Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Sejm uchwala prawo penalizujące użycie frazy "polskie obozy śmierci".

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Joanna Scheuring-Wielgus---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Adam Szłapka---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Stanisław Huskowski---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Stefan Niesiołowski---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Jacek Protasiewicz---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PO - Platforma Obywatelska---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Partia wstrzymała się od głosu w głosowaniu przeciw przyjęciu ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady". Poprawka klubu PO miała na celu m.in. zmianę słów o "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów" na słowa o "zbrodniach banderowskich nacjonalistów". Marcin Święcicki (PO) tłumaczył, że takie sformułowanie zapisów ustawy ułatwi dialog historyczny z Ukraińcami.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: Proponuje się, żeby po zbrodniach nazistowskich i komunistycznych dodać zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką (...). W sumie siedem razy mówi się o ukraińskich zbrodniach, ukraińskich nacjonalistach, ukraińskich oddziałach, natomiast w odpowiednim przepisie dotyczącym zbrodni komunistycznych i nazistowskich żadnych narodów ani państw się nie wymienia
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PiS - Prawo i Sprawiedliwość---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył Klub Kukiz'15---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady".

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

głosowali za penalizacją użycia frazy "polskie obozy zagłady"

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Sejm zajął się projektem ustawy o "polskich obozach śmierci". Tylko PO przeciw. - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 1

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.event Sejm uchwala prawo penalizujące użycie frazy "polskie obozy śmierci".

https://niepozwalam.pl/qr/eve/9301

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADoElEQVR4nO3dQY7kJgBA0Uwr9z9yK9ta5EsgjKGS99buqZrWF6Yxtv/8/v7+Bf/m5/QX4F7iIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImD9PfuD/j5eb6/kWeKfH7u5/Gz32f2Z+u7nfo9rDBykMRBEgdp+5zj08o5ss7ZNbcY+Q4j84A6ZuX/suP3sIORgyQOkjhIr845Pq2sGYwcM7veUHOR2fnB7M8+9XvYwchBEgdJHKRjc46nrJyzV9Y8npqj3MzIQRIHSRykr59zzJ77Z+cfK+sW3z7/MHKQxEESB+nYnOOp8/GOPRlvzi1unpcYOUjiIImD9OqcY/f+x5E1j9m9qDvWOd7cB7riO74lR4iDJA7Sn5v/zp711L2s/4e9GiOMHCRxkMRB2j7nWPmbfsdzNZ66T3XHfTG3zXuMHCRxkMRBOrbO8dQ9qyvn7xFP3e+647M8E4xjxEESB+nYOsfKPKCszFee+txy2xrGCCMHSRwkcZBeXee44flXO9ZXysq6yw3zEiMHSRwkcZBeXed487w+cszutZayMv94k5GDJA6SOEjH1jl2vzttx/9r9zve7Ofga4iDJA7SdescO/Y9zM5Ldq/NzLLOwXXEQRIHafszwZ66fvHUuX/3OsSK2TnQbkYOkjhI4iBd976Vlf0ZOz73zT2e9nPwNcRBEgfp2LWV2WNWjq+fLTveQb/jPhf7OThGHCRxkI6tc4y896Q89U612e/w+bNPPYd0lmsrXEEcJHGQrlvn+LRjr+ip6xdPrc2Yc3AFcZDEQbpizlHHj3jq/P3U5775fhnXVjhGHCRxkL7+vbI3nJs/7Z5jfTLn4BhxkMRB2r6f49TzKlaup+zYH7pyfcR9K1xHHCRxkF7dQ7r7PtLZe1xn//2R48vsPGnks6xzcIw4SOIgXXffyqen7pt989nqI/OeETc8q8PIQRIHSRyk654JtuKp+1Rn74kdOX7E7ms0s4wcJHGQxEH6T805Rux4PseOPSvFOgdXEAdJHKRjc45j+yIP7Sfd8Y773YwcJHGQxEF6dc6x+9y5cj/IyLWS3XtQTj3jvBg5SOIgiYP09c/nYB8jB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQ/gH2JTIF5X6+hQAAAABJRU5ErkJggg=='>

Aplikacja w trakcie budowy