Dodaj następny

Zdarzenia

Zobacz, jak zachowali się uczestnicy zdarzenia. Osądź ich postępowanie, aby dodać do czarnej lub białej listy nie tylko bezpośrednich uczestników, ale i podmioty zależne i podległe - np. partię w przypadku polityka, lub markę w przypadku produktu.

Zwięzły opis zdarzenia:

Lista głosujących na tak i na nie w sprawie ACTA2 dn. 12 września 2018

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wskaż podmiot |

-

Przypisz wybrany podmiot go do zdarzenia bez określania pytania. To wystarczy do oceny jego postępowania. Kontekst uzupełni moderator.

---

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Michał Boni---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ustawy ACTA.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Jerzy Buzek---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem #ACTA2

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Danuta Hübner---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTAs

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Danuta Jazłowiecka---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Agnieszka Kozłowska-Rajewicz---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Barbara Kudrycka---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Janusz Lewandowski---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Jan Olbrycht---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Julia Pitera---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Marek Plura---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Dariusz Rosati---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Adam Szejnfeld---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Róża Thun---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosowała za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Kazimierz Michał Ujazdowski---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Jarosław Wałęsa---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Bogdan Wenta---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Bogdan Zdrojewski---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Tadeusz Zwiefka---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #11328 uczestniczył Elżbieta Łukacijewska---(brak tytułu)...

XXx

Co zrobił... (felieton)

Głosował za przyjęciem ACTA

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

(Przydziel punkt „zasługi” lub „przewiny”, w ten sposób Dodasz postać do twojej czarnej lub białej listy)

Tutaj możesz przydzielić punkty karne i punkty zasług za zachowanie w zdarzeniach.

Kolor okienka postaci oznacza zgodność zachowania z twoją odpowiedzią na pytanie naprowadzające.

Kwestie, w któych kontekście działali uczestnicy Uczestnicy swoim zachowaniem odnoszą sie do kwestii określonych w następujących pytaniach naprowadzających:

Co możesz zrobić?

Przeglądaj kwestie i pytania naprowadzające Pytania naprowadzające
Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Lista zdarzeń w jakiś sposób powiązanych więzią przyczynowo-skutkową:

Zdarzenia następcze: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Zdarzenia poprzedzające: 0

Dodaj zdarzenie powiązane

Brak zdarzeń

Co możesz zrobić?

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie... Przypisz inną odpowiedź
Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko. Przypisz inną odpowiedź Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Alternatywne narracje, sprostowania, źródła danych i inne informacje pozwalające zrozumieć różne punkty widzenia na to zdarzenie:

Ilość powiązanych: 4
Dyskusja na wykopie (znalezisko)

LISTA POSŁÓW PO GŁOSUJĄCYCH ZA CENZURĄ INTERNETU - Wykop.pl

Inne obiekty: 1

Dodaj powiązane

Zgłoś treść, która pomoże zrozumieć znaczenie zdarzenia i zachowania jego uczestników. Może to być alternatywny opis zdarzenia (sprostowanie pomówienia, odmienny punkt widzenia).

Powiązane

Wklej URL i opisz porządnie jego zawartość (150 znaków):

Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania

Powiązany URL

URL

Określ typ wiązanej treści:

Galeria wzorców decyzyjnych

Wzorce, którym nadałeś ważność 3

Tylko dla zalogowanych!

Komunikaty i ostrzeżenia

CSI NiePozwalam: Popraw treść

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej.

Pomóż ulepszyć to zdarzenie: znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp.

Grupy zadaniowe

Ustaw ważność tego zdarzenia na `2` lub `3`, aby dołączyć do generowanej automatycznie grupy zadaniowej.

Ilość osób deklarujących chęć działania w tej sprawie: 0

Dodaj zadanie (brak zadań)
Brak osobistej odpowiedzialności: wśród uczestników zdarzenia nia ma zgłoszonych osób fizycznych (decydentów).

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników.
Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.event Lista głosujących na tak i na nie w sprawie ACTA2 dn. 12 września 2018

https://niepozwalam.pl/qr/eve/11328

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADnElEQVR4nO3dwY7rJgBA0b5R//+TR91m0SthAYa05yyrSeI3vSKMjfGf39/fv+Df/Jw+AO4lDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SOIgiYMkDpI4SH/v/oCfn/X91Z4in581s+/IzDGPHNsqu/dWMXKQxEESB2n7nOPTjnnAyHd5/Uwdz+45zan50OPPeu2T+DriIImD9Oqc49PId+fId/Pnz3y+59N5Rs0nns4zZn6+nNor1shBEgdJHKRjc45VRuYWM9/rI/OPVec/bmPkIImDJA7S1885Zs5bPH3/Hec5bmbkIImDJA7SsTnHqu/jp9/xM/OPmc8dOZ7bGDlI4iCJg/TqnOPN9Y8jx7DjusnIz9/wexjxHUfJEeIgiYP05+a/s3d4uv7j//b7+WTkIImDJA7S1ftzrLoOsmp96Mh7zsxpblujauQgiYMkDtKr5zne3GvrW/5dn25bo2rkIImDJA7Sdec5nu63MXMMq+55mZkrzPx+djNykMRBEgfpun1IZ/6O37EnWL125rOKayt8DXGQxEE6toZ05v6ON/cSfWrHOQ/7kHIdcZDEQTq2nuPN+1FX7Ul66rX1PtZzcIw4SOIgXXGeY4bnx+5j5CCJgyQO0nX7kO5+Rtpt1y9GjsF6Dq4jDpI4SK/et/LmfSK790HfscbztvmQkYMkDpI4SNuvrex+7uspq86vjPz8qXtYjBwkcZDEQbruXtkys3fn0+MZmSet2of0KddWuII4SOIgHVvPcepaxu79TFetybA/B1cTB0kcpFevraz6W7+cWpf69LUj73nD9SYjB0kcJHGQvv65squewTby2qfHc8P+YzOMHCRxkMRBuu55KyNG9iYfeW0d2471oTuuB+1m5CCJgyQO0leuIa33XLWf+sz7lFX397pvhSuIgyQO0tVrSHd/B8+c8xiZi7z5LNwdjBwkcZDEQTo259jh6bNhR/7708/avRe78xxcQRwkcZD+U3OOsmqdac0tdqxZKc5zcAVxkMRBuu55K6c+d9XeYjPXRN68r3iEkYMkDpI4SK/OOU59d44Yueayew3KDfuAfbr3/xbHiYMkDtLX78/BPkYOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iD9A+9FGf9qtAS7AAAAAElFTkSuQmCC'>

Aplikacja w trakcie budowy