Piotr Grzelak Zdarzenia 1 Powiązania 1
PO - Platforma Obywatelska
Przynależność: PO: PO - Platforma Obywatelska

Piotr Grzelak: 1 stanowisk(a) publiczne

W zdarzeniu #12606 uczestniczył Piotr Grzelak---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, działając z ramienia sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz, odmawia przystąpienia do publicznej debaty kandydatów. Wg Onetu: W swoistym akcie desperacji Marek Skiba sam wysłał esemesa do wiceprezydenta Piotra Grzelaka. - Dzwoniłem, wiceprezydent Grzelak nie podnosił telefonu. Wreszcie napisałem esemesa, gdzie się przedstawiłem i poprosiłem o kontakt. Nie dostałem odpowiedzi.. Onet pisze dalej tak: Niektóre tezy i wypowiedzi Brauna, zdaniem sztabu Dulkiewicz, wychodzą poza ramy normalnej dyskusji i nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. (...) Ale wiceprezydent Grzelak w rozmowie z Onetem podkreśla, że niedawna konferencja, na której razem wystąpili kontrkandydaci Dulkiewicz, po części skreśla również Skibę. - Takimi wystąpieniami legitymizuje on Grzegorza Brauna - uważa Grzelak.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: W historii zdarzało się już, że osoby o antydemokratycznym nastawieniu próbowały wykorzystywać instrumenty demokratyczne do promocji swoich poglądów. Tak jest i w tym przypadku. Z jednej strony pojawia się retoryka wykluczająca poszczególne grupy społeczne w Gdańsku, z drugiej krytyka systemu demokratycznego
zzz
Podpowiedzi

Pomoc - jak przeglądać stanowiska podmiotów publicznych

  • Uczestnicy życia publicznego mówią, że coś zrobią, albo to robią. SIłą rzeczy wpływają na inne postaci... w tym zwykłych obywateli i konsumentów.
  • Zachowanie postaci zachodzi zawsze w jakimś kontekście. Ten kontekst określają tzw. pytania naprowadzające .

Zastosowanie praktyczne:

Kliknij na pytanie które Użycie frazy "Polskie obozy śmierci" aby zobaczyć listę tych, którzy frazy użyli. Będziesz mógł

  • Oceniać poszczególne postępki rozmaitych postaci. W ten sposób budujesz tym postaciom karmę - historia ich aktywności publicznej będzie oceniana.
  • Pozwoli to stworzyć tzw. ranking mniejszego zła. Idąc na zakupy będziesz w stanie wybrać produkt producenta, którego bilans aprobaty i dezaprobaty jest najlepszy - względem dowolnych kryteriów.

Aplikacja w trakcie budowy