INSTRUKCJE Krok po kroku

Tak wygląda scenariusz użycia aplikacji Niepozwalam

Podmioty to aktorzy życia społecznego zdolni do podejmowania autonomicznych decyzji, a więc podlegający ocenom etycznym i moralnym.

Produkty i usługi to obiekty wymiany między klientami a dostawcami, sprzedawcami lub bezpośrednio producentami.

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Raporty o zachowaniu postaci służą do prześwietlania poglądów i dorobku konkretnych postaci publicznych. Wystarczy, że wskażesz postać, a zobaczysz wszystkie jej uczynki.

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej precyzyjne naprowadzenia na konkretną kwestię. Pozwalają m.in. na określenie przybliżonej odpowiedzi, dzięki czemu możesz określić z grubsza kto ma podobne, a kto przeciwne poglądy.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Postacie publiczne powiązane są relacjami - co pozwala delegować odpowiedzialność na sponsorów, producentów, właścicieli, członków partii. Zależnie od twoich dowolnie zmienianych kryteriów możesz rozliczyć z przewin nie tylko osobę bezpośrednio odpowiedzialną, ale i postacie z nią powiązane.

Ranking mniejszego zła to lista postaci określonego typu (np. polityk). Możesz taki ranking sortować wedle dowolnych kryteriów, które uznasz za ważne.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Oceniając zachowania uczestników zdarzeń publicznych budujesz ich karmę. To najlepszy ze sposobów na zbudowanie rankingu mniejszego zła. Twoje decyzje są używane (anonimowo) także przez innych użytkowników NiePozwalam.

Panel zarzadzania wzorcem decyzyjnym umożliwia dostrojenie działania aplikacji do sposobu, w jaki podejmujesz decyzje: jak postrzegasz związki przyczyna-skutek oraz jak widzisz kwestie dziedziczenia odpowiedzialności za słowa i czyny.

Tematy to pakiety pytań naprowadzających. Służą odsianiu tych kwestii, które w danej chwili albo ogólnie nie są dla ciebie ważne.

Wzorce to gotowe pakiety reakcji na zachowanie uczestników zdarzeń publicznych - to także bezobsługowy sposób ustawienia własnych poglądów. Pożyczasz je od postaci, światopoglądu itp. z którymi się identyfikujesz.

Zobacz na którą partię głosowałby Piłsudski

Grupy zadaniowe tworzą się dynamicznie (automatycznie) z ludzi, którzy mają zbliżone poglądy. Służą do skrzykiwania się do działania w kwestiach pojawiających się w życiu publicznym.

Aplikacja „tacy jak mi” pomaga zidentyfikować postacie publiczne, które są zbieżne, lub rozbieżne poglądami do ciebie, lub do siebie nawzajem.

Akcje to inicjatywy, inspiracje albo kampanie, których celem jest dotarcie do ludzi, których uczestnictwo jest potrzebne do wywarcia realnego wpływu na bieg zdarzeń.

Przeciwdziałania to konkretne zdarzenia w przestrzeni publicznej, które w jakiś sposób wywarły wpływ na bieg zdarzeń, a więc mogą stać się inspiracją dla innych.

Taktyki to pewne sposoby wywierania wpływu na przestrzeń publiczną i jej uczestników. Służą inspiracji i pozwalają zorientować się w możliwościach działania.

W przygotowaniu

Funkcja jest nadal w przygotowaniu. Zajrzyj ponownie za jakiś czas.

Chcesz nam pomóc? Zadeklaruj umiejętności

Important variables
Task: step_by_step
Itemkind: pages
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme
Current theme: Obrien

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface

Ciacho colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

Wzorzec

Exemplar: .