Używanie aplikacji krok po kroku

Podmioty to aktorzy życia społecznego zdolni do podejmowania autonomicznych decyzji, a więc podlegający ocenom etycznym i moralnym.

Do czego służy element podmioty

Czym są

Podmioty publiczne na użytek aplikacji NiePozwalam definiujemy jako te osoby, firmy lub organizacje, które działają, lub wpływają na stan przestrzeni publicznej lub stan prawny innych osób.

Jak ich używać?

Firmy, politycy, partie działają słowami i czynami w przestrzeni publicznej. Biorą udział w zdarzeniach oraz wchodzą we wzajemne relacje. Możesz śledzić ich zachowanie iprzyznawać punkty kar i zasług. Śledzenie relacji pozwoli wykryć właściciela marki lub obciążyć partię za czyny polityka (lub odwrotnie).

Inna podpowiedź jak używać

Podmioty, czyli firmy, osoby publiczne, instytucje itp podlegają ocenie etycznej i moralnej. Gdy uczestniczą w zdarzeniach, siłą rzeczy ujawniają swoje poglądy. Dzięki temu użytkownik może przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Prosta definicja

Podmioty to aktorzy życia społecznego zdolni do podejmowania autonomicznych decyzji, a więc podlegający ocenom etycznym i moralnym.

Produkty i usługi to obiekty wymiany między klientami a dostawcami, sprzedawcami lub bezpośrednio producentami.

Do czego służy element Produkty

Czym są

help.help_what_are_commodities

Jak ich używać?

Inna podpowiedź jak używać

Produkty i marki mogą być obiektem bojkotu lub wsparcia - zależnie od tego, jak ocenisz zachowanie ich producenta lub właściciela.

Opis działania

Prosta definicja

Produkty i usługi to obiekty wymiany między klientami a dostawcami, sprzedawcami lub bezpośrednio producentami.

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Raporty o zachowaniu postaci służą do prześwietlania poglądów i dorobku konkretnych postaci publicznych. Wystarczy, że wskażesz postać, a zobaczysz wszystkie jej uczynki.

Do czego służy element Stanowiska uczestników zdarzeń

Czym są

To jest deklaracja lub działanie, którymi osoba publiczna wpływa na rzeczywistość. Każde stanowisko może być punktem zaliczanym przy decyzji za pomocą wyboru mniejszego zła - do tego musisz ustawić swoje odpowiedzi naprowadzające.

Jak ich używać?

Osądź zachowanie postaci. Gdy w ten sposób przyznasz punkt dodatni i ujemny, zaliczy się on do dorobku podmiotów powiązanych. Np. partia polityczna zbierze wszystkie punkty odpowiedzialności za swoich członków.

Inna podpowiedź jak używać

Stanowiska uczestników to opis ich zachowania w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub — ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Oceniaj ten wpływ i twórz swoją czarną i białą listę.

Opis działania

Stanowiska podmiotów służą do wskazywania kto i co zrobił, a także wskazują kwestię (pytanie naprowadzające), w której zachowanie jest zajęciem stanowiska.

Prosta definicja

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej precyzyjne naprowadzenia na konkretną kwestię. Pozwalają m.in. na określenie przybliżonej odpowiedzi, dzięki czemu możesz określić z grubsza kto ma podobne, a kto przeciwne poglądy.

Do czego służy element Pytania naprowadzające

Czym są

Pytania to czasami zaledwie pytania naprowadzające, pomagające zdefiniować kontekst zachowania uczestników zdarzeń. W niektórych przypadkach są precyzyjnym zapytaniem o konkretny pogląd.

Jak ich używać?

Zamiast określać poglądy, pytania naprowadzają na konkretne przypadki. Za ich pomocą wykrywasz, czy między uczestnikiem zdarzenia, a tobą istnieje różnica poglądów. Pytania służą też do filtrowania treści, które cię interesują.

Inna podpowiedź jak używać

Pytania naprowadzające mają dwie funkcje: ustawiając ich ważność możesz odfiltrować tematy, które cię interesują. Ustawiając odpowiedź naprowadzającą, dokonujesz wstępnej selekcji podmiotów o poglądach przeciwnych lub podobnych. Uważaj! Pytania nie służą do określenia poglądów - one są jedynie „drogowskazami” do konkretnych przypadków (zdarzeń).

Pytanie naprowadzające nie określa poglądów. Pozwala jedynie wskazać przykłady z życia wzięte, w których może zajść do różnicy poglądów.

Opis działania

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej ogólne kwestie, w których zajmują stanowisko uczestnicy życia publicznego. Technicznie: są sposobem wstępnego i przybliżonego określenia, czy poglądy są zgodne.

Prosta definicja

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej precyzyjne naprowadzenia na konkretną kwestię. Pozwalają m.in. na określenie przybliżonej odpowiedzi, dzięki czemu możesz określić z grubsza kto ma podobne, a kto przeciwne poglądy.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Do czego służy element Stanowiska uczestników zdarzeń

Czym są

To jest deklaracja lub działanie, którymi osoba publiczna wpływa na rzeczywistość. Każde stanowisko może być punktem zaliczanym przy decyzji za pomocą wyboru mniejszego zła - do tego musisz ustawić swoje odpowiedzi naprowadzające.

Jak ich używać?

Osądź zachowanie postaci. Gdy w ten sposób przyznasz punkt dodatni i ujemny, zaliczy się on do dorobku podmiotów powiązanych. Np. partia polityczna zbierze wszystkie punkty odpowiedzialności za swoich członków.

Inna podpowiedź jak używać

Stanowiska uczestników to opis ich zachowania w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub — ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Oceniaj ten wpływ i twórz swoją czarną i białą listę.

Opis działania

Stanowiska podmiotów służą do wskazywania kto i co zrobił, a także wskazują kwestię (pytanie naprowadzające), w której zachowanie jest zajęciem stanowiska.

Prosta definicja

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Postacie publiczne powiązane są relacjami - co pozwala delegować odpowiedzialność na sponsorów, producentów, właścicieli, członków partii. Zależnie od twoich dowolnie zmienianych kryteriów możesz rozliczyć z przewin nie tylko osobę bezpośrednio odpowiedzialną, ale i postacie z nią powiązane.

Do czego służy element Powiązania między podmiotami

Czym są

Powiązania między podmiotami pozwalają zarządzać odpowiedzialnością zbiorową. Umożliwiają stworzenie czarnych i białych list podmiotów w sieci zależności.

Jak ich używać?

Powiązania między podmiotami służą nie tylko do ujawniania dawnych i aktualnych związków między podmiotami. Ich funkcją jest dwukierunkowe przenoszenie odpowiedzialności za słowa i czyny - zgodnie z regułami ustawionymi przez każdego użytkownika z osobna.

Inna podpowiedź jak używać

Nadając wagę relacjom między podmiotami możesz decydwać, jak dana relacja przenosi odpowiedzialność.

Opis działania

Prosta definicja

Relacje między podmiotami pozwalają stwierdzić istnienie między nimi jakiegoś związku, np. przynależności partyjnej, sponsorowania. Umożliwiają rozliczanie podmiotu z czynów i słów podmiotów powiązanych.

Ranking mniejszego zła to lista postaci określonego typu (np. polityk). Możesz taki ranking sortować wedle dowolnych kryteriów, które uznasz za ważne.

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Do czego służy element Stanowiska uczestników zdarzeń

Czym są

To jest deklaracja lub działanie, którymi osoba publiczna wpływa na rzeczywistość. Każde stanowisko może być punktem zaliczanym przy decyzji za pomocą wyboru mniejszego zła - do tego musisz ustawić swoje odpowiedzi naprowadzające.

Jak ich używać?

Osądź zachowanie postaci. Gdy w ten sposób przyznasz punkt dodatni i ujemny, zaliczy się on do dorobku podmiotów powiązanych. Np. partia polityczna zbierze wszystkie punkty odpowiedzialności za swoich członków.

Inna podpowiedź jak używać

Stanowiska uczestników to opis ich zachowania w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zdarzeń coś mówią, robią lub — ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Oceniaj ten wpływ i twórz swoją czarną i białą listę.

Opis działania

Stanowiska podmiotów służą do wskazywania kto i co zrobił, a także wskazują kwestię (pytanie naprowadzające), w której zachowanie jest zajęciem stanowiska.

Prosta definicja

Stanowiska uczestników zdarzeń to konkretne zachowania aktorów życia publicznego, które zostało przypisane jako takie, które świadczy o poglądach w kwestii wskazanej w pytaniu naprowadzającym.

Oceniając zachowania uczestników zdarzeń publicznych budujesz ich karmę. To najlepszy ze sposobów na zbudowanie rankingu mniejszego zła. Twoje decyzje są używane (anonimowo) także przez innych użytkowników NiePozwalam.

Panel zarzadzania wzorcem decyzyjnym umożliwia dostrojenie działania aplikacji do sposobu, w jaki podejmujesz decyzje: jak postrzegasz związki przyczyna-skutek oraz jak widzisz kwestie dziedziczenia odpowiedzialności za słowa i czyny.

(patrz wyżej)

Do czego służy element Pytania naprowadzające

Czym są

Pytania to czasami zaledwie pytania naprowadzające, pomagające zdefiniować kontekst zachowania uczestników zdarzeń. W niektórych przypadkach są precyzyjnym zapytaniem o konkretny pogląd.

Jak ich używać?

Zamiast określać poglądy, pytania naprowadzają na konkretne przypadki. Za ich pomocą wykrywasz, czy między uczestnikiem zdarzenia, a tobą istnieje różnica poglądów. Pytania służą też do filtrowania treści, które cię interesują.

Inna podpowiedź jak używać

Pytania naprowadzające mają dwie funkcje: ustawiając ich ważność możesz odfiltrować tematy, które cię interesują. Ustawiając odpowiedź naprowadzającą, dokonujesz wstępnej selekcji podmiotów o poglądach przeciwnych lub podobnych. Uważaj! Pytania nie służą do określenia poglądów - one są jedynie „drogowskazami” do konkretnych przypadków (zdarzeń).

Pytanie naprowadzające nie określa poglądów. Pozwala jedynie wskazać przykłady z życia wzięte, w których może zajść do różnicy poglądów.

Opis działania

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej ogólne kwestie, w których zajmują stanowisko uczestnicy życia publicznego. Technicznie: są sposobem wstępnego i przybliżonego określenia, czy poglądy są zgodne.

Prosta definicja

Pytania naprowadzające to mniej lub bardziej precyzyjne naprowadzenia na konkretną kwestię. Pozwalają m.in. na określenie przybliżonej odpowiedzi, dzięki czemu możesz określić z grubsza kto ma podobne, a kto przeciwne poglądy.

Tematy to pakiety pytań naprowadzających. Służą odsianiu tych kwestii, które w danej chwili albo ogólnie nie są dla ciebie ważne.

Do czego służy element Tematy

Czym są

help.help_what_are_topics

Jak ich używać?

Inna podpowiedź jak używać

Tematy to sposób filtrowania treści w całym portalu. Wyłączając temat POLITYKA możesz sprawić, że treści związane decyzjami obywatelskimi przestaną być dla ciebie widoczne.

Opis działania

Prosta definicja

Tematy to pakiety pytań naprowadzających. Służą odsianiu tych kwestii, które w danej chwili albo ogólnie nie są dla ciebie ważne.

Wzorce to gotowe pakiety reakcji na zachowanie uczestników zdarzeń publicznych - to także bezobsługowy sposób ustawienia własnych poglądów. Pożyczasz je od postaci, światopoglądu itp. z którymi się identyfikujesz.

Do czego służy element Wzorce

Czym są

Co to są wzorce?

Jak ich używać?

Wzorzec to zestaw gotowych odpowiedzi na pytania naprowadzające oraz sądów na temat podmiotów takich jak partie, politycy, producenci. Jeśli pożyczaczysz lub sklonujesz ustawienia wzorca, twój wzorzec decyzji ustawi się bezobsługowo.

Inna podpowiedź jak używać

Wzorce pozwalają ustawić jednym kliknięciem wszystkie twoje decyzje. Wybierz taki, z którym się najbardziej identyfikujesz. Jeśli cenisz sobie dokładność, zamiast wzorca ustaw swoje pytania naprowadzające.

Opis działania

Prosta definicja

Wzorce to gotowe pakiety reakcji na zachowanie uczestników zdarzeń publicznych - to także bezobsługowy sposób ustawienia własnych poglądów. Pożyczasz je od postaci, światopoglądu itp. z którymi się identyfikujesz.

Zobacz na którą partię głosowałby Piłsudski

Pomysł jest wręcz banalny. Wzorzec decyzyjny Józefa Piłsudskiego budowany jest w oparciu nie o bieżące wydarzenia omawiane w mediach, ale o literaturę historyczną i publicystyczną - ze szczególnym naciskiem na literaturę okresu lat 30t-tych XX wieku.

Grupy zadaniowe tworzą się dynamicznie (automatycznie) z ludzi, którzy mają zbliżone poglądy. Służą do skrzykiwania się do działania w kwestiach pojawiających się w życiu publicznym.

Do czego służy element Grupy zadaniowe

Czym są

help.help_what_are_taskgroups

Jak ich używać?

Grupa zadaniowa to zespół osób, które chcą wykonać jakieś konkretne zadanie. Lider grupy ma możliwość szukania kandydatów wśród najbardziej zbieżnych poglądami, lub tych, którzy podjęli konkretny osąd w danej sprawie.

Inna podpowiedź jak używać

Grupy zadaniowe - to system komunikacji pozwalający koordynować działania tych, którzy chcą je podjąć. Grupa może na przykład koncentrować się na zgłaszaniu zdarzeń związanych z konkretnym pytaniem naprowadzającym.

Opis działania

Prosta definicja

Grupy zadaniowe tworzą się dynamicznie (automatycznie) z ludzi, którzy mają zbliżone poglądy. Służą do skrzykiwania się do działania w kwestiach pojawiających się w życiu publicznym.

Aplikacja „tacy jak mi” pomaga zidentyfikować postacie publiczne, które są zbieżne, lub rozbieżne poglądami do ciebie, lub do siebie nawzajem.

Akcje to inicjatywy, inspiracje albo kampanie, których celem jest dotarcie do ludzi, których uczestnictwo jest potrzebne do wywarcia realnego wpływu na bieg zdarzeń.

Do czego służy element Akcje

Czym są

Czym są akcje?

Jak ich używać?

Akcja to zaproponowany przez kogoś sposób odpowiedzi na pytanie naprowadzające lub osąd zachowania uczestników zdarzeń publicznych.

Inna podpowiedź jak używać

Akcja to propozycja jak ocenić uczestnika zdarzenia lub uczestników zdarzeń podobnych (wg pytania naprowadzającego) . Pozwala hurtowo dodać uczestników zdarzenia do czarnej bądź białej listy.

Opis działania

Prosta definicja

Akcje to inicjatywy, inspiracje albo kampanie, których celem jest dotarcie do ludzi, których uczestnictwo jest potrzebne do wywarcia realnego wpływu na bieg zdarzeń.

Przeciwdziałania to konkretne zdarzenia w przestrzeni publicznej, które w jakiś sposób wywarły wpływ na bieg zdarzeń, a więc mogą stać się inspiracją dla innych.

Taktyki to pewne sposoby wywierania wpływu na przestrzeń publiczną i jej uczestników. Służą inspiracji i pozwalają zorientować się w możliwościach działania.

Do czego służy element Kontrakcje

Czym są

help.help_what_are_counteractions

Jak ich używać?

Kontrakcje to działania oddolne, w wykonaniu osób niepublicznych, a będące reakcją na coś, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Mogą być zarówno inspiracją, jak i przestrogą.

Inna podpowiedź jak używać

help.guidingtip_how_use_counteractions

Opis działania

Prosta definicja

Przeciwdziałania to konkretne zdarzenia w przestrzeni publicznej, które w jakiś sposób wywarły wpływ na bieg zdarzeń, a więc mogą stać się inspiracją dla innych.

W przygotowaniu

Funkcja jest nadal w przygotowaniu. Zajrzyj ponownie za jakiś czas.

Chcesz nam pomóc? Zadeklaruj umiejętności

Aplikacja w trakcie budowy