Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

Piotr Grzelak

Aktywność: Aktywny |

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Niezdefiniowana
Aktywność
Aktywny
Imię i nazwisko
Imiona: Piotr Nazwisko: Grzelak

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis
(brak opisu)

Kontakt i sugestie

Strona domowa
Strona domowa: Brak danych
Wikipedia
Wikipedia
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

W zdarzeniu #12606 uczestniczył Piotr Grzelak---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, działając z ramienia sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz, odmawia przystąpienia do publicznej debaty kandydatów. Wg Onetu: W swoistym akcie desperacji Marek Skiba sam wysłał esemesa do wiceprezydenta Piotra Grzelaka. - Dzwoniłem, wiceprezydent Grzelak nie podnosił telefonu. Wreszcie napisałem esemesa, gdzie się przedstawiłem i poprosiłem o kontakt. Nie dostałem odpowiedzi.. Onet pisze dalej tak: Niektóre tezy i wypowiedzi Brauna, zdaniem sztabu Dulkiewicz, wychodzą poza ramy normalnej dyskusji i nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. (...) Ale wiceprezydent Grzelak w rozmowie z Onetem podkreśla, że niedawna konferencja, na której razem wystąpili kontrkandydaci Dulkiewicz, po części skreśla również Skibę. - Takimi wystąpieniami legitymizuje on Grzegorza Brauna - uważa Grzelak.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: W historii zdarzało się już, że osoby o antydemokratycznym nastawieniu próbowały wykorzystywać instrumenty demokratyczne do promocji swoich poglądów. Tak jest i w tym przypadku. Z jednej strony pojawia się retoryka wykluczająca poszczególne grupy społeczne w Gdańsku, z drugiej krytyka systemu demokratycznego
zzz

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Podlegli: 0

Nadrzędni: 1

To Partia dla PG , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
2006
?

Kamraci:

Ilość kamratów: 1675

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych E-mail kontaktowy: Brak danych Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: messages.improve_content

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entity Piotr Grzelak

https://niepozwalam.pl/qr/ent/11410

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsklEQVR4nO3dwY6kNhRA0Uwr///JrWxrkSsZmQeu5Jw1BWjmCtxg4M/v7+9f8G9+3t4BziUOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhIf09v4Ofn/v7qnSKf29p578jOPq/s212m363iyEESB0kcpPExx6eJccDKubyWqf2ZHtO8NR66vK3HtsTXEQdJHKRHxxyfVs6dK+fmz2U+13l1nFHjiavjjJ3ly1vvinXkIImDJA7Sa2OOu6yMLXbO6yvjj7uuf5zGkYMkDpI4SF8/5ti5bnF1/RPXOU7myEESB0kcpNfGHHedj6+e43fGHzvbXdmf0zhykMRBEgfp0THHk/MfV/Zh4r7JyvIn/Dus+I695BXiIImD9Ofkv7MnXJ3/8X/79/nkyEESB0kcpKPfz3HXfZCr80M/7Tz/srKtk+eoOnKQxEESB+m46xzTz6FMuOteyWlzVB05SOIgiYN03HWOnfdtTF+rKDtjhYlt3cWRgyQOkjhI42OOt96LNXFPpJa/+tvi3gpfQxwkcZDG761MP6Mx/ezJzv6srH/lmof3kHIccZDEQXptPsfO3+53zdMsO/dcJn5b6zGfg9eIgyQO0qNjjievN3y6axzw1rs3XOfgOOIgiYP02hzSib/7d/ZnZe7q9Ll/+nu2VzlykMRBEgfpa+aQ3vUM7c5vp+d4ms/B1xAHSRyk1+aQ3vX8SP32hLmxO/NITniGxZGDJA6SOEiPfm/l6jny6jMd03NFV74xO3E9ptYzzZGDJA6SOEivfVf2rnsZV5efuL6ysvxd37815uAI4iCJg/TovZUTnomdfkfZk9+XcW+F14iDJA7Scd9buWri+duJ77ft7E8x5uA14iCJg3Tc91ZW7Jxrd77PcnU9tc677tdMc+QgiYMkDtLRc0g/7czN3Fnmye/AHfdszuja+WriIImDdPQc0ulz8PQ3aXeu8Zzwrg5HDpI4SOIgvTbmmLDzjOtd5/KJazm1jOscvEYcJHGQ/lNjjonv1O8sP8F1Do4gDpI4SK+NOSbOnSvXAK6+P2PnXSAr291Z5zRHDpI4SOIgPTrmeOvcuWJljHJ1/FFq+RPeA/bp3P8tXicOkjhIX/9+DuY4cpDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIHSRwkcZDEQRIH6R8KxhRH67N1oQAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy