuP05ptdkvPX86jfuOebKQRIHSRykR+c5pucApt/d+tbeG+Y5OI44SOIgvbYn2Op9dNccxvTe53fsWj+7iysHSRwkcZDGxxxPPmOyej/etcfok88AP8mVgyQOkjhIr+0Jtutdr6t/O7EPWJ3DxNpV6zk4gjhI4iA9+t3K9HtM6lhXfl7HWj2f6XUnvlvhCOIgiYN0xHMrE+9JKdPveNt1nvbn4GjiIImDdPRzK2ViP48T9jbdNQ7bxZWDJA6SOEhH7H1+xwljiF3rP1YZc/AacZDEQTr6vbJl4l4+8d7a+vyJ54QnuHKQxEESB+m1NaSrJt4Rv/r5d0zvLzLBlYMkDpI4SK+tId21XmF13cbEdzF13DtzPCe8h9aVgyQOkjhIr405JqzOZ+xai1rjj1Wr46RprhwkcZDEQfpPjTnuePLds3f4boUjiIMkDtIR+3NMfOb08yNPPotrnoPjiIMkDtJr73h7y/S+5hPrQjy3wnHEQRIH6ev352COKwdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkP4ByDg4TSmeFq4AAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy