Przykłady

Widzisz jedną z funkcji NiePozwalam w konkretnym użyciu

Zdarzenie Lista głosujących na TAK lub NIE w kwestii penalizacji użycia frazy "polskie obozy zagłady"

To dobry przykład dla elementu Zdarzenia, ponieważ:

Temat gorący i pozwalający wychwycić niuanse zachowań rozmaitych podmiotów. 
Oprócz pięciu posłów głosujących przeciw penalizacji (sprawa jest oczywista), od decyzji wstrzymało się PO. Partia miała sensowne uzasadnienie - kwestię swojej poprawki sformułowania "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów" na słowa o "zbrodniach banderowskich nacjonalistów", co ma  w przyszłości ułatwić dialog ze stroną ukraińską. 

To zdarzenie pozwala użyć jednej z ciekawszych funkcji aplikacji NiePozwalam. Dla niektórych decyzji wstrzymanie się od głosu jest opowiedzeniem się za którymś z wariantów. To zależy od kontekstu. Wstrzymanie się od głosu posłów PO może być traktowane jako zajęcie stanowiska pojednawczego w sprawie banderyzmu, ale może być postrzegane jednocześnie w innym, ważniejszym (?) aspekcie postępkiem w intencji dozwalania na szkalowanie dobrego imienia Polski i narodu polskiego.

Tytuł : Sejm uchwala prawo penalizujące użycie frazy "polskie obozy śmierci".

Do czego służy element Zdarzenia

Czym są

Zdarzenia to punkty styku aplikacji NiePozwalam z rzeczywistością, z przestrzenią publiczną. Są to doniesienia medialne lub relacje ze zdarzeń, w których postacie publiczne ujawniają swoje stanowiska w kontekście różnych kwestii i problemów.

Jak ich używać?

Zdarzenia pozwalają śledzić zachowanie m.in. firm i polityków. Gdy uczestnicy coś mówią, bądź robią w konkretnej sytuacji - ty stwierdzasz zgodność ich postawy z własnymi przekonaniami. Możesz śledzić ich poczynania i dodawać do czarnej lub białej listy

Inna podpowiedź jak używać

Zdarzenia umożliwiają wykrycie, jakie poglądy mają ich uczestnicy. Mogą oni coś mówić, robić, albo też ich poglądów można się domyśleć z ich zachowania. Użytkownik może wykryć rozbieżność słów i czynów, ale też przyznać uczestnikom punkty „przewin” i „zasług” i podejmować decyzje metodą wyboru mniejszego zła.

Opis działania

Uczestnicy zdarzeń w przestrzeni publicznej coś mówią (np. obiecują), robią lub ogólnie — wpływają na bieg wydarzeń. Zdarzenia to sytuacje, w których ten wpływ da się poddać ocenie. Jednocześnie stanowią okazję do wyznaczenia (odgadnięcia) poglądów w jakiejś lepiej lub gorzej określonej kwestii.

Prosta definicja

Zdarzenie w przestrzeni publicznej ma swoich uczestników. Swoim działaniem lub jego brakiem okazują oni swoje poglądy w rozmaitych kwestiach.

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

http://niepozwalam.pl/qr/exa/37

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:
http://niepozwalam.pl/-exa37
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAFJUlEQVR4nO3dyY4UQQxFUbrF/39yiV1uzDOewhmN7lmSI+jJUTElX5/P5xfwN99vvwDuRTggEQ5IhAMS4YBEOCARDkiEAxLhgEQ4IBEOSIQDEuGARDggEQ5IhAMS4YBEOCARDkiEAxLhgEQ4IBEOSIQDEuGARDggEQ5Iv0/c9Pu7lTm7ffe54XMo8ie197E3dA6de1bKoQ3PVA5IhAPSkWblkSp3trQ6bUfkKvsaziGHPafWmkQakea/2CwqByTCAelss/KoFdJUx8E55DRPkZbL/i0i3RZ7lX1Dx1TT00HlgEQ4IC01KzXN1sQ5VGt6nBdzXj4ypncnKgckwgHp6malNnjVHPIan8c5PVR1zk99bywgHJCWmpXaz/LICNVCSxG5ykoNi6UuX0PlgEQ4IJ1tVs79UE81ELXXSA1VRRYVNKdU9l30KrgN4YD0dcOv4n9qrrOa6jj8lDmRKVQOSIQD0vv7VlIDSpFlWpGrmmuGm69a62rtt25UDkiEA9KR3kqqwttzandOXeU4N4/T1HyxAioHJMIB6UhvJbJ814r8LE/V6uZK48hVzrOsqasih0ZQOSARDkhneyu1LRvNzs7U6qyF3lPz5NOjYVQOSIQD0vYu+1pvxUqNCEV6IpGuRG1z/dQsidN3O4TKAYlwQFqaW3nUmoNmx2FqvuOSFcJrc/dUDkiEA9LSAuPUrESzOUhdnnofx8LXI/dXNVM5IBEOSK99vCXySzu14d3eOfKsyOZ6R63PlXpoc39lB5UDEuGA9H5vxTlnau4+1RjVBspS7zz1KZvTqByQCAeks9shaxPiVuTQ1ODV1FT7+OIEVoLhIoQD0nZvJWKqIDfvHFHb2v/ixvkUKgckwgHpbLNSm6mP3GeqT1Gb1ncub7qqxaFyQCIckG7srTxqjdHU7MbmJ19Sr8ECY7yPcEBa+jB+cxrdaq4ZHn9E6vLxcw6hckAiHJC2P4w/tUsl9RmW2rMWFhhHrrJYCYb3EQ5ISyvBpr6pWNvEEdn/YkU6VrUKH/nrRK5i3wpeQzggbX9q0jmntmnxlX33kUc4N0xptsitR5+4Kf4PhAPS0ofx7SHnqqkbPlKdgohUL2zqWVM3jKNyQCIckJYGwewh56pHc9hnfNu+86rNZ41PMI2gckAiHJCWBsGmKrw9eerpEc2PrkTufNW+SCoHJMIBaXs7ZHM2v/nTfXNCJ/VikTes3bCDygGJcEC6aMp+6qGPqZGl8a5WzX5DQ+WARDggXTQI9mhuGJk65JzT/BaNVXvn06gckAgHpO3/b2Vq/6Bzub2q2TOqbdKPnJPaUMM3wXARwgFpu1kZHxabGs5qflustoY5clXtuzcjqByQCAek7Y+3pGzugrRXOc+qfTom8ix7nxdXGlM5IBEOSGf3rdRMFdvaQuXIF1qavR7nVSMNBHMreB/hgHR2EOzctHVqhj3yYrVHREx1N5hbwUUIB6SluZVaRZ3aXO8cGt+3kmrvUt06BsFwEcIBaXvKflxqzMr5E+eGTvuysFNyaldmAZUDEuGA9DOaFWd8LFVsU6uqUps6Hc3t/807d1A5IBEOSEvNSrMA1gbKajvfax0Zqzn/EplXolnBawgHpKX/dHj8PlNfFU7dMDUjM77NZP8rlFQOSIQD0tX7VvAuKgckwgGJcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcEAiHJAIByTCAYlwQCIckAgHJMIBiXBAIhyQCAckwgGJcEAiHJD+AA/ZqI+545/YAAAAAElFTkSuQmCC'>

Important variables

Task: show
Itemkind: examples
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Hardin

Przełącz: Seldon Hardin Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..