Przykłady

Przeglądasz konkretne przykłady działania NiePozwalam. Pozwolą one zrozumieć możliwości aplikacji w konkretnych sytuacjach.

Twierdzenie Zestawienie argumentów za i przeciw przyjmowaniu imigrantów

To dobry przykład dla elementu Twierdzenia, ponieważ:

Funkcja "Twierdzenie" pozwala sporządzić listę argumentów na poparcie lub przecących jakiejś tezie.

Jeśli szykujesz się na dyskusję w zdefiniowanym temacie, wystarczy, że wydrukujesz listę i posłużysz się nią w czasie rozmowy.

Tytuł : Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Aplikacja w trakcie budowy