Typy relacji podmiotów

Tutaj możesz decydować czy i jak są dziedziczone przewiny i zasługi w relacjach między podmiotami.

Sojusznik - Sojusznik

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Sojusznicy zadeklarowani publicznie lub de facto (co wynika ze wspólnie podejmowanych działań).

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Rodzic - Potomek

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

https://www.wykop.pl/link/4459507/prowokator-atakujacy-policje-to-filmowiec-wnuk-stalinowskiego-prokuratora/

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Znajomy - Znajomy

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Relacja nieokreślonej znajomości, w domniemaniu przyjaznej i polegającej na współpracy i wzajemnym szacunku.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Powierza urząd - Otrzymuje urząd w piastowanie

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Podmiot nadrzędny może na dobre i na złe sterować osobą, której powierza urząd.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Współdecydent, członek zarządu - organizacja zarządzana

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Członek grupy trzymającej władzę

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Grupa przedsiębiorstw - członek grupy przedsiębiorstw

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

członek grupy przedsiębiorstw

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Partia (nieformalnie) - Członek (nieformalnie)

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

To neformalna relacja z partią polityczną. Polegać może na starcie z jej listy wyborczej niezależnie od przynależności do innej partii itp.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

wspolpraca -

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

nadrzędna jednostka organizacyjn - jednostka (organizacja) podrzędn

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Dowódca - podległa osoba lub organizacja

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Reprezentuje - wyznacza jako reprezentanta

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Mocodawca - Protegowany

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

wydzielił z siebie - odłamał się, wdzielił

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wchłonął - stał się częścią

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

relacja inkorporacji lub unii

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Organizacja zrzeszająca - członek organizacji

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

relacja określa przynależność do organizacji takich jak związek zawodowy, zrzeszenia, stowarzyszenia - za wyjątkiem partii politycznych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

przekształcił się w - poprzednio był

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Transformacja tożsamości, także częściowa. To na przykład przekształcenie partii politycznej po katastrofie wizerunkowej, zmiana szyldu instytucji.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Zadeklarowany przeciwnik - wskazany jako przeciwnik

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 0/3, a w górę z siłą0/3

To relacja odwrotna do 'wsparcia wizerunkowego

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Członek rodziny - członek rodziny

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Członek najbliższej rodziny

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Użyczający wizerunek - Otrzymuje wsparcie medialne

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 3/3, a w górę z siłą3/3

Podmiot nadrzędny użycza siły swojego wizerunku do wsparcia podmiotu podległego

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uczelnia lub szkoła - uczeń

Relacja domyślnie przenosi odpowiedzialność w dół z siłą 1/3, a w górę z siłą1/3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Aplikacja w trakcie budowy