Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Karta LGBT? Arogancka wypowiedź Pitery: "Jeżeli rodzicom to się nie będzie podobało, to będą oddawali dzieci do innych szkół"...

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Moderator uznał, że już wszyscy uczestnicy zostali zgłoszeni.

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

W zdarzeniu #12855 uczestniczył Julia Pitera---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Julia Pitera stwierdza, że treści LGBT (karta LGBT) będzie forsowana w szkołach, a jeśli rodzicom się to nie będzie podobało, będą mogli korzystać z wolności wyboru innej szkoły (przenieść dziecko do szkoły, w której nie ma wcale lub nie ma przymusu indoktrynacji LGBT). Z tonu i treści wypowiedzi da się wyczytać, że w ramach wizji pani Pitery karta LGBT będzie w danej szkole forsowana bez względu na zdanie rodziców, dla których jedyną opcją będzie zabranie dziecka ze szkoły.

Co powiedział...

Jego/jej słowa: To jest karta. Rodzice mają przecież wybór szkół. Jeżeli rodzicom to się nie będzie podobało, to będą oddawali dzieci do innych szkół (...) Jeżeli rodzicom to się nie będzie podobało, to będą oddawali dzieci do innych szkół. (...) Na tym polega wolność. (...) Szkoły prywatne są dofinansowywane tak samo subwencją jak szkoły publiczne. Albo będą przenoszone do innych szkół, które też będą publiczne
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 1

(brak nazwy)

(brak opisu)
Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: Zdarzenie Karta LGBT? Arogancka wypowiedź Pitery: "Jeżeli rodzicom to się nie będzie podobało, to będą oddawali dzieci do innych szkół"...

https://niepozwalam.pl/qr/eve/12855

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADtElEQVR4nO3dwa6cNgBA0Sbq/3/yU7cTqVeyZRs87TnLaAQkugIHjPn18/PzF/yb328fAPcSB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcJHGQxEESB0kcpL9P7+D37/391Zoin/taWXdk5ZhHjm2X02urOHOQxEESB+n4mOPTiXHAyLW8flPHc3pM89Z4aHpfj+2JryMOkjhIj445Po1cO0euzZ+/+dzm7DijxhOz44yV35e31op15iCJgyQO0mtjjl1GxhYr1/WR8ceu+x+3ceYgiYMkDtLXjzlW7lvMbv/EfY6bOXOQxEESB+m1Mceu6/HsNX52/HH63sbN4xJnDpI4SOIgPTrmeHL+48gxzD43Wdl+/eZm33GUvEIcJHGQft38/+wTVuZ//O/+rd4+AO4lDpI4SFevz7Fyv6G2s7L9lXsYK3NR35oj4sxBEgdJHKTr7nOsXF9fuzZvelZy2xxVZw6SOEjiID16n2P23sCua/nKWh0jVsYKJ/a1izMHSRwkcZAevc+xa32tt9YmX1nzY/bv4tkKVxMHSRyk42OOlXHDrvsBJ9YGHdnvyPZvnrvqzEESB0kcpOvWBNu1Huiusc6nlbHIyPMj8zn4GuIgiYP02rOVTyfmN+xaJ2P2fsk3fj+2OHOQxEESB+m1d2Xfekf05vU5Tn/PdpYzB0kcJHGQjo853lrjfMRtczzN5+BriIMkDtIV78qO2LVO+ch8kZE/n52fsWvOrPkcXEEcJHGQrphDujJvdGSbK+tz7BqLnH7X9wRnDpI4SOIgvTbmmP1//65nGafnTOzavvU5uJo4SOIgXX2f48n5DU++T7tyL8SzFa4gDpI4SNd9b2XWiXXNd80DvWH9sRXOHCRxkMRBuvq7smVl/sfsvYSRY9j1TdqRfT3JmYMkDpI4SI8+Wzn9Hunpb82PbKfMzuEonq1wBXGQxEH6mjmkK9sZ2f7sPY+RsciJtdLNIeUK4iCJg3TFHNInzb77Wkae3cw6/YxmljMHSRwkcZD+U2OO0++ezM4LOcF9Dq4gDpI4SK+NOd6aFzm7fsau+aQnvnF/mjMHSRwkcZCOvyt7+r2VG76HUvsd2c5t33X74xhe2StfQRwkcZC+fn0OznHmIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA7SP7D4JhROIy+bAAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy