Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Himalaje urzędniczej arogancji w Gdańsku. Dulkiewicz i jej urzędnicy w akcji - Wykop.pl...

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

W zdarzeniu #12606 uczestniczył Aleksandra Dulkiewicz---(brak tytułu)...

Co zrobił... (felieton)

Aleksandra Dulkiewicz, jako kandydatka na urząd prezydenta Gdańska odmawia przystąpienia do debaty wyborczej z pozostałymi kandydatami.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)

W zdarzeniu #12606 uczestniczył Piotr Grzelak---(brak tytułu)...

Co zrobił... (felieton)

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, działając z ramienia sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz, odmawia przystąpienia do publicznej debaty kandydatów. Wg Onetu: W swoistym akcie desperacji Marek Skiba sam wysłał esemesa do wiceprezydenta Piotra Grzelaka. - Dzwoniłem, wiceprezydent Grzelak nie podnosił telefonu. Wreszcie napisałem esemesa, gdzie się przedstawiłem i poprosiłem o kontakt. Nie dostałem odpowiedzi.. Onet pisze dalej tak: Niektóre tezy i wypowiedzi Brauna, zdaniem sztabu Dulkiewicz, wychodzą poza ramy normalnej dyskusji i nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. (...) Ale wiceprezydent Grzelak w rozmowie z Onetem podkreśla, że niedawna konferencja, na której razem wystąpili kontrkandydaci Dulkiewicz, po części skreśla również Skibę. - Takimi wystąpieniami legitymizuje on Grzegorza Brauna - uważa Grzelak.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: W historii zdarzało się już, że osoby o antydemokratycznym nastawieniu próbowały wykorzystywać instrumenty demokratyczne do promocji swoich poglądów. Tak jest i w tym przypadku. Z jednej strony pojawia się retoryka wykluczająca poszczególne grupy społeczne w Gdańsku, z drugiej krytyka systemu demokratycznego

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Himalaje urzędniczej arogancji w Gdańsku. Dulkiewicz i jej urzędnicy w akcji - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: Zdarzenie Himalaje urzędniczej arogancji w Gdańsku. Dulkiewicz i jej urzędnicy w akcji - Wykop.pl...

https://niepozwalam.pl/qr/eve/12606

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADvUlEQVR4nO3dwarcNgBA0Sb0/z/50e0EekFCkq1pz1mGiceEi63IsubXz8/PX/Bvfr99AtxLHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkMRBEgdJHCRxkP4+/QW/f+/vr/YU+fyulX1HVs555Nx2Ob23iisHSRwkcZCOjzk+nRgHjNzL6zN1PqfHNG+Nh6a/67Fv4uuIgyQO0qNjjk8j986Re/PnZz6POTvOqPHE7Dhj5fPlrb1iXTlI4iCJg/TamGOXkbHFyn19ZPyxa/7jNq4cJHGQxEH6+jHHyrzF7PFPzHPczJWDJA6SOEivjTl23Y9n7/Er44+V7x05n9u4cpDEQRIH6dExx5PrH0fO4cRzk5HP3/DvMOI7zpJXiIMkDtKvm/+ffcKutaX/B64cJHGQxEG6en+OXc9BZteHlpU5jJU5lbfGPa4cJHGQxEF6dJ5j5R2Tq+/Nm56V3LZG1ZWDJA6SOEivzXOcmGNYOYeR75o9zsoxi3kOriAOkjhIV+wJtnJfn92fdGVd5679x8p18zePfRNfRxwkcZCuXkO6Mg7Y9e7JrBNzHvYh5TriIImDdMUa0l17nM+OP2bPZ9d+HvXn1nPwNcRBEgfptXmOJ8cKI+cwcsy39t4wz8F1xEESB+mKeY4Ru9ac3rw/xw3n8Mf3PvZNfB1xkMRBuu5d2ZHPj/zdkXPY9f7IrjGB9Rx8DXGQxEE6PuY4/Vvtb/0W/MpzmdnPv/UOiysHSRwkcZAefVd21zsdK7/1OnI+I/f1XfuQzvJshSuIgyQO0hX7c4zY9Y7r6TUTu45vfw6uJg6SOEiPPls5MW5Y2St91znM/t2RY771zOiTKwdJHCRxkI7Pc8zeF0/cR9+6l8+Ob277jfu7zoariIMkDtLXvCv7adezj9l902ePU8e8YRw2wpWDJA6SOEjXrSEtJ34rbuQ4u56hzK7hKN5b4QriIImDdPUa0pW1F7Pvnpz4rbgTe6VbQ8oVxEESB+m1Mcdps++47tpb7PReI+Y5uII4SOIg/afGHCt7Zsx+ftd+G7PMc3AFcZDEQXptzPHW/qez+2eceHe37NqXfRdXDpI4SOIgPTrmeGs+YGXtyIn3bEeey7y1D9gnVw6SOEjiIL32W/bcz5WDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEj/AJzrHTiuTrtgAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy