Metody ustawiania odpowiedzi

Widzisz listę możliwych sposobów określania stanowiska podmiotu publicznego na podstawie jego zachowania. Wybieraj zależnie od sytuacji i te zgodne z twoim światopoglądem

Jak aplikacja wykrywa poglądy postaci publicznych

TABELA: Przykład zestawienia chronologii poglądów użytkownika i parlamentarzysty

Postępki powiązanych

Postępki nie samej postaci, ale podmiotów powiązanych: podległych, nadrzędnych i kamratów

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Postępek oceniany

Postępek postaci najczęściej oceniany (negatywnie lub pozytywnie) przez użytkowników.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Bilans ważony

Ważności i karmy wszystkich uczynków tej postaci w kontekście danej kwestii (tzn. pytania naprowadzającego np. "kwestia kary śmierci").

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Bilans postępków

Najpopularniejsze zdarzenie, tzn. te, któremu użytkownicy najczęściej przyznają wagę (w skali 0-3)

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Bilans czynów

Najczęściej oceniany przez innych użytkowników (pozytywnie lub negatywnie)

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Ostatni czyn (nie słowa)

Najnowszy postępek tej postaci - czyn lub słowa (np. głosowanie w sejmie, obietnica wyborcza)

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Ostatni postępek

Najnowsze zdarzenie typu CZYN (np. głosowanie w sejmie). „Czyn” to działanie, „słowa” to zapowiedź działania, obietnica, deklaracja.

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Twoja decyzja

Ty sam wskaż postępek tej postaci publicznej, który wg ciebie jest tożsamy z poglądem postaci. Ustawiasz to przeglądając postępki i ustawiając ważność postępku na wartość 3

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Aplikacja w trakcie budowy