Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Prez. Słupska Robert Biedroń finansowany przez fundację finanzowaną przez niemiecki MSZ

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Moderator uznał, że już wszyscy uczestnicy zostali zgłoszeni.

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

Robert Biedroń przyznaje, że liczne organizacje Niemieckie wspierają finansowo wydarzenia w Słupsku

Kontekst

Podjęte działania   świadczą o odpowiedzi TAK

Nie opublikowano sprostowania. Nie opublikowano przeprosin.

Osądź ten postępek

Co zrobił... (felieton)

Prezydent Słupska Robert Biedroń przyznaje na wizji, że przynajmniej dwie imprezy, w których odpowiednio uczestniczył i organizował, były opłacane przez fundację Ebert

Co powiedział...

Jego/jej słowa: (1:40) Ale byłem ostatnio w Świdnicy. To była delegacja z miasta ... a koszt noclegu Fundacja Eberta ponosiła. [Pytanie: Ale chodzi mi o to, że jak pan organizował spotkanie w Słupsku, to wtedy też się pan powo...] Fundacja Eberta [Pytanie: A fundacja Eberta to jezt związana z jakąś partią polityczną, czy nie?] Jest związana z SPD, ale jest to fundacja opłacana, chciałbym przypomnieć, jest to niezależna funcacja opłacana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, a nie fundacja partyjna. [Pytanie: Czyli jednym słowem, nie oczekują od pana żadnej wdzięczności?] Nie. (śmiech) Panie redaktorze, chciałbym przypomnieć, że w Słupsku wydarzenia są finansowane przez wiele niemieckich fundacji, m.in. Fundacja Friedricha Eberta (CDU), Fundacja im. Róży Luksemburg, Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. (...) Praktycznie każda fundacja niemiecka działająca w Polsce, do której mamy dostęp, coś robi w naszym mieście, z czego jestem bardzo zadowolony, zresztą. Dodatkowe poświadczenie

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 2

(brak nazwy)

(brak opisu)
Inne obiekty: 1

Dyskusja na wykopie (znalezisko)

Dlaczego obce państwa finansują działalność polityczną w Polsce? - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: Zdarzenie Prez. Słupska Robert Biedroń finansowany przez fundację finanzowaną przez niemiecki MSZ...

https://niepozwalam.pl/qr/eve/12830

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADrUlEQVR4nO3d0aqdOABA0WmZ///ky7xamA2GJBpn1nosB7Vlo6nG+Ovn5+cv+De/3z4AziUOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhIf+/ewe/f6/urNUWu+5pZd2TmmO8c2yq711Zx5iCJgyQO0vYxx9WOccCda3n9po5n95jmrfHQ8L4e2xOfIw6SOEiPjjmu7lw771ybr7+5bnN0nFHjidFxxszvy1trxTpzkMRBEgfptTHHKnfGFjPX9Tvjj1X3P07jzEESB0kcpM+POWbuW4xuf8d9jpM5c5DEQRIH6bUxx6rr8eg1fmb8MbPfO8dzGmcOkjhI4iA9OuZ4cv7jnWPY8dzkzu9P+He44xtHySvEQRIH6dfJ/8/eYXT+x//t3+fKmYMkDpI4SEevz7HqOcjo/NCrmfdf7uzr5DmqzhwkcZDEQXr0Psfoc4eZd03f+nvNOG2OqjMHSRwkcZBee7YyM+9h1bsqq+ZbzIwVTn6O48xBEgdJHKRPzueYeQ929/2V2tfMeMizFY4jDpI4SK89W5mx+5q9Y+5IbX/mfsxuzhwkcZDEQTpifY6ZewZ3frPjXsioO3NUzefgM8RBEgfpuPscu7+vNnM8b6294T4HxxEHSRyk174r+9Y7LKt+s8OT4607nDlI4iCJg/Ta+hyj184d193T5niaz8FniIMkDtJr9zmudjzjGD2G0T8fnZ+xas6K+RwcQRwkcZA+813ZHfM3Z55lrFqHdJRnKxxBHCRxkF4bc8zM59gxhtj9ndhV37815uAI4iCJg7T9vZUn5zrMvBdzZ193tvPk92U8W+E14iCJg/TJdUivZr6XVlaNjU5Yf2yGMwdJHCRxkI7+rmxZNQ9j9Fuyo9sZPbY7+3qSMwdJHCRxkI54b+WOVc9WVr37uuM7cNYh5TPEQRIH6Yg5pOXJZxOj9zzujEWefNdmB2cOkjhI4iB95l3ZUXU/YPTd11XbH93m6H53cOYgiYMkDtJ/dsxxNXOvon6/ar2NUe5zcARxkMRBOuK7sru3uWMtkNrvzDORmWPYwZmDJA6SOEiPrs+xysz1ePezj1XzQN9aB+yPY3hlr3yCOEjiIH1+fQ72ceYgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDtI/WlsgIPqNSRkAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy