Grupy zadaniowe

Dołącz lub zarządzaj grupą zadaniową stworzoną w związku ze zdarzeniem, pytaniem, lub postacią. Aktywuj opcję pozwalającą proponować udział zależnie od zgodności poglądów pozostałych członków grupy.

Wojownicy Kukiza

Wojownicy Kukiza

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Dodawanie produktów konsumenckich i składników

Dodawanie produktów konsumenckich i składników

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

CSI NiePozwalam

CSI NiePozwalam

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Korekta i wzbogacanie danych polityków i partii politycznych

Korekta i wzbogacanie danych polityków i partii politycznych

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Wprowadzanie danych: grup podmiotów, zdarzeń określonego typu i

Wprowadzanie danych: grup podmiotów, zdarzeń określonego typu i

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Uzupełnianie relacji między podmiotami

Uzupełnianie relacji między podmiotami

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Usability, nowe funkcje, zgłaszanie usterek

Usability, nowe funkcje, zgłaszanie usterek

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Debugowanie i rozwój NiePozwalam

Debugowanie i rozwój NiePozwalam

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Tłumaczenie NiePozwalam

Tłumaczenie NiePozwalam

Plusuj lub minusuj

Ustaw ważność

Important variables

Task: view
Itemkind: taskgroups
Język: pl, Tłumaczenie: Polski

Loadup check:

Theme

Current theme: Seldon

Przełącz: Seldon Greame DeLaPaz Base theme Damian

Variables: Session:; Session(theme):--; Session(Check):check; Cookie:; Cookie fullMenu: ; .

L5.2 cookies:
colorTheme: X
.

Interface & cookies

Cookie colorTheme: .

Session color_th: .

Cookie 'show-advanced-options': .

Cookie 'show-help-modules': .

0

Wzorzec

Active exemplar in cookie: .

Active exemplar from SitewideActiveExemplar middleware: & 8..