Metody ustawiania odpowiedzi

Widzisz listę możliwych sposobów określania stanowiska podmiotu publicznego na podstawie jego zachowania. Wybieraj zależnie od sytuacji i te zgodne z twoim światopoglądem

Jak aplikacja wykrywa poglądy postaci publicznych

Jak zliczane są przewiny i zasługi

Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem...

Ta biblijna wyliczanka ma bardzo głęboki sens. Osoby publiczne albo coś robią, albo mówią, że zrobią. Często kłamią, składają obietnice, których nie mają zamiaru dotrzymać, albo mówią jedno i robią drugie. Zaniedbanie (bezczynnosc, tolerancja) tez jest formą działania. np. wstrzymanie się od głosu w tym glosowaniu sejmowym

Osoba publiczna może wplywać na świat i zachowanie innych ludzi przez albo słowa (np. obietnice wyborcze ) albo dzialania (np. realizacje obietnic). Na swiat mozna odDZIALywac slowami lub czynami. Do zrobienia tego rozroznienia zainspirowala mnie praca z semiotyki pt. "wypowiedzenia dokonawcze i dokonania wypowiadalne" o performatywach. poznalem na seminarium Jerzego Pelca, semiotyka z wydz. filozofii UW. Poza tym nawiazanie do biblii...

Robocza definicja:

Czyn coś, co zmienia status prawny innych osób.

Słowa coś, jest zapowiedzią czynu, ale zamiast skutków prawnych wpływa tylko na wizerunek publiczny, a więc m.in na decyzje osób, do których słowa są skierowane. Mogą to być obietnice wyborcze, opublikowane w mediach deklaracje poglądu w jakiejś sprawie,

Zdarzenie Data Zachowanie Typ działania Punkty
Obietnica wyborcza 2007 ZA Słowa +1
Wypowiedź dla TVN 2010-11-03 ZA Słowa +1
Głosowanie w sejmie #1 2014-02-27 PRZECIW Czyny -3
Głosowanie w sejmie #2 2015-02-27 PRZECIW Wstrzymanie się -3
Łącznie -5 (-6 vs. 1) - pogląd postaci w tej kwestii to PRZECIW

Co brać pod uwagę?

Możesz sam decydować w każdym konkretnym przypadku, w jaki sposób nasze narzędzie wyznacza poglądy uczestników zdarzeń publicznych. Rozważ ten wykres zdarzeń:

działający przykład
Nazwa metody rezultat Co wyznacza odpowiedź Przykłady
Metoda nr 1. Postępek wskazany ręcznie przez użytkownika NIE Przykładowy użytkownik oznaczył ważność zdarzenia #6 (głosowanie posła w sejmie) jako '3' w skali od 0 do 3. Inne zachowania w tym samym kontekście mają ważność mniejszą Niewidoczne na wykresie
Metoda nr 2. Ostatni uczynek NIE Najświeższe zachowanie-czyn, czyli zdarzenie #9 Głosowanie posła w sejmie, wyrok wydany przez sędziego
Metoda nr 6. Bilans wszystkich zachowań NIE Bilans czynów (po 3 punkty) i słów (po 1 pkt.): 4 x 1 + 1 x 3 + 4 x -3 = +7 -12 = -5 obietnice wyborcze, wywiady, głosowania sejmowe itp.
Metody nr 4, nr 5, nr 7. Wskazania społecznościowe NIE Aplikacja sprawdza ile punktów uwagi zostało przyznane zachowanium polityka, a następnie wskazuje to znarzenie, które społecznościowo uznane zostało za decydujace. Ponieważ skala od 0 do 3 służy użytkownikom do wskazania emocji i ważności, można powiedzieć, że zdarzenie decydujące to takie, które wkurzyło użytkowników najbardziej.
5. odpowiedzialność zbiorowa wskazań użytkownika ? Aplikacja weźmie pod uwagę nie tylko zachowanie samego polityka, ale uczestnictwa w zdarzeniach wszystkich podmiotów powiązanych. W przypadku polityka będzie to partia, do której należy, koledzy z ławki.
Metoda nr 8. zachowanie kamratów ? To równie nietypowa, co cielkawa metoda. Nie bierze ona zpod uwagę zachowania samej postaci, ale zachowania postaci powiązanych. W tym wariancie - kamratów, czyli na przykład członków tej samej partii

Przykłady

Metoda 1: Twoja indywidualna decyzja

Postać może wielokrotnie ujawniać publicznie stanowisko w danej kwestii. Po prostu wskaż te z zachowań, które twoim zdaniem najtrafniej ujawnia pogląd postaci publicznej. To na przykład głosowanie sejmowe sprzeczne z wcześniejszymi zapowiedziami i obietnicami.

Metoda 2: Ostatnie zachowanie - czyn

Najświeższe stanowisko ujawnione w przestrzeni publicznej. Nie mogą być to słowa (obietnice), a rzeczywiste działanie (np. spełnienie obietnicy).

Ta metoda wymaga najwięcej wysiłku, ale jest najbardziej miarodajna.

Metoda 3: Ostatnie zachowanie - czyn lub słowa

Najświeższe stanowisko ujawnione w przestrzeni publicznej - mogą być to słowa (obietnice) albo rzeczywiste działanie (np. spełnienie obietnicy).

Metoda 4: Najczęsciej oceniane

Te stanowisko, które zostało najczęściej ocenione (aprobata lub potępienie) przez użytkowników.

Metoda 5: Największa ważność (społecznościowo)

Stanowisko, które dostało społecznościowo najwięcej punktów uwagi (to te w skali od 0 do 3.

Metoda 6: Bilans wszystkich zachowań

Spośród wszystkich zdarzeń, w których postać publiczna wraz z postaciami powiązanymi wyraziła opinię na dany temat, wyliczana jest średnia.

Przykład: partia polityczna dwa razy głosowała w kwestii kwoty wolnej od podatku, ale mniej więcej w tym samym czasie cztery razy obiecała działania obniżenie podatków.

W rezultacie mechanizm zlicza punkty ujemne i dodatnie.

Przykład wyliczenia: 4 x 1 + 1 x 3 + 4 x -3 => +7 -12 => -5

Opis: podmiot badany cztery razy słowami był na TAK, jeden raz czynem na TAK, ale też cztery razy czynami na NIE. Wynik: pogląd postaci jest na NIE.

Metoda 7:Bilans konkretnych wskazań

Choć to metoda podatna na manipulacje, możesz też za wyznacznik poglądów postaci wybrać łączną wagę jej zachowania przyznaną przez wszystkich użytkowników NiePozwalam.

Metoda 8: Bilans zachowań postaci powiązanych

Ktoś działający w grupie często nie ma możliwości działania i mówienia zgodnie z własnymi poglądami. Albo będzie krakał tak jak reszta, albo zostanie wyrzucony.

Ta metoda jest dobra do wyłapania ludzi bez stałych poglądów.

Postępki powiązanych

Postępki nie samej postaci, ale podmiotów powiązanych: podległych, nadrzędnych i kamratów

captions.

Ustaw ważność

Postępek oceniany

Postępek postaci najczęściej oceniany (negatywnie lub pozytywnie) przez użytkowników.

captions.

Ustaw ważność

Bilans ważony

Ważności i karmy wszystkich uczynków tej postaci w kontekście danej kwestii (tzn. pytania naprowadzającego np. "kwestia kary śmierci").

captions.

Ustaw ważność

Bilans postępków

Najpopularniejsze zdarzenie, tzn. te, któremu użytkownicy najczęściej przyznają wagę (w skali 0-3)

captions.

Ustaw ważność

Bilans czynów

Najczęściej oceniany przez innych użytkowników (pozytywnie lub negatywnie)

captions.

Ustaw ważność

Ostatni czyn (nie słowa)

Najnowszy postępek tej postaci - czyn lub słowa (np. głosowanie w sejmie, obietnica wyborcza)

captions.

Ustaw ważność

Ostatni postępek

Najnowsze zdarzenie typu CZYN (np. głosowanie w sejmie). „Czyn” to działanie, „słowa” to zapowiedź działania, obietnica, deklaracja.

captions.

Ustaw ważność

Twoja decyzja

Ty sam wskaż postępek tej postaci publicznej, który wg ciebie jest tożsamy z poglądem postaci. Ustawiasz to przeglądając postępki i ustawiając ważność postępku na wartość 3

captions.

Ustaw ważność

Aplikacja w trakcie budowy